CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Çimsa'nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye'nin derecelendirme ve raporlama desteği ile yürütülen CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı Raporu açıklandı. Rapor, 30 Kasım 2016, Çarşamba günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Zorlu Holding'in desteği ile gerçekleştirilen etkinlik ile kamuoyuna duyuruldu. Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir platform sağlayan CDP, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul ediliyor. CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu, CDP'ye Türkiye'den dahil olan 50 şirketin verdikleri yanıtların analizini içeriyor. BIST-100 şirketlerinin toplam piyasa değerinin %50'sini oluşturan şirketler CDP platformu aracılığı ile iklim değişikliği risklerini ve yarattığı fırsatları nasıl yönettiklerini yatırmcılara ve diğer paydaşlarına açıkladılar. Bu şirketlerin %91'i iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiğini, %94'ü de iklim değişikliğini üst düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldığını belirtti. "CDP Küresel A listesi" ve "CDP Türkiye İklim Liderleri" Ödülleri de etkinlikte sahiplerini buldu. Dünyada CDP'ye yanıt veren ve iklim değişikliği ile mücadelede başı çeken 193 şirketin yer aldığı "CDP Küresel A Listesi" içerisinde bu sene Türkiye'den iki şirket yer aldı: Arçelik ve Garanti Bankası. Bu iki şirket etkinlik sırasında liderlik ödüllerini teslim aldı. CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri"ne ise Brisa, Coca-Cola İçecek, Çimsa, Ekoten Tekstil, Migros, Pınar Süt ve Tofaş layık görüldüler. Etkinlikte, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk Hafta sonu Programı Sunucusu Hakan Çelik'in moderatörülüğünde gerçekleşen "CDP A Listesi CEO Paneli"nde, CDP Küresel A Listesi'nde yer alan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu ve Garanti Bankası'nın CEO'su Fuat Erbil konuşmacı oldular.

AB'nin Döngüsel Ekonomi Teklifi ve EXPRA Görüşleri AB'nin Döngüsel Ekonomi Teklifi ve EXPRA Görüşleri

ÇEVKO Vakfı'nun kurucu üyelerinden olduğu EXPRA'nın yeni Döngüsel Ekonomi teklifi ve atık hedeflerinin gözden geçirilmesine ilişkin ilk görüşleri; Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği (EXPRA) uzun zamandır beklenen Döngüsel Ekonomi Paketini memnuniyetle karşılamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) programlarının verimli bir atık yönetimi sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğu ve doğru çerçeve uygulandığı sürece, potansiyellerinin hayata geçirilebileceğine dair kabulünü teyit etmekten memnunuz. Bu kabul, gözden geçirilen AB atık mevzuatına GÜS programları için birtakım şartlar olarak yansımış, böylelikle GÜS'ün döngüsel bir ekonomiye geçişte oynaması gereken ana rol pekiştirilmiştir. EXPRA ayrıca yeni atık yönetimi hedeflerinin gerçekçi olması ve güvenilir istatistiklere dayandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yüzden hedeflerin gözden geçirilmesinin temelinde verilerin uyumlaştırılması olmalıdır. Yeni hükümlere ilişkin ilk görüşlerimiz aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Belediyelerce Kurulan Atık Getirme Merkezlerinin Sayısı Artıyor. Belediyelerce Kurulan Atık Getirme Merkezlerinin Sayısı Artıyor.

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan, 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Getirme Merkezi Tebliği" (AGMT) doğrultusunda, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının etkin olarak yönetilebilmesi amacı ile geri kazanılması mümkün değerlendirilebilir atıkların diğer atıklardan ve birbirinden ayrı olarak Atık Getirme Merkezlerinde (AGM) toplanması çalışmaları belediyelerin gündemine girdi. 2014 yılından beri Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurulan Atık Getirme Merkezleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

L’Oréal Sürdürülebilirlik Taahhütleri 2015 Raporu Kamuoyu ile Paylaşıldı L’Oréal Sürdürülebilirlik Taahhütleri 2015 Raporu Kamuoyu ile Paylaşıldı

