ÇEVKO Vakfı Algı Araştırması Sonuçları Yayınlandı ÇEVKO Vakfı Algı Araştırması Sonuçları Yayınlandı

3 KİŞİDEN SADECE BİR KİŞİ AMBALAJ ATIKLARINI AYRI TOPLUYOR! ÇEVKO Vakfı'nın İstanbul'da 11 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şişli, Zeytinburnu) yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 503; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise dijital ortamda 1.133 kişiyle görüşülerek yapılan "İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması" sonuçlandı. Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya; İstanbul'da %48'i, Türkiye genelinde ise %34'ü kadın olmak üzere, 18 yaş üstü ve yaş ortalaması yaklaşık 35 olan; AB, C, DE sosyo-ekonomik statüdeki tüketiciler katıldı. Tüketicilere; doğaya karşı duyarlılıkları ve bu duyarlılıklarını tüketim alışkanlıklarına nasıl yansıttıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirip biriktirmedikleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanıp toplanmadığı konusundaki bilgi yeterlilikleri soruldu. İstanbul geneli tüketici nezdindeki sonuçlar! İstanbul genelinde yapılan "Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması"nda, tüketicilerin %23'ü "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım" derken; "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim" diyenlerin oranı ise %15 oldu. İstanbul genelindeki tüketicilerin %32'si ise "Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım" dedi. İstanbul'da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin %47'si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, %40'ı bu konuda bilgisi olmadığını, %13'ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti.

Gıda Atık ve Kayıplarının Azaltılmasının Önemi Her Geçen Gün Artıyor Gıda Atık ve Kayıplarının Azaltılmasının Önemi Her Geçen Gün Artıyor

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre dünyada her yıl atık haline gelen gıda miktarı 1,3 milyar tondur. Bu miktar, insanların tüketimi için üretilen gıdaların üçte birine karşılık gelmektedir! Dünyada açlığın artmakta olması ve 2050 yılında gıda talebinin %40-70 yükselmesinin beklenmesi gıda atık ve kayıplarının insanlık için ne kadar büyük önemi olduğunu ortaya koyuyor. AB'de yılda yaklaşık 100 milyon ton gıdanın atık haline geldiği hesaplanmaktadır. Gıda tedarik zincirinin tamamında; çiftlik, işleme ve üretim, satış noktaları, restoranlar ve evlerde heba olan gıdaların önlenmesi için AB Komisyonu, ortaya koyduğu Döngüsel Ekonomi Paketi'nde: -Gıda atıklarını ölçmek ve ilgili belirteçleri tanımlamak üzere ortak bir metodoloji geliştireceğini, -Üye devletleri ve gıda zincirinin ilgili oyuncularını bir araya getirerek önlemlerin belirleneceği ve iyi uygulama sonuçlarının paylaşılacağı bir platform oluşturulacağını, -Atık, gıda ve yemle ilgili AB mevzuatının netleştirilmesi için önlem alınacağını, -Gıdalar üzerinde kullanılan etiketlerde tarih bilgisinin gıda zincirindeki oyuncular tarafından uygulanması ve tüketiciler tarafından anlaşılması için iyileştirme yolları aranacağını duyurmuştur. Gıda kayıplarının %40'tan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde hasat sonrası ve işleme sırasında meydana geldiği belirlenmiştir. Bu bilgiyi geçen yıl ağustos ayında katıldığım, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından düzenlenen "Gıdalarda Atıkların Azaltılması ve Geri Kazanımı" başlıklı proje kapanış toplantısında edindim. Proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı'nca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibe ile; TÜGİS, ODTÜ, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer yabancı üniversite ve danışmanlık firmalarının katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Döngüsel Ekonomide Son Gelişmeler ve EXPRA Yorumları Döngüsel Ekonomide Son Gelişmeler ve EXPRA Yorumları

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi'nin atık mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin taslak raporu oylamasını takiben EXPRA (Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği) Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu'na (GÜS) yönelik ortak genel asgari gerekliliklerin garantiye alınması ve güçlendirilmesi için çağrıda bulunuyor. EXPRA Genel Müdürü Joachim Quoden; "Çevre Komitesi, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu'na yönelik ortak AB kriterlerini destekleyen güçlü bir mesaj vermiş bulunuyor. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu'nun (GÜS), AB içinde çok farklı şekillerde uygulandığı düşünüldüğünde, tüm ilgili aktörlere yönelik eşit koşulların yaratılması için, mali yükümlülüklerle ilgili açık ve adil kurallar dahil olmak üzere EPR operasyonlarına yönelik şeffaflık kriterlerinin oluşturulması hayati öneme sahiptir. Söz konusu gerekliliklerin Konsey ile yapılan müzakerelerde savunulması gerekmektedir" dedi.

11.174 İlköğretim Öğrencisi Çevre ve Geri Dönüşüm İyi Niyet Elçisi Oldu 11.174 İlköğretim Öğrencisi Çevre ve Geri Dönüşüm İyi Niyet Elçisi Oldu

Tetra Pak ve DİMES iş birliğinde yürütülen çalışmada, 2016 başında 10 bin öğrenci olarak belirlenen hedef yaklaşık yüzde 12 (yüzde 11,7) oranında aşıldı. Proje kapsamında İzmir ve İstanbul illerinde 15 temel eğitim okulunda toplam 11 bin 174 öğrenciye ulaşıldı. "Doğaya ve İnsana Saygı" ilkesiyle sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalara imza atan DİMES, Tetra Pak'ın ‘Küçük Şeyler Doğayı Yeniler' eğitimlerine 5 yıldır destek veriyor. Eğitimler kapsamında, 2., 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine uzman öğretmenler tarafından doğal kaynakların nasıl kullanılacağı ve geri dönüşüme nasıl katkı sağlanacağı bilgisi aktarılıyor. Geri dönüşüm temalı animasyon filmlerinin ardından, öğrenciler okullarda kurulan 3 istasyondan oluşan geri dönüşüm setiyle uygulamalı deneyim yaşama fırsatı buluyorlar. "Küçük Şeyler Doğayı Yeniler" Hakkında 2004 yılında Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde başlattığı ve 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi'nin bilimsel onayıyla devam eden proje, geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara, atıkların ülke ekonomisine geri kazandırılması için doğru değerlendirilmesi gerekliliğinin aktarılmasını amaçlıyor. Tetra Pak tarafından uygulamalı eğitimlerle çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak üzere uygulamaya geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin öğrenciye ulaşıldı  

Tüm Haberler...
ÇEVKO VAKFI

Üye Olunan Uluslar Arası Kuruluşlar

Pro-Europe...

Yeşil Nokta ilk olarak 1990-1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan özel toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Almanya'da kullanılmaya başlanan Yeşil Nokta işareti devam eden yıllarda Fransa, Avusturya ve Belçika'da da kullanılmaya başlanmıştır. Yeşil Nokta işaretinin A.B. üyesi ülkelerde yaygınlaşmasıyla beraber 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kurulmuş ve Yeşil Nokta, kuruluşun resmi işareti olmuştur. Yeşil Nokta; sisteme dahil olan şirketlerin, "kirleten öder" prensibinden yola çıkan sanayi sorumluluğunu başarılı şekilde uygulamasına katkıda bulunan, uluslar arası çapta tanınmış bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde " Yeşil Nokta" gördüğünüzde bu, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 94/62 no'lu AB Direktifi ile tanımlanan ilkelere uygun olarak kurulmuş bir ambalaj atığı geri kazanım kuruluşuna, o ambalaj için finansal bir katkıda bulunulduğu anlamına gelmektedir. http://www.pro-e.org

Expra...

EXPRA -EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE-  Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda şemsiye organizasyon olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA'nın kuruluş amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika platformu olmaktır. Üretici Sorumluluğu modeli birçok ülkede, Avrupa Birliği ve diğer ulusal politika hedeflerinden biridir. Tüm dünyada 30'dan fazla ülkede sanayi, üretici sorumluluğunu evsel atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak için bir ekonomik araç olarak kullanıyor. Bugün bu amaca yönelik çalışan EXPRA'ya üye on sekiz ülke bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İsrail, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya ve ayrıca ÇEVKO Vakfı'nın temsil ettiği Türkiye. http://www.expra.eu

ISWA...

ISWA The International Solid Waste Association - Uluslar arası Katı Atık Birliği ISWA, sürdürülebilir atık yönetimini dünya çapında teşvik etmek ve geliştirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.  Dünyada 70 farklı ülkeden yaklaşık 1000'den fazla üyesi olan ISWA, katı atık yönetimi konusunda çok geniş ve kapsamlı bir ağa sahiptir. ISWA dünya çapında sürdürülebilir atık yönetimini teşvik etmek ve geliştirmek için hayata geçirdiği atık yönetim projeleri konusunda birçok ulusal ve uluslar arası kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. ÇEVKO Vakfı olarak 2010 üyesi olduğumuz ISWA'da, Türkiye ‘de Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde başarı ile sürdürdüğümüz ambalaj atıkları geri kazanımı konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken, diğer yandan da ISWA'ya üye kişi ve kuruluşlarla temaslar kurarak ortak amaçlarımız doğrultusunda işbirliğinde bulunmaktayız. http://www.iswa.org