e-Bülten Haberleri

meteÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: “Yerel Seçim Gündeminde ‘Atık Yönetimi’ne Daha Fazla Ağırlık Verilmeli”

Çevre sürdürülebilirliğinde gönüllü sanayi inisiyatifi ve geniş kitlelere dokunan sivil toplum kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ve özellikle son yıllarda “iklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel ekonomiye geçiş” konularına odaklanan ÇEVKO Vakfı’nın Genel Sekreteri Mete İmer, yaklaşan yerel seçimler gündeminde “Atık Yönetimi” konusuna daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.HiRes4 003

Atıkların ekonomiye kazandırılması, çevre kirliliğinin ve sağlık risklerinin azaltılması ve son dönemde gündem oluşturan atık ithalatının önüne geçilmesi için, özellikle üretici kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında etkin iş birliğinin önemini vurgulayan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Dünyada döngüsel ekonomiye geçişle birlikte ürünlerin en az atık oluşacak şekilde üretilmesi, tekrar kullanılması, geri dönüşümü ile kaynak israfının önlenmesi hedeflenmektedir. Büyük bir nüfusa sahip ülkemizde Sanayinin hammadde gereksinimi haline gelen geri dönüştürülebilir atıklarımızı toplayıp değerlendirebildiğimiz takdirde ülkemizdeki geri dönüşüm kapasitesini atık ithalatını en aza indirecek şekilde kullanabiliriz. Bu önemli süreç, tüketicilerin atıklarını kaynağında ayrı biriktirmesi ve belediyelerin sorumluluğunda olan kaynağında ayrı toplama uygulamasıyla başlıyor. Bu bakımdan belediyelerin kaynağında ayrı toplama uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması, büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’de tüketim sonrası atıkların kaynağında ayrı toplanıp geri dönüştürülmesi konusunda sorumluluğun, yasalar çerçevesinde büyük ölçüde belediyelere verilmiş olduğunu vurgulayan Mete İmer, “Öte yandan elbette üreticinin sorumluluğu da var ve özellikle ambalajlı ürün üreticileri, bu sorumluluğu ciddiyetle sahiplenmektedir. Ambalaj atıkları konusunda dünyanın geliştirmiş olduğu çözümlerden birisi, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) sistemleridir. GÜS, üreticinin ürünle ilgili sorumluluğunu, tüketim sonrası evreye genişlettiği bir çevre politikasıdır. Türkiye’de Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS)’ü benimseyen şirketlerin girişimiyle kurulan ÇEVKO Vakfı, bu çalışmaların önderliğini üstlenmiştir. Vakfımız, toplumda geri dönüşüm kültürünün oluşması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, kamu otoritesiyle yasal alt yapı için iş birliği, belediyeler ve lisanslı toplama ayrıma ve geri dönüşüm tesisleriyle birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümünü gerçekleştirmiştir” şeklinde konuştu.

Mete İmer sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde kullanılan bir model olan GÜS, ülkemizde de 3-4 yıl öncesine dek uygulandı, ancak sonrasında terk edildi. 2020 yılından itibaren ambalaj ve diğer atıklar için ekonomik işletmeler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na GEKAP ödüyorlar. Oysa GÜS, doğası gereği bir vergi değildir. GÜS modelinin, ülkemizde finansal bir model olarak atıkların kaynağında toplanması için kullanılabilecek verimli bir yöntem olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Elbette bu çözüm, denetim, yaptırım, teşvik ve farkındalık çalışmalarıyla desteklenmelidir.”

Mevcut durumda belediyelerin tüketim sonrası değerlendirilebilir atıkları kaynağında ayrı toplama uygulamalarında kopukluklar yaşanabildiğini ifade eden Mete İmer, “Uygar ülkelerde sürdürülebilir atık yönetimi, illerin, ilçelerin, mahallelerin ve hane halklarının en önemli beklentileri arasındadır. Atıkların belediyelerce toplanması, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi ve tüm süreçlerin alanında disiplinli çalışma geçmişine ve nitelikli insan kaynağına sahip geri kazanım örgütlerince koordine edilmesi önem taşıyor. Öte yandan toplum nezdinde farkındalığın artması için iletişim, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da gerekiyor. Ülkemizin yerel seçimler gündemine girdiği bu günlerde Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye adaylarının şehircilikte temel öneme sahip “sürdürülebilir atık yönetimi” konusuna daha fazla vurgu yapmalarını, bu konunun seçim ve hizmet vaatleri ile faaliyet programları arasında daha fazla yer almasını bekliyoruz” dedi.

 

yesilnokta logokücükYeşil Nokta Sanayi Ödüllerine kimler katılabilir?

Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan tüm firmalar katılabilir.

Yeşil Nokta sözleşmem yok Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine nasıl katılabilirim? Sözleşme yapabilmenin ana koşulu nedir?

Ödül Sürecine katılabilmek için Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Yeşil Nokta Sözleşmesi yapabilmenin ana koşulu firmanın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Detaylı bilgiye ÇEVKO’dan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ulaşabilirsiniz.

Katılmak ücretli midir?
Hayır, ücretsizdir.

Kaç kategori var?

Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde 3 kategori var;

 -Ambalajda Önleme Uygulamaları,

 -Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları,

 -Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları.

 

Birden fazla kategoride katılabilir miyiz?

Evet, katılabilirsiniz.

Aynı kategoride birden fazla başvuruda bulunabilir miyiz?

Evet, farklı projelerle başvuruda bulunabilirsiniz.

Katılımda sınıf var mı?

İki sınıf var.

  1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (249 çalışan ve altı)  
  2. Büyük Ölçekli İşletme (250 çalışan ve üzeri)

Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış veya ödül almış olmak, Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılmaya engel midir?
Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler.

Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde ödül alan firmalar takip eden yıllarda aynı fabrikası ile aynı kategoride katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilirler.

Başvuruları nasıl gerçekleştiriyoruz?

Başvurular http://yesil.cevko.org.tr/ web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru web sayfası için şifremize nasıl ulaşacağız?

Şifreniz ile ilgili ödül süreci sekretaryasından bilgi alabilirsiniz.

Başvuru sorularının tamamını cevaplamak zorunda mıyız?

Evet, tamamı cevaplanmalıdır. Soruyla ilgili bir çalışma yok ise bu yazılı olarak cevap bölümünde belirtilmelidir.

Başvuru bilgilerinin hepsini bir defada mı girmeli ve kaydetmeliyiz?

Hayır, girdiğiniz bilgileri kaydederek daha sonra devam edebilirsiniz. Ancak başvuruyu tamamlayıp başvuruyu gönderi onayladıktan sonra değişiklik ve ilave yapılamayacaktır.

Başvuru için hazırlamam gereken bilgi ve belgeler nelerdir?

ü  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında alınan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni belgesi. Yönetim sistemleri belgeleri.

ü  Firma Tanıtım Yazısı: Başvuruda bulunan tüm firmalardan firmalarını anlatan 300 kelimelik bir tanıtım yazısı.

ü  Taahhütname: Taahhütname de gerekli kısımlar doldurulmalı ve orijinali kaşeli imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte ödül süreci sekretaryasına ulaştırılmalıdır. Ayrıca başvuru sistemine de yüklenmelidir.

ü  Ödül Yazısı: Firmanın 1. değerlendirmeyi geçerek finale kalması durumunda ilgili mecralarda kullanmak üzere başvuruyu anlatan 150 kelimeden oluşan yazı.

Başvuru ile ilgili firma belgelerimizi ve sorularla ilgili dokümanları nereye, nasıl yükleyeceğiz?

İlgili tüm dokümanlarınızı başvuru sayfası üzerinden yükleyebileceksiniz. Her sorunun cevap kısmına varsa ek dokümanlarınızı yükleyebilirsiniz. O soru ile ilgili birden fazla doküman var ise tüm dokümanları birleştirip bir dosya olarak yüklemelisiniz.

Ödüller nelerdir?

İki türlü ödül var;

  1. Yeşil Nokta Sanayi Ödülü
  2. Yeşil Nokta Teşvik Ödülü

Ödüller ne zaman açıklanacak?

Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, takvimde belirtilen ödül töreni ile sahiplerini bulacaktır.

 

YesilNokta Sanayi GenelÇEVKO VAKFI YEŞİL NOKTA SANAYİ ve BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın 31. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa'da Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri” konferansı kapsamında, Yeşil Nokta Ödülleri Töreni de düzenlendi.Türkiye'de sürdürülebilir gelişmeye katkı yapan Yeşil Nokta Sözleşmesi’ne sahip sanayi kuruluşları ile toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşları ve haberciler, Yeşil Nokta Sanayi ve Yeşil Nokta Basın Ödüllerini aldılar.

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin üretici sorumluluğuna gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşların yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyor tüm ekonomik işletmeleri benzer çalışmalar yapmaya özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mete İmer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Medya, çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem kurumlara, bireylere ve topluma ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Yaşanabilir bir çevre için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Türkiye'de Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, sanayi kuruluşlarının çevre sürdürülebilirliğine katkılarını teşvik etmeyi amaçlıyor ve Ambalajda Önleme Uygulamaları, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları olmak üzere üç kategoride veriliyor. Ödüller büyük ölçekli işletmelerin olduğu gibi, ayrı bir sınıflandırmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin de katılımına açık olarak düzenleniyor. Yeşil Nokta Basın Ödülleri ise toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kurumlara veriliyor.

ÇEVKO Vakfı 2022 yılı Yeşil Nokta Sanayi ve Basın Ödülleri Töreni, PRO EUROPE Genel Müdürü Ursula Denison’un yaptığı konuşmayla başladı, Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Jüri Başkanı Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan’ın süreci anlatan konuşmasının ardından, Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri proje sunumlarına geçildi.

Ambalajda Önleme Uygulamaları kategorisinde “% 100 Geri Dönüşümlü Pet Şişe Kullanımı ve Ambalaj Gramaj Azaltım Projeleri” ile Pepsi-Co ve “Sırma Ecofriendly Ulw” projesiyle Sırma Grup, Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne uzanırken, “Doğa Dostu Tabak” ve “Çok Kullanımlık Kasa” isimli iki projesiyle CarrefourSA iki Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu. Bir diğer Teşvik Ödülü'nü ise “Monocorr Boiler Box” projesiyle Mondi Tire Kutsan kazandı.

