e-Bülten Haberleri

DELOITTEDeloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Direktörü Murat Günaydın, "İş dünyası iklim krizinin yarattığı tehditlerden endişe duymasına rağmen sürdürülebilirlikle ilgili adımları süreçlerine hızlı şekilde entegre etmekte zorluklar yaşayabiliyor" dedi.

Deloitte'un hazırladığı 2022 CxO (Chief Experience Officer) Sürdürülebilirlik Raporu, iş dünyasında iklim krizi nedeniyle duyulan endişenin artarak büyüdüğünü ortaya koydu.

Deloitte açıklamasına göre, üst düzey yöneticilerin ve şirketlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki endişelerini ve eylemlerini incelemek için hazırlanan araştırmaya 21 ülkeden 2 bini aşkın CxO katıldı.

Rapora göre, üstü düzey yöneticiler ya da CxO'ların yüzde 89'u iklim krizi yaşandığını kabul ederken, katılımcıların yüzde 63'ü de kurumlarının iklim krizi konusunda son derece endişeli olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin etkileri yöneticilerin gündeminde büyük yer kaplıyor. CxO'ların yüzde 79'u, dünyanın iklim değişikliğine yanıt verme konusunda dönüm noktasına geldiğine inanıyor. Bu oran 8 ay önceki ankete göre yüzde 20 artmış durumda. Artan endişelere karşın CxO'ların yüzde 88'i, hızla harekete geçilmesi halinde, iklim değişikliğinin dünya üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin sınırlandırılabileceği konusunda iyimser. Bu oran bir önceki araştırmada yüzde 63 seviyesindeydi.

polisan fotoPolisan Holding, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı ve Su Güvenliği Programında; boya, kimya ve liman işletmeciliği alanlarındaki grup şirketlerinde hayata geçirdiği ve sürdürülebilir kalkınmaya destek veren çalışmaları nedeniyle global seviyede CDP notunu “B” seviyesine çıkardı.

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu konuya ilişkin açıklamasında; “Bütün faaliyet alanlarımızda sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarını titizlikle hayata geçiriyoruz. Operasyonlarımızda kullanılan elektrik enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji ile karşılayarak bu kapsamda karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu sene çalışmalarımızı tedarik zincirini de kapsayacak şekilde genişlettik, 2025 yılı için mutlak emisyon azaltım hedeflerini belirledik” ifadelerine yer verdi.

Küresel birçok çevre problemin çözümüne ilişkin olarak şirketleri SMART hedefler belirlemeye ve aksiyon almaya teşvik eden Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) dahil olan Polisan Holding, CDP’nin İklim Değişikliği Programı ve Su Güvenliği Programında global seviyede “B” listesine girmeye hak kazandı. Boya, kimya ve liman işletmeciliği ile gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürüten Türkiye’nin köklü şirketler topluluğu Polisan Holding’in not görünümünde yaşanan değişimi değerlendiren CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, iklim değişikliği ile mücadele noktasında dokuz yıldır ciddi bir politika yürütüldüğünü ve hedefin not görünümünde bir üst sıra olan “A” listesi olduğunu kaydetti.

copBirleşmiş Milletler raporunda, çevre kirliliğinin Covid-19'dan daha çok ölüme neden olduğu, zehirli kimyasalların acilen yasaklanması gerektiğini duyurularak sağlıklı bir çevrenin temel insan hakkı olduğu hatırlatıldı.

 Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan çevre raporunda uzmanlar, çevre kirliliğinin Covid-19’dan daha çok ölüme neden olduğunu ve bunun için önlem alınması gerektiğini söyledi.

Raporda bazı zehirli kimyasalların yasaklanması için “acil ve iddialı eylem” çağrısında bulunuldu. Araştırmada devletlerle şirketlerin neden olduğu kirliliğin küresel olarak Covid-19’dan daha fazla ölüme katkıda bulunduğu belirtildi.

Kimyasal atıklardan oluşan kirlilik insanlık suçu

Raporda, pestisitler, plastikler ve elektronik atıklardan kaynaklanan kirliliğin yaygın insan hakları ihlallerine ve yılda en az 9 milyon erken ölüme neden olduğu ve konunun büyük ölçüde göz ardı edildiği belirtildi. Worldometer verilerine göre koronavirüs küresel çapta 5,9 milyona yakın ölüme neden oldu.

 

vdfnÇevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının tüm paydaşları nezdinde öneminin farkındalığıyla hareket eden Vodafone Türkiye, şirket bünyesinde uyguladığı ve paydaşlarına sunduğu çözümlerle enerji verimliliği alanındaki çalışmalara katkıda bulunmayı ve çevresel performansını geliştirmeyi sürdürüyor.

Nisan 2021 itibarıyla %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen şirket, 2020-21 mali yılında baz istasyonlarında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını %28 düşürdü.Son 2 yılda yenilenebilir enerji yatırımları 5 milyon TL’yi aşan şirket, enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlayan dijital ürün ve servisleriyle paydaşlarına ve çevreye katkıda bulunmaya devam etti.

 Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer yaratmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şirket içinde ve dışında uyguladığı çözümlerle enerji tasarrufunu artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılında %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçerken, uyguladığı enerji verimliliği çalışmalarıyla da baz istasyonlarında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını %28 düşürdü. Son 2 yılda güneş enerjisi sistemlerine 5 milyon TL’yi aşkın yatırım yapan şirket, Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

 

fotoDünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Risk Raporu yayınlandı. Rapora göre pandeminin yarattığı sorunların yanında en büyük riskler arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2022 yılı için yayımlanan Küresel Risk Raporu’nda dikkat çeken sorunlar arasında pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlar, aşı eşitsizliği ve ülkelerin farklı ekonomik toparlanma oranlarının yaratacağı sosyal çatlaklar ve jeopolitik gerginlikler öne çıkıyor.

Raporda öne çıkan araştırmalardan biri hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılardan oluşan uzmanlarla yapılan küresel ankete göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser ve hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor.

İklim değişikliği önlemlerinin başarısız olması ve olağanüstü hava koşullarının oluşması önümüzdeki 5-10 yıl için başı çeken endişeler olarak öne çıkıyor.

Borçla ilgili konular orta vadeli tehlikeler arasında gösterilirken uzmanlar küresel toparlanmanın dengesiz ve ülkeler arasında farklılık gösterebileceğini düşünüyor.