Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı Yazdır e-Posta

 

evko_ynetmelik_facebook-post_2.jpg

2005 yılından beri yürürlükte olan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", uzun bir değerlendirme sürecinin ardından yeniden düzenlenerek, 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete' de yayınlandı. Yeni yönetmelik geneli itibarıile 1.1.2018'de yürürlüğe giriyor.
Söz konusu yönetmelik ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması uygulamalarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacına yönelik bir çok değişiklik içermekte olup ana hatları ile temel yenilikler aşağıdaki gibidir :
• Ülke genelinde plastik torba kullanımının azaltılmasına yönelik hedefler konulmuştur ve bu torbaların 1.1.2019'dan itibaren, internet üzerinden yapılan satışlar da dahil, tüketicilere ücretsiz temini yasaklanmıştır. Başka bir deyişle, plastik poşetler ancak bedeli ödenerek temin edilebilecektir.
• Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması uygulamasından belediyelerin sorumlu olduğu daha net olarak tariflenmiştir.
• Ekonomik işletmelerin yapmaları gereken bildirimler için son tarih Mart ayı sonu olarak belirlenmiştir.
• Piyasaya sürenlerin geri kazanım sorumluluğu için tariflenen 3000 kg.'lık eşik değer,1000 kg olarak güncellenmiştir.
• Yurtiçinde piyasaya sürülecek cam, metal, plastik, kağıt/karton ambalajların belirli oranlarda yurtiçinde toplanan atıklardan ve/veya bu atıklardan elde edilen hammaddelerden üretilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

• Yetkilendirilmiş kuruluş bütçesinin, genel giderler dışında kalan kısmının belirli bir oranının ekipman, araç, eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile belediyelere altyapı desteği olarak aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.
• Yüz konut ve üzeri sitelerde, site yönetimleri tarafından ambalaj atıkları için belediye toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
• Gerikazanım yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki hesaplama yönteminde değişiklikler yapılmıştır.
• Gerikazanım hedeflerinin en az %80'inin sanayi dışındaki kaynaklardan sağlanması zorunluluğu getirilmiştir.
• Piyasaya süren işletmelerin yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için depozito uygulaması veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşması seçenekleri belirlenmiş, belediyeler ile anlaşma seçeneği kaldırılmıştır.
• Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile anlaşma yapmayı tercih eden piyasaya süren işletmeler için Haziran ayı sonu, son tarih olarak belirlenmiştir. Örneğin, 2018 yılında yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışma yöntemini tercih eden piyasaya sürenler 30.6.2018'den sonra bu amaçla sözleşme yapamayacaklardır. 
• Yetkilendirilmiş kuruluş olmak için gerekli temsiliyet payları değiştirilmiş ve yetkisi iptal edilen kuruluşlara iki yıl yeni başvuruda bulunmama yasağı getirilmiştir.
• Toplama ekipmanlarının renkleri yeniden düzenlenmiştir. ( Karışık ambalaj atığı: mavi, Cam: yeşil ve/veya beyaz, Kağıt: mavi, Plastik: sarı, Metal: gri )
• Belediyelere, evsel atık toplamak için kullandığı araç kapasitesinin en az %20'si kadar ambalaj atığı toplama kapasitesine sahip araç bulundurması zorunluluğu getirilmiştir.
• Belediyeler tarafından hazırlanan ambalaj atıkları yönetim planlarında ne kadar toplama hacmi oluşturulacağına, ne kadar konteyner konulacağına dair kriterler tariflenmiştir.
• Ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine ilişkin kriterler güncellenmiş, toplama ayırma tesisleri üç ayrı sınıfa ayrılmıştır.
• Önceki yönetmeliklerde de yer alan, Ambalaj Komisyonu daha da etkinleştirilerek, yılda en az bir kez toplanır hale getirilmiştir.
• Bakanlık, gerekli hallerde yönetmelikte tüm taraflara ait bilgi ve belgeleri yeminli mali müşavirlere inceletebilecektir.
• Mevcut lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm firmaları lisans süreleri bitene kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Yeni yönetmeliğin, eski yönetmelik ile farklılıkları ve uygulamada ne değişiklikler getireceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme üzerinde ÇEVKO olarak çalışmalarımız devam etmekte olup, raporumuz en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.

Yeni yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

ÇEVKO Vakfı