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde, “Sürdürülebilir ve Dijital Sıfır Atık Yönetim Sistemi” projesiyle Anadolu Isuzu, “Kampotu Atık Yönetimi Uygulamaları” projesiyle Kampotu İlaç, “Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayırma Projesi” ile Migros, ve “Su ve Buhar Geri Kazanım Projeleri ile Atık Azaltımında Dijitalleşme” Pepsi Cola Servis ve Dağıtım ise projeleriyle Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ne layık görüldüler. Bu kategoride Frito Lay de “Frito Lay Suadiye Fabrika Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” ile teşvik ödülü sahibi oldu.

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde, “Vestel Beyaz Eşya Yürüteç Projesi” ile Vestel ve Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi ile Vodafone, Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’ne layık görüldü. “Kendi Kabınla Gel” projesi ile CarrefourSA, “Kiehl’s Future Made Better Programı” ile L’Oréal Türkiye ve bir diğer projesi “Yeşil Gezegen” ile Vodafone, bu kategoride Teşvik Ödülü kazandılar.

Yeşil Nokta Basın Ödülleri’ni kuruluşlarını temsilen alan isimler de şöyle sıralandı: Capital Dergisi   adına Editör Tuba İlze, İhlas Haber Ajansı (İHA) adına Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay, Çevre TV adına Haber Koordinatörü Orkun Yazgan, Dünya Gazetesi adına Editör Didem Eryar Ünlü ve Sabah.com.tr internet sitesi adına Lifestyle İçerik Müdürü Gökçen Kökden.

Uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ve son yıllarda “İklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel ekonomiye geçiş” konularında fikirsel önderlik üstelenen kurumların başında gelen ÇEVKO Vakfı’nın, 31inci kuruluş yıldönümünde düzenlediği uluslararası konferansta kamu, STK, iş dünyası temsilcileri güncel bilgiler aktardılar.

Ülkemizden ve yurt dışından konuşmacıların yer aldığı “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri” konulu konferans, yoğun bir katılımcı ilgisi çekti. Konferans, fiziksel katılım ve internet üzerinden Türkçe / İngilizce canlı takip alternatifleriyle hibrit yapıda düzenlendi.

Yeşil Nokta Sanayi Ödülü Kazanan Kuruluşlar

AMBALAJDA ÖNLEME UYGULAMALARI KATEGORİSİ

PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞITIM LTD. ŞTİ. / %100 Geri Dönüşümlü Pet Şişe Kullanımı ve Ambalaj Gramaj Azaltım Projeleri

PepsiCo olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya sağlamak için doğal kaynakların etkin kullanımı ve hammadde korunumu yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdürüyor ve planlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Yapılan %100 geri dönüşümlü PET şişe kullanımı ve ambalaj gramaj azaltımı projeleri ile daha az doğal kaynak ve hammadde hedeflerimize her geçen sene yaklaşmış oluyoruz.      

DanoneSIRMA GRUP İÇECEK SAN. VE TİC. AŞ.  / Sırma Ecofriendly ULW

Danone olarak gerek cam şişelerde gerekse PET şişelerde sürekli olarak daha düşük gramajların peşindeyiz. Bunu yaparken rakipleri de göz önünde bulunduruyor ve teknik olarak mümkün olanın sınırlarını zorluyoruz. Bu projede Şişecam ile bir araya gelerek en hafif şişeyi istediğimizi belirttik. 0,33L cam su şişemiz neredeyse %20'lik bir hafifletme ile 180 gramdan 148 grama düşmüş oldu. Çok daha belirgin gramaj düşüşünü 0,75L cam su şişemizde hayata geçirmiş olduk. Burada %30un üzerinde bir hafifletme ile 430 gramdan 295 grama indik. Şişelerimiz büyük oranda hafifledi, bunun için de üretimlerinde kullandığımız teknolojilerin ve şişe şeklimizin değişmesi gerekti. Ama biz bu bilgileri kendimize saklamıyoruz, tüketicilerimizle de paylaşıyor çevreye olan duyarlılığımızı etiketlerimiz üzerinden de beyan ediyoruz. Hafifletmelerin bütçesel etkilerinin yanında en önemli etkilerinden bir tanesi de çevresel etkisi. Zaten Ecofriendly tanımını da bu sayede hak ediyor. Karbon ayak izi açısından cam, biraz daha gezegenenimizi zorlayan bir ambalaj. Gerek üretimi sırasında, gerekse boş ya da dolu transferi sırasında çok daha fazla karbondioksitin salınmasına yol açıyor. Biz Sırma Ecofriendly şişemiz ile çok daha az karbondioksitin salınmasını sağlamış olduk. Bu proje sadece Sırma'nın marka gücünü arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda cam ambalajdaki suyu daha geniş tüketici kitlesi için daha uygun fiyatlı hale getiriyor.

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI KATEGORİSİ

AnadoluIsuzuANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş / Sürdürülebilir ve Dijital Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır. Bu süreç, üretim faaliyetlerinde doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklar, hem miktar hem de içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.

Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilir üretim bakış açısı ile tüm operasyonel faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında ofis alanlarında ve üretim hatlarında bulunan atık kutularını dijitalleştirerek oluşan atıkların maksimum geri kazanımı sağlanmakta; geri dönüştürülemeyen atık oluşumu en aza indirilmektedir. Sıfır Atık Yönetmeliğini temel alarak, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlayacak olan sıfır atık yönetim sistemi çalışmaları sürdürülmektedir.

Sürdürülebilir ve dijital sıfır atık yönetim sistemimiz atıkların kaynağında ayrıştırılması, azaltılması, envanter sistemi ile takip edilmesi, toplanması ve taşınması büyük bir organizasyon yapısını içermektedir. Anadolu Isuzu Sıfır Atık Yönetim sistemi projesi ile araç başı tehlikeli atık miktarımız son 3 yılda %52 azalma sağlanmıştır. Sıfır Atık Sisteminin uygulanması ile toplam atık miktarımızın %96 sı ise geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

MigrosMİGROS TİC.A.Ş. / Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayırma Projesi

Migros Ticaret A.Ş. , yurtiçinde 81 ilde 2.638 mağazayla hizmet veriyor olup, çevreci yaklaşımımız ve doğaya olan saygımız çerçevesinde Sıfır Atık yaklaşımını benimseyerek faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor,. Faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkileri sorumluluk bilincimiz ile yönetiyoruz. 2021 yılı içerisinde, iklim kriziyle mücadele ve çevre yönetimi kapsamında, toplamda 119,57 milyon TL’lik çevre yönetimi yatırımı gerçekleştirdik. Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında her yıl düzenli olarak karbon ve su ayak izi raporlamalarımızı gerçekleştiriyoruz

İlgili proje kapsamında, mağazalarımızdaki atıklar kategori bazlı, operasyonel faaliyetlerimiz sonucu oluşan Kağıt Karton ve Plastik olarak toplanmakta ve kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşüm firmasına teslim edilmektedir. Ambalaj Atıkları toplama operasyonumuz kapsamında yürütmekte olduğumuz projeye istinaden, 2021 yılından bu yana toplamda 8.900 Ton ambalaj geri dönüşüme kazandırılmış olup, ekonomiye ve doğaya fayda sağlanmıştır.

 

PepsiCo 2PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞITIM LTD. ŞTİ. / Su ve Buhar Geri Kazanım Projeleri ile Atık Azaltımında Dijitalleşme

Gezegenimizin sınırlarını dikkate alıyoruz ve dünyamız ile insanlar için olumlu değişimi teşvik ederek değer yaratma şeklimizi PepsiCo Pozitif (pep+) ajandamız ile dönüştürüyoruz. Sürdürülebilirlikte kaydettiğimiz ilerlemeye dayanarak, Pozitif Tarım, Pozitifi Değer Zinciri, Pozitif Seçenekler olmak üzere 3 ayrı kategoride net hedefler belirledik. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik yolculuğumuzda atık yönetiminde azaltımın yanı sıra, her sene su ve enerji geri kazanım projeleri ile sürdürülebilirlik çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca pandemi ile birlikte son birkaç yılda önemli konulardan biri haline gelen, dijitalleşme ajandasına odaklanarak kağıt kullanımının önüne geçecek projeleri şirketimize dahil ettik.

KAMPOTU İLAÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / Kampotu Atık Yönetimi Uygulamaları

Dünyamızı sahiplenmek ve korumak, kurumsal vatandaşlık bilinciyle dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üretmek olduğunun bilincindeyiz. Dünyadaki kaynakları gelecekte de verimli şekilde kullanmak için şirketimizde sürdürülebilir yaşam için projeler yaratıyoruz. Kaynakları tasarruflu kullanmak, gereksiz enerji harcamalarından kaçınmak ve geri dönüşüme destek vermeye gönüllüyüz. Tüm stratejilerimizi sürdürülebilirlik ve doğanın iyileşmesine yönelik belirledik. Dünya sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmış durumda, dünyamızın buna ihtiyacı var. Bizde kurumsal stratejimizi her anlamda sürdürülebilirlik üzerine kurduk.

Kampotu olarak ‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk’’ bilinciyle çıktığımız bu yolda ‘’Sürdürülebilir Dünya Hedef’' lerinin peşinden koşuyoruz. Bu kapsamda birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki tüm projelerde ve süreçlerde sürdürülebilirlik ve globalleşmeye yönelik hedeflerimizin peşinden koşmaya ve daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.

ÇEVRE KONULU SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI KATEGORİSİ

VestelVESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. - Vestel Beyaz Eşya Yürüteç Projesi

Vestel Beyaz Eşya olarak amacımız; doğanın, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmaktır. Sürdürülebilirlik hedefiyle şekillenen gelecek vizyonumuz “Akıllı Hayat 2030” çerçevesinde çalışmaya ve gururla yerli teknolojimizi, ülkemiz ve yaşayan her canlının geleceği için geliştirirken geri dönüşüme ayrılan beyaz eşya ürün malzemelerinden ürettiğimiz yürüteçlerin engelli hayvan dostlarımızın engelsiz koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak en önemli unsurlarımızdan biri oldu. Kullanım ömrü bitmiş olan ürünleri teknik olarak incelenir ve inceleme sonrası ilgili malzemeleri hurdaya ayrılır. Hurdaya ayrılan malzemeler geri dönüşüm tesislerine gönderilir ve enerji, iş gücü vb. harcamalar yapılarak tekrar kullanılabilir hammadde haline getirilir. Bu hususta, bir çalışanımız tarafından “Bir Fikrin Mi Var?” platformuna iletilen engelli köpekler için yürüteç yapma fikri değerlendirilerek şirket içerisinde projede çalışmak isteyen gönüllü arkadaşlarımıza Veterinerler eşliğinde en uygun prototip belirlenerek yürüteç tasarımı oluşturuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MOSTEM Meslek Lisesi gönüllü öğrencileri işbirliği ile proje hayata geçirildi. Türkiye ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda 30 adet yürüteç talebi karşılandı. Projemiz birçok platform tarafından beğenilmiş ve ödül almıştır.

Vodafone 2VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / Bu Atıklar Kod Yazıyor

E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projede, Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz e-atık kutuları ile e-atık topluyor, geri dönüştürüyor ve e-atıkların geri dönüşümünden elde ettiğimiz gelirle okullarda kodlama sınıfları açıyoruz.

E-atık sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve çevre hedeflerimiz doğrultusunda farkındalık yaratmak için Bu Atıklar Kod Yazıyor sürdürülebilirlik projesini geliştirdik. Haziran 2019'da, projenin ilk fazında, çalışanlarımızdan evlerinden getirdikleri e-atıkları toplamaya başladık. Daha sonra lisanslı geri dönüşüm firması olan Akademi Çevre aracılığıyla bu e-atıkları geri dönüştürdük. E-atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik geliri Vodafone Vakfı'na dijital dünyaya erişim imkanı olmayan çocuklara kodlama sınıfı açması için bağışladık. İkinci fazda ise projeyi bayilerimize yaygınlaştırdık ve tüm Türkiye’yi gezecek Vodafone Dijitalleşme Tırı’na entegre ettik. Üçüncü fazda ise ekosistemimizi, iş ortaklarımızı ve kurumsal müşterilerimizi projeye davet ettik. Projeye katılmak isteyen ortaklarımıza e-atıklar hakkında bilgi veren videolar, dijital içerikler, e-atık toplama kutuları ve iletişim malzemeleri sağlıyoruz. Proje ortaklarımızın çalışanları projemize destek olmak için e-atıklarını bulundukları yerdeki e-atık kutusuna getiriyorlar. Sadece kodlama sınıflarının oluşturulmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda geri dönüşüm ve e-atık konusunda farkındalık kazanıyorlar.

Yeşil Nokta Teşvik Ödülü Kazanan Kuruluşlar

AMBALAJDA ÖNLEME UYGULAMALARI KATEGORİSİ

CarrefourSaCARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. / Doğa Dostu Tabak

CarrefourSA olarak “Doğrusu CarrefourSA’da” vizyonumuz çerçevesinde ve sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performansımızın sürekli iyileşmesi ve çevrenin korunması amacıyla çalışmalarımızı düzenliyoruz. CarrefourSA ailesi olarak tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımızla çevreci bakış açısını yaymak ve bu duyarlılığı paylaşmak önceliğimizdir. Tüm mağaza ve depolarımızda atık oluşumunu en aza indirecek aksiyonları alıyoruz, Sıfır Atık yaklaşımını benimseyerek geri dönüşüm / geri kazanım oranlarımızı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Çevre dostu ürünler üretilmesi konusunda gönüllü olur, tedarikçilerimizi de bu konuda destekler ve yönlendiriyoruz.

Sektörde sürdürülebilir çalışmalar konusunda öncü olmaya ve ""Doğrusu"" vizyonumuzu yaymaya devam edeceğiz.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. / Çok Kullanımlık Kasa     

CarrefourSA olarak “Doğrusu CarrefourSA’da” vizyonumuz çerçevesinde ve sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performansımızın sürekli iyileşmesi ve çevrenin korunması amacıyla çalışmalarımızı düzenliyoruz. CarrefourSA ailesi olarak tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımızla çevreci bakış açısını yaymak ve bu duyarlılığı paylaşmak önceliğimizdir. Tüm mağaza ve depolarımızda atık oluşumunu en aza indirecek aksiyonları alıyoruz, Sıfır Atık yaklaşımını benimseyerek geri dönüşüm / geri kazanım oranlarımızı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Çevre dostu ürünler üretilmesi konusunda gönüllü olur, tedarikçilerimizi de bu konuda destekler ve yönlendiriyoruz.

Sektörde sürdürülebilir çalışmalar konusunda öncü olmaya ve ""Doğrusu"" vizyonumuzu yaymaya devam edeceğiz.

MondiMONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SAN. A.Ş. / MonoCorr Boiler Box           

Oluklu mukavva çözümler iş birimi altında yer aldığımız Mondi Group, tüm operasyonlarında bu bakış açısıyla hareket eder.

Mondi, sürdürülebilirliğe giden tek bir yol olmadığına inanır. Döngüsel ekonomiye hizmet eden EcoSolutions yaklaşmıyla müşterilerine mümkünse kâğıt, gerekliyse plastik kullanılan çözümleri sunarak onlar için en sürdürülebilir ve uygun çözümü bulmakla ilgilenir. Mondi, sürdürülebilirliğin tasarımıyla ambalajlar geliştirmek için üç eylemi rehber alır: Değiştir, Azalt, Geri Dönüştür.

Warmhaus, kombilerini paketlerken düşük geri dönüşüm oranına sahip olan ve atıldıktan sonra genellikle atık depolama tesislerine giden EPS köpük kullanmaktaydı. Mondi, kendi sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yerli ve ihracat müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çevreci ambalaj çözümü arayan Warmhaus için %100 geri dönüştürülebilen bir çözüm yarattı.

MonoCorr Box’ın düz sevk edilen parçaları taşıma ve depolama sırasında EPS köpük parçalara göre %94 daha az yer kaplar. Kompakt yapısıyla kutunun boyutu %6 azalır ve her taşıma paletine %20 daha fazla ürün istiflenmesine olanak tanır. EPS köpüğe ikame oluklu mukavva koruyucular, CO2 ayak izini %57 azaltır.

Yeşil Mutabakat’ı rol model alarak tasarlanan MonoCorr Box, beyaz eşya ve EPS ambalaj kullanılan sektörlerde çevreci bir alternatif olan öncü örneklerdendir. Farklı ürün gruplarında yaygınlaştırılabilme potansiyeliyle bu ödülü almaya hak kazanmıştır.

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI KATEGORİSİ

FritolayFRİTO LAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. / Frito Lay Suadiye Fabrika Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları          

Frito Lay ailesinin atık yönetimi, sürdürülebilirlik ve çevre konularında mükemmele ulaşma hedefi ve kültürü ile Suadiye fabrika sahasında örnek projeler hayata geçirdik. Sürekli iyileşmeye olan inancımız ile de her geçen gün daha başarılı sonuçlar elde edip çevremiz için olumlu etkiler yaratma peşinde koşmaya devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

ÇEVRE KONULU SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI KATEGORİSİ

LorealTRLOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş. / Kiehl’s Future Made Better Programı     

Çevrede bıraktığımız etkiyi azaltmak ve parçası olduğumuz toplumu daha iyiye taşımak için çıktığımız bir yolculuk. Yenilenebilir yollarla üretilen içerikler ve sürdürülebilir paketleme kullanarak daha sorumlu ürünler üretmenin yanında, mağazalarımızda kullandığımız materyalleri iyileştiriyoruz.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. / Kendi Kabınla Gel 

CarrefourSA olarak “Doğrusu CarrefourSA’da” vizyonumuz çerçevesinde ve sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performansımızın sürekli iyileşmesi ve çevrenin korunması amacıyla çalışmalarımızı düzenliyoruz. CarrefourSA ailesi olarak tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımızla çevreci bakış açısını yaymak ve bu duyarlılığı paylaşmak önceliğimizdir. Tüm mağaza ve depolarımızda atık oluşumunu en aza indirecek aksiyonları alıyoruz , Sıfır Atık yaklaşımını benimseyerek geri dönüşüm / geri kazanım oranlarımızı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Çevre dostu ürünler üretilmesi konusunda gönüllü olur, tedarikçilerimizi de bu konuda destekler ve yönlendiriyoruz.

Sektörde sürdürülebilir çalışmalar konusunda öncü olmaya ve ""Doğrusu"" vizyonumuzu yaymaya devam edeceğiz.

VodafoneVODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / Yeşil Gezegen    

Vodafone olarak amaç odaklı şirket yaklaşımımızın temelinde telekomünikasyon ve iletişim teknolojileri sektörünün küresel ve yerel sorunlara çözüm olma potansiyelini ortaya çıkarmak yer alıyor. Vodafone Türkiye olarak işimizi yaparken paydaşlarımız için de değer yaratmayı etki odaklı ürün ve hizmetler, program ve projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik konusuna büyük önem veriyor ve öncelikli konularımız arasında görüyoruz. Dünyamıza ve çevremize bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaç edindik ve çocuklarımızda çevre bilinci oluşması ve sürdürülebilirlik konusunda yetkin bireyler olmaları için ""Yeşil Gezegen"" projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda 7-14 yaş aralığındaki ğrenciler için iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalık kazandırmak amacıyla senkron ve asenkron eğitimler düzenleniyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı illerinden öğrencilerin projemize katılmasını ve etkimizi büyütmeyi hedefliyoruz.

Detaylı bilgi için: https://yesilgezegen.yarinikodlayanlar.com/

Proje Tanıtım Filmi: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6863816733799534592/

ynsöAMBALAJDA ÖNLEME UYGULAMALARI

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde; piyasaya sürülecek ürünün daha üretim aşamasında tüketici beğeni ve konforundan ödün vermeden ambalaj üretiminde; hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azatlımı, geri dönüştürülmüş madde ve malzeme kullanımı, ambalajın yeniden kullanımı, depozito gibi yöntemlerle fazla ambalaj kullanımının önlenmesi ile toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında;

• Yapılan çalışmaların temel amacı ve hedefi,

• Uygulamanın nasıl yapıldığı (ürün özellikleri),

• Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler.

Başvuru Soruları

1. Kurumunuzun önleme konusunda çalışma yapmasındaki temel motivasyon nedir, neden bu çalışmaya yönlenilmiştir? (20 Puan)

2. Kurumunuzun önleme konusunda yapılan çalışmaları detaylı olarak anlatınız, hangi ambalaj veya ambalajlarda nasıl bir önleme çalışması yapılmıştır, aşağıdaki başlıklarda detaylandırınız, (raporlar, analiz ve test sonuçları, teknik çizim deklarasyon/uygunluk beyanı, kontrol listeleri ve güvenlik bilgi formları, vb. dokümanlarınızı ekleyiniz) (30 puan)

a. Ürünü koruma özellikleri

b. Ürünü kullanım özellikleri (kullanıcı / tüketici kabulü; emniyet belirteci / kolay açma ve tekrar kapatma)

c. Dolum ve ambalajlamada çarpma dayanımı / mekanik kararlılık

d. Lojistikte Çarpma dayanımı / mekanik kararlılık

e. Ambalaj veya bileşenindeki ağır metaller gibi tehlikeli madde veya preparatlar azaltılmış mı, detaylandırınız.

f. Diğer.

3.Doğal kaynak/hammadde korunumu ve geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş madde veya malzeme kullandınız mı? Açıklayınız. (10 Puan)

4. Yeniden kullanım, depozito, fazla ambalaj kullanımının azaltılması vb. uygulamalarınız var mı? Açıklayınız. (10 Puan)

5. Yaptığınız önleme çalışmalarının sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları ölçümlendi mi? Ölçümlendi ise faydalarını aşağıdaki başlıklarda detaylandırınız; (azaltma trendini kapsayan bir periyodda veri paylaşınız) (30 puan)

a. Sağlanan azaltım ile tasarruf edilen hammadde, enerji ve su miktarları hesaplandı mı? Yapılan hesaplamada kullanılan referans değerler nelerdir?

b. Nakliye ve istiflemede sağladığı avantaj ölçüldü mü? Ölçüldü ise çıkan değerleri nelerdir? Sağlanan taşıma kaynaklı karbondioksit azaltımı ne kadardır, kullanılan referans değerler nelerdir?

c. Tüketici ve diğer paydaşların memnuniyetine yönelik bir ölçümleme yapıldı mı? Yapıldı ise açıklayınız.

d. Hammadde ithalatında azaltıcı bir etki sağladı mı? Açıklayınız.

 

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklar, gerek ilgili mevzuattaki gelişmeler, gerekse de artan çevresel hassasiyet nedeni ile ilgili kuruluşlarca her geçen gün daha da büyük bir ciddiyetle takip edilmekte ve bu yönde çeşitli iyileştirmeler konu olmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların kurum içerisinde;

• Azaltımı (Daha az atık üreten süreçlerin tercihi / geliştirilmesi),

• Sıfır atık çalışmaları,

• Kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı,

• Yönetiminde mevzuatla tariflenen gerekliliklerin ötesinde yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler. ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılan ve ödül alan firma takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir.

Başvuru Soruları

1. Atıklar ofiste ve imalathanede kaç farklı kategoride biriktirilmektedir? Bu kategoriler neye göre belirlenmektedir? Kullanılan konteynırların yer, kapasite ve özellikleri neye göre tespit edilmiştir? (20 Puan)

2. Firma dahilinde, kurulan atık yönetim sistemine ilişkin eğitimler veriliyor ve eğitimin etkinliği takip ediliyor mu? Sonuçlar nelerdir? Aşağıdaki başlıklarda detaylandırınız. (30 Puan)

a. Eğitimin içeriği nedir, eğitim materyalleri nelerdir, eğitim tarihlerini ve katılan kişi sayılarını paylaşınız, eğitimleri ne sıklıkta tekrarlıyorsunuz?

b. Atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren personelinizin bilgilendirilmesine yönelik eğitimler verilmekte midir? Eğitimin içeriği nedir, eğitim materyalleri nelerdir, eğitim tarihlerini ve katılan kişi sayılarını paylaşınız. Eğitimleri ne sıklıkta tekrarladığınızı belirtiniz.

3. Toplanan atıklarla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. (50 Puan)

a. Atık miktarları ne şekilde ne periyotlarda raporlanıyor? Kullandığınız izleme ve raporlama metodu hakkında detaylı bilgi veriniz.

b. Atıklarınızın depolanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı için yaptığınız çalışmaları detayları ile anlatınız. İş birliği yapılan işletmelerin lisans belgelerini paylaşınız.

c. Üretilen atık miktarının azaltılması için bir çalışma yapıyor mu? Tek kullanımlık bardak, tabak, pipet vb. malzemelerin azaltılmasına yönelik çalışmalarınız var mı?   Çalışmalarınız ve ulaştığınız sonuçlar nelerdir? Detaylandırınız.

d. Yönetmeliklerce tariflenen yasal zorunlulukların ötesinde atıkların toplanması, taşınması ve tesis içi depolanması konularında çalışmalar yapılmakta mıdır? Detayları ile paylaşınız.

e. Yapılan çalışmaları ve sonuçlarını raporluyor musunuz, yayınlıyor musunuz, kamuoyu ile paylaşıyor musunuz? Örneklerini paylaşınız (örneğin; atık beyan formu, yıllık rapor, sürdürülebilirlik raporu, motat vb.).

 

ÇEVRE KONULU SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI

Firmaların yükümlülüklerinin ötesinde, gönüllü ve stratejik olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilir çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu kapsamda çevresel, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları toplum ve tüketici nezdinde gün geçtikçe değer kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında;

• Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, neden yapıldığı,

• İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı, ne kadar devam edileceği,

• Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı,

• Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler.

Başvuru Soruları

1.Bu uygulamayı tetikleyen etkenler nelerdir, neden bu uygulamaya başladınız? Detaylı anlatınız. (10 Puan)

2. Uygulamanızı aşağıdaki başlıklarda açıklayınız; (40 Puan)

a. Hangi ilgi gruplarına yönelik ne tarz bir çalışma yaptınız?

b. Bu çalışma ile kaç kişiye ulaştınız?

c. Çalışma ne kadar süredir yapılıyor ne kadar süre devam edecek?

d. Projede iş birliği yaptığınız paydaşlarınız var mı, bilgi veriniz.

3. Faaliyet gerçekleştirilirken kullanılan malzemelerin çevre dostu olmasına dikkat edildi mi, atık oluşumunun engellenmesi, ürün ve malzemelerin yeniden kullanılması, atıkların maddesel ve enerji geri kazanımı ile ekonomiye geri kazandırılması gibi çevresel faktörler dikkate alındı mı? Detayları ile paylaşınız. (20 Puan)

4. Bu uygulamanın çevresel ve sosyal etki analizleri yapıldı mı? ekonomik katkıları ölçümlendi mi? Sonuçları nelerdir? Detayları ile paylaşınız. (30 Puan)

cevko29Değerli Okuyucular,

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında da her zaman olduğu gibi “İklim Krizi”, “Döngüsel Ekonomi”, “Sorumlu Sanayi ve Sürdürülebilirlik”, “Yeşil Nokta”, “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm” ve “Sürdürülebilir Yaşam” başlıkları altında güncel ve önemli konulara yer verdik.

Nisan ayında kurulan Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi (GETAM) sanayinin taleplerini almaya başlamak üzere. GETAM’da yapılacak test ve analizler, döngüsel ekonomiye geçiş süreci içinde, dünyada sürdürülebilirlik kaygısıyla ekonomik işletmeler tarafından gereksinim duyulmaya başlanan “geri dönüştürülebilirlik”, bir ürün içindeki “geri dönüştürülmüş malzeme miktarı”, “biyobozunurluk” gibi yeni test ve analizler olacak. ÇEVKO Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan GETAM, özellikle geri dönüşüm alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması, akademik bilgi birikiminin sağlanması ve sanayinin taleplerinin karşılanması bakımından yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve iklim krizi konusunu tüm yönleriyle ele alan 2023 ÇEVKO Vakfı Söyleşileri "İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlığıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl söyleşilerimize öğretim üyelerimizi ve üniversite öğrencilerimizi de dahil ettik; söyleşileri sanayi kuruluşlarımız ve üniversitelerimizle birlikte yapıyoruz.

Ağustos ayında bize ulaşan üç önemli yasal düzenleme var. Bunlardan ikisi eylem planı hazırlığı, diğeri de iklim yasa taslağı. İklim krizi ile savaşımda bizim bir iklim yasamızın olması, karbona bir bedel ve bir sınır konulması oldukça önemli. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, muhtemelen çeşitli paydaşların katkısıyla hazırlanan eylem planları ise, belli bir başlık altındaki her bir eylem için, hedef yıl, çıktılar ve performans göstergeleri, sorumlu kuruluş, ilgili kuruluşlar gibi ayrıntılı bilgileri içeriyor. Sera gazı salımını azaltacak, atıkla ilgili iklim değişikliği eylem planındaki alt başlıklar şöyle: “Katı atıkların ve atık suyun oluşmadan önlenmesi ve azaltılması”, “atıkların geri dönüşümü ve geri kazanım oranlarının arttırılması”, “düzenli depolama tesislerine ön işleme tabi tutulmadan gönderilen atık oranının azaltılması”, “atık su yönetiminin ve arıtma altyapısının iyileştirilmesi”, “sıfır atık uygulamaları ve sera gazı emisyon azaltımı kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması”, “atık yönetiminin döngüsel ekonomi prensipleri ve sera gazı emisyon azaltımı dikkate alınarak iyileştirilmesi için teşvik ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi”, “bununla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve teknolojik altyapı geliştirilmesi”, “atıkların üretimde hammadde/kaynak olarak kullanımının arttırılması” ve “atık yönetiminde kullanılan taşıtlardan kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılması”.

ÇEVKO Vakfı olarak, sera