T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 8. Maddesinin (f) bendine göre; “Piyasaya Sürenler Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemelere yönelik yükümlülüklerini bu ürünlerin ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yerine getirmekle yükümlüdür.”

Yönetmeliğe ve ilgili Çevre Kanununa aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Çevre Kanunu