e-Bülten Haberleri

nereye atayimÇEVKO Vakfı olarak atık sektöründe bütünsel bir sistem, akıllı şehirler perspektifinde önemli bir alt yapı oluşturduk.

 Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Atık yönetimi, günümüzde hem bertaraf edilecek atıkların azaltılması hem de geri dönüştürülebilecek atıkların verimli olarak toplanması dikkate alındığında ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları olan önemli bir fonksiyon durumundadır. Atık yönetimi ile ilgili süreçleri bütünsel dijital çözümler kullanarak ve yerel yönetimlerin farklılıklarını gözeterek ele almak artık mümkün hale gelmiştir.

Entegre atık yönetiminin ve döngüsel ekonominin temelini oluşturan, atıkların kaynağında ayrı ayrı fakat bütünlük ve bir plan içinde toplanmasını “Nereye Atayım Saha Atık Bilgi Yönetim Sistemi” ile verimli bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz.

“Nereye Atayım Saha Atık yönetim Sistemi” ile toplama ekipmanı ve bina/yerleşkelere ait konum/durum bilgisi ile toplama operasyonuna ait veriler kayıt altına alınmakta, anlık olarak izlenebilmekte ve ilgili paydaşlara rapor paylaşımları yapılabilmektedir.

Prokets LogoÇEVKO Vakfı’ndan Atıkların Yönetimine Dijital Çözüm

Artan nüfus ve değişen tüketim alışkanlıkları paralelindeki ekonomik faaliyetler, artan miktar ve çeşitte atık üretimini beraberinde getiriyor ve bu artışın dünya için bir riske dönüşmemesi için atıkların doğru şekilde yönetilebilmesi gerekiyor.

Kamu yönetimi, iş dünyası, yerel yönetimler, medya ve bireylerin katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, sürdürülebilir bir dünya için hayati öneme sahip. Bununla birlikte kurulan teknik altyapı kadar, atık üreticisi durumunda olan kişi ve kurumların gerekli davranış alışkanlıkları kazanması adına etkin şekilde bilgilendirilmeleri, çalışmaların etkinliği, verimliliği açısından son derece belirleyici nitelikte. Sıfır Atık Yönetim Sisteminin temelini de bu sürecin işleyişi oluşturuyor.

ÇEVKO Vakfı 30 yıllık deneyimi sonucunda geliştirmiş olduğu sistem ile kompleks bir yapıda yürütülmeye çalışılmakta olan atık yönetim sürecini bilgi ve tecrübesi ile sadeleştiriyor. İnteraktif, dinamik ve sürdürülebilir teknik altyapıya sahip bir model kurup, atık yönetim sürecine dahil tüm sistemlerle entegrasyonu tamamlandı ve PROKETS olarak isimlendirilen bütünsel çözümü firmaların hizmetine sundu.

PROKETS, Mevcut atık yönetim uygulamalarının Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçişini, Entegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan alt sistemlerle entegrasyonunu sağlayan, e-kütüphane, e-tedarik, e-öğrenme, mevzuat ve uluslararası hedeflere uyumluluk göstergelerine sahip takip, analiz, raporlama sistemi sayesinde sürecin hızlı ve doğru işlemesi için gerekli alt yapıyı sağlıyor.

CarrefoursaSon yıllarda tüketim kültürüne bağlı olarak günden güne artan ve çevre kirliliğinde baş rolü oynayan etken plastik kullanımı ve oluşturduğu atık miktarı. Global düzeyde her ne kadar önlemler alınsa bile plastik atık seviyesi istenilen düzeylere inmedi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Türkiye de alışverişlerde büyük bir çevre kirliliğine yol açan market poşetlerini ücretlendirmeye gitti. CarrefourSA da plastik ambalaj kullanımını azaltmak ve israfın önüne geçmek amacıyla "kendi kabınla alışveriş" dönemini başlattı.

Proje ile müşterilere, evlerinde kullandıkları kaplar veya torbalar ile kuru gıda, taze sebze-meyve, kasap, baharat, kuruyemiş, şarküteri ve unlu mamul reyonlarından alışveriş seçeneği sunuluyor. Bu sayede sadece ambalaj atığının önüne geçilmesinin yanı sıra önceden belli gramajlarda paketlenmiş ürünler yerine tüketicinin kendi ihtiyacı kadarını almasıyla da gıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YN SOTürkiye Sanayisinin “Yeşil Nokta”larını Seçiyor…

ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) olarak bu yıl altıncısını düzenlediğimizTürkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nin” başvuruları 1 Mart 2022 tarihinde başlıyor.

Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan tüm firmaların katılabildiği ödül süreci başvuruları 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar devam edecek.

Yeşil Nokta Nedir?

Yeşil Nokta ilk olarak 1990 - 1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle konutlardan, ayrı toplanarak geri dönüşümünü sağlayan bir grup sanayi şirketinin ambalajlarını diğerlerinden ayırmak için kullanılmaya başlandı.  Bu şirketlerin bir araya gelerek kurdukları DSD tarafından tescil ettirilen “Yeşil Nokta” markasının Avrupa ve çevresindeki ülkelerde kullanımını sağlamak için 1995 yılında “Packaging Recovery Organization Europe – PRO Europe” kuruldu.  Almanya’da ve serbest ticaret sayesinde, başta diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere, tüm dünyada hızla yaygınlaştı.  PRO Europe, kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım sistemlerine, her ülkeden bir sistem olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım hakkını vermektedir. Yeşil Nokta; sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde yer alan "Yeşil Nokta" işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sisteme mali katkı sağladığı anlamına gelmektedir.

Coca ColaCoca-Cola İçecek (CCI), sürdürülebilirlik odaklı faaliyet çerçevesini fonlama stratejisiyle birleştirerek ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre düşük maliyetle tahvil ihraç etti. Şirket, 500 milyon dolarla Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdi. CCI, su kullanım verimliliğini 2027 yılına kadar %13; 2029’a kadar ise %17 artırmayı hedefliyor. Ocak 2029 vadeli tahvil ile Coca-Cola İçecek, yüzde 4,75 faiz oranı ile önemli bir başarıya imza attı.

Coca-Cola İçecek (CCI), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik endeksli tahviline imza attı. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıfladığı bu dönemde gerçekleştirilen borçlanma kapsamında CCI, yüzde 4,75 faiz üzerinden 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tahvil ihraç etti. CCI bu ihraçla Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre daha düşük maliyetle gerçekleştirmiş oldu.