ÇEVKO Vakfı üyesi L'Oréal tarafından 2013 yılında, "Sharing Beauty With All"; güzelliği herkesle paylaşmak adıyla başlatılan programda 2015 yılı sonuçları ve taahhütlerin gerçekleşmeleri ile ilgili son durum kamuoyu ile paylaşıldı. Sharing Beauty With All programı L'Oréal'in 2020 için planladığı sürdürülebilirlik taahhütlerini içermesinin yanında L'Oréal'in değer zinciriyle de tamamen bütünleşmiş durumda. Program dört başlığa dayalı: Sürdürülebilir Yenilik, Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilir Yaşam ve Sürdürülebilir Gelişim. L'Oréal her yıl sosyal, çevresel sorumluluklar ve ana performans göstergelerinin sonuçlarına bağlı olarak, detaylı ve şeffaf bir strateji analizi yapıyor. Bağımsız uluslararası uzmanlardan oluşan bir panel ilerlemeyi gözden geçirmek, yapılan faaliyetleri değerlendirmek ve yenilik önermek için yılda bir kere toplanıyor. Bu yıl kamuoyu ile paylaşılan ilerleme raporundan Sürdürülebilir Üretim başlığı altında olan bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Tüm Haberler...
ÇEVKO VAKFI

Üye Olunan Uluslar Arası Kuruluşlar

Pro-Europe...

Yeşil Nokta ilk olarak 1990-1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan özel toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Almanya'da kullanılmaya başlanan Yeşil Nokta işareti devam eden yıllarda Fransa, Avusturya ve Belçika'da da kullanılmaya başlanmıştır. Yeşil Nokta işaretinin A.B. üyesi ülkelerde yaygınlaşmasıyla beraber 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kurulmuş ve Yeşil Nokta, kuruluşun resmi işareti olmuştur. Yeşil Nokta; sisteme dahil olan şirketlerin, "kirleten öder" prensibinden yola çıkan sanayi sorumluluğunu başarılı şekilde uygulamasına katkıda bulunan, uluslar arası çapta tanınmış bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde " Yeşil Nokta" gördüğünüzde bu, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 94/62 no'lu AB Direktifi ile tanımlanan ilkelere uygun olarak kurulmuş bir ambalaj atığı geri kazanım kuruluşuna, o ambalaj için finansal bir katkıda bulunulduğu anlamına gelmektedir. http://www.pro-e.org

Expra...

EXPRA -EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE-  Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda şemsiye organizasyon olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA'nın kuruluş amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika platformu olmaktır. Üretici Sorumluluğu modeli birçok ülkede, Avrupa Birliği ve diğer ulusal politika hedeflerinden biridir. Tüm dünyada 30'dan fazla ülkede sanayi, üretici sorumluluğunu evsel atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak için bir ekonomik araç olarak kullanıyor. Bugün bu amaca yönelik çalışan EXPRA'ya üye on sekiz ülke bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İsrail, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya ve ayrıca ÇEVKO Vakfı'nın temsil ettiği Türkiye. http://www.expra.eu

ISWA...

ISWA The International Solid Waste Association - Uluslar arası Katı Atık Birliği ISWA, sürdürülebilir atık yönetimini dünya çapında teşvik etmek ve geliştirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.  Dünyada 70 farklı ülkeden yaklaşık 1000'den fazla üyesi olan ISWA, katı atık yönetimi konusunda çok geniş ve kapsamlı bir ağa sahiptir. ISWA dünya çapında sürdürülebilir atık yönetimini teşvik etmek ve geliştirmek için hayata geçirdiği atık yönetim projeleri konusunda birçok ulusal ve uluslar arası kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. ÇEVKO Vakfı olarak 2010 üyesi olduğumuz ISWA'da, Türkiye ‘de Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde başarı ile sürdürdüğümüz ambalaj atıkları geri kazanımı konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken, diğer yandan da ISWA'ya üye kişi ve kuruluşlarla temaslar kurarak ortak amaçlarımız doğrultusunda işbirliğinde bulunmaktayız. http://www.iswa.org