e-Bülten Haberleri

plasticsreyclersEU27+3'te 2020 yılında toplam kurulu plastik geri dönüşüm kapasitesi bir önceki yıla göre 1,1 milyon arttı. Yeni rakamlar, plastik geri dönüşüm endüstrisinin, plastikleri döngüsel hale getirme yolundaki direncini de göstermektedir. Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen gerçekleşen sektördeki bu olağanüstü büyüme, yeni direktif hedeflerinin yönlendirdiği artan talep sayesinde mümkün oldu.

Veriler, PET, esnek PO ve sert HDPE & PP'nin toplam plastik geri dönüşüm kapasitesinde en büyük payı elinde tuttuğunu ve yaklaşık %80'i temsil ettiğini göstermektedir. Ayrıca, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa, plastik atık geri dönüşümü için en yüksek kapasiteye sahiptir.

Sert HDPE & PP, %20'nin üzerinde bir oranla geri dönüşüm kapasitelerinde en yüksek artışı kaydederken, esnek PO ise yaklaşık %10 oranında büyüdü. Toplama, ayırma ve geri dönüşümdeki hızlı teknolojik gelişmeler bu gelişmeleri kolaylaştıran faktörler arasındaydı. Plastik Geri Dönüşümcüler Avrupa Başkanı Ton Emans, "Yeni iş modelleri sektörümüzde çok çeşitli fırsatlar yaratıyor," diyerek, "Bu durum, filmden filme geri dönüşüm için de geçerlidir ki, bir zamanlar zor kabul edilirdi. Bugün ise pazarın olgunlaştığının bir kanıtı" diye ekledi.

7,7 milyar € ciro ve toplam 9,6 milyon ton kurulu geri dönüşüm kapasitesi ile Avrupalı geri dönüşümcüler, plastik atıkların ele alınmasında bulmacanın önemli bir parçası ve karbon nötr bir Avrupa'ya katkıda bulunmak konusunda önemli bir rol oynamaktalar. Kapsamlı yasal destek, ek toplama ve yüksek kaliteli ayıklama tonajlarının yolunu açarken, geri dönüşüm teknolojilerine ve altyapılarına yapılan yatırımları da teşvik ederek, 2030 yılına kadar plastik geri dönüşüm kapasitelerinin üç katına çıkmasına olanak sağlayacaktır.

Bu büyümenin yarattığı ivmeden yararlanan geri dönüşümcüler, değer zincirinin dört bir yanından aktörlerle işbirliği yapmaya devam ederken, plastikleri döngüsel hale getirme mücadelesinin ön saflarında yer alıyor.

Kaynak:https://plastics-recyclers-europe.prezly.com/plastic-recycling-industry-continues-fast-paced-efforts-towards-reaching-the-eu-targets

 Plastik geri dönüşüm endüstrisi, AB hedeflerine ulaşma yolunda çabalarını tempolu şekilde sürdürüyor

 

europeancommissionAvrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) fosil yakıt ithalatının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlayan “REPowerEU” paketini açıkladı

Komisyon, Avrupa Yeşil Mutabakatı mevzuatının “Fit for 55” paketi kapsamında bağlayıcı enerji verimliliği hedefinin %9'dan %13'e çıkarılmasını teklif etti. Komisyon ayrıca yenilenebilir enerji için 2030 ana hedefini %40'tan %45'e çıkarmayı önerdi. Bu hedefin bir parçası olarak AB, 2025 yılına kadar fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesini ikiye katlamak ve 2030 yılına kadar 600 GW güneş enerjisi kapasitesi kurmak için özel bir “AB Güneş Stratejisi” oluşturdu. REPowerEU hedefleri 2027 yılına kadar 210 milyar euro ek yatırım ihtiyacı doğuracak.”

Kaynak: TSKB Bülten

 
 
 

oxfamBuna göre, geçtiğimiz yıl kıtlık, sel, orman yangınları gibi afetlerin toplam ekonomik maliyeti 329 milyar dolar oldu. Söz konusu tutar, bağış yapan ülkelerin topladığı toplam yardımın yaklaşık iki katı. Çalışma aynı zamanda son 20 yılda Birleşmiş Milletler’in afetlere ilişkin yardım fonlama ihtiyacının %800 arttığını ortaya koyuyor.

Kaynak: TSKB Bülten

apfotoKomite, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (CBAM) daha geniş bir çerçevede ve daha hızlı şekilde uygulanmasının önünü açmış oldu. Ayrıca komite AB karbon yutak alanlarıyla ilgili hedeflerini de yükseltti ve böylece AB’nin 2030 yılına kadar seragazı emisyonu hedefi %57’ye yükselmiş oldu. Tüm üye ülkelere %10 ila % 30 arasında değişen oranlarda azaltım gerçekleştirme sorumluluğu getirildi. Bir sonraki aşamada düzenlemeler Parlamento genel oturumunda oylanacak. Komite’de onaylanan konu başlıkları şu şekilde:

Emisyon Ticaret Sistemi

• Binalar ve karayolu ulaşımı için yeni bir emisyon ticaret sistemi kurulması

• Serbest tahsisatların 2026-2030 yılları arasında kademeli olarak devre dışı bırakılması

• Yeni bir teşvik-cezalandırma sisteminin 2025’e kadar getirilmesi

• Gelirlerin yalnızca AB ve üye ülkelerdeki iklim eylemi için kullanılması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM)

• CBAM’nin daha önce devreye alınması ve serbest tahsisatların 2030 itibarıyla sona ermesi

• Organik kimyasallar, plastik, hidrojen ve amonyağın yanı sıra dolaylı emisyonların mekanizmaya dahil edilmesi

• En az gelişmiş ülkelerin CBAM gelirleri ile desteklenmesi

• Merkezi bir CBAM otoritesinin kurulması”

Kaynak: TSKB Bülteni