Slide background
Slide background
Slide background
ISWA,RDN ve EXPRA Evsahipliğinde Avrupa’da Kaynağında Ayrı Toplama Sistemleri Çalıştayı Düzenlendi ISWA,RDN ve EXPRA Evsahipliğinde Avrupa’da Kaynağında Ayrı Toplama Sistemleri Çalıştayı Düzenlendi

ISWA, RDN ve EXPRA önderliğinde, 9 Ekim'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te "Farklı Ülkelerdeki Kaynağında Ayrı Toplama Sistemlerinde Yaşanan Zorluklar, Engeller ve Fırsatlar" konulu bir çalıştay düzenlendi. Geri kazanılabilir atıkların kayıtdışı toplanması; ekonomik krizlerle, verimsiz atık yönetim stratejileri ile, yasal düzenlemelerin ve ekonomik enstrümanların yetersiz kalması nedeniyle günden güne yaygınlık kazanan bir olgudur. Çalıştayda kayıtdışı atık toplama konusunda neler yapılabileceği ve katılan ülkelerin ne gübü sistemler geliştirdikleri masaya yatırıldı.  

Ambalaj Atıkları Yönetimi Mevzuat Semineri 14 Ekimde Ankara’da Düzenlendi Ambalaj Atıkları Yönetimi Mevzuat Semineri 14 Ekimde Ankara’da Düzenlendi

Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Belediyelerde Çöp ve Ambalaj Atıkları Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Semineri" 14 Ekim 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Belediyelerde çevre konularında görevli yönetici, uzman personel ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinde çalışan ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmaları TBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin ile Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Dökmeci tarafından yapıldı.  

Türkiye’nin Su Ayak İzi Hesaplandı!  Türkiye’nin Su Ayak İzi Hesaplandı!

WWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'nin Su Ayak İzi Raporu'nu hazırladı. Su, üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alan rapor, su kaynakları yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Suyun ekonomi içerisindeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlayan "Su Ayak İzi" kavramını gündeme getiren rapor, Türkiye'de üretim ve tüketim döngülerinde kullanılan suyun bilinmeyen hikâyesini anlatıyor. Türkiye'nin su ayak izini ve sektörlere göre bileşenlerini ortaya koyan çalışma, üretim ve tüketimde kullanılan suyun yanı sıra Türkiye'nin ithalat ve ihracatındaki su hacmini inceleyerek ekonomideki su akışını gösteriyor. Ülkemizde gerçekleşen üretim ve tüketimin neredeyse yüzde 80'inin sınırlarımız içerisindeki su kaynaklarına dayandığını ortaya koyan rapor ayrıca, Türkiye olarak üretiminde ve uluslararası ticaretinde kritik öneme sahip olduğumuz buğday, pamuk, şeker pancarı, fındık, kuru kayısı gibi ürünlerin kapsamlı değerlendirmelerini de içeriyor. Tatlı su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetiminin, ülke ekonomisini doğrudan etkilediğine işaret eden çalışma, tarımsal üretimin yüzde 89 ile Türkiye'nin su ayak izinde en büyük paya sahip olduğunu da ortaya koyuyor.  

Tüm Haberler...

Uluslararası Üye Olunan Kuruluşlar

Pro-Europe...

Yeşil Nokta ilk olarak 1990-1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan özel toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Almanya'da kullanılmaya başlanan Yeşil Nokta işareti devam eden yıllarda Fransa, Avusturya ve Belçika'da da kullanılmaya başlanmıştır. Yeşil Nokta işaretinin A.B. üyesi ülkelerde yaygınlaşmasıyla beraber 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kurulmuş ve Yeşil Nokta, kuruluşun resmi işareti olmuştur. Yeşil Nokta; sisteme dahil olan şirketlerin, "kirleten öder" prensibinden yola çıkan sanayi sorumluluğunu başarılı şekilde uygulamasına katkıda bulunan, uluslar arası çapta tanınmış bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde " Yeşil Nokta" gördüğünüzde bu, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 94/62 no'lu AB Direktifi ile tanımlanan ilkelere uygun olarak kurulmuş bir ambalaj atığı geri kazanım kuruluşuna, o ambalaj için finansal bir katkıda bulunulduğu anlamına gelmektedir. http://www.pro-e.org

Expra...

EXPRA -EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE-  Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda şemsiye organizasyon olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA'nın kuruluş amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika platformu olmaktır. Üretici Sorumluluğu modeli birçok ülkede, Avrupa Birliği ve diğer ulusal politika hedeflerinden biridir. Tüm dünyada 30'dan fazla ülkede sanayi, üretici sorumluluğunu evsel atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak için bir ekonomik araç olarak kullanıyor. Bugün bu amaca yönelik çalışan EXPRA'ya üye on sekiz ülke bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İsrail, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya ve ayrıca ÇEVKO Vakfı'nın temsil ettiği Türkiye. http://www.expra.eu

ISWA...

ISWA The International Solid Waste Association - Uluslar arası Katı Atık Birliği ISWA, sürdürülebilir atık yönetimini dünya çapında teşvik etmek ve geliştirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.  Dünyada 70 farklı ülkeden yaklaşık 1000'den fazla üyesi olan ISWA, katı atık yönetimi konusunda çok geniş ve kapsamlı bir ağa sahiptir. ISWA dünya çapında sürdürülebilir atık yönetimini teşvik etmek ve geliştirmek için hayata geçirdiği atık yönetim projeleri konusunda birçok ulusal ve uluslar arası kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. ÇEVKO Vakfı olarak 2010 üyesi olduğumuz ISWA'da, Türkiye ‘de Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde başarı ile sürdürdüğümüz ambalaj atıkları geri kazanımı konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken, diğer yandan da ISWA'ya üye kişi ve kuruluşlarla temaslar kurarak ortak amaçlarımız doğrultusunda işbirliğinde bulunmaktayız. http://www.iswa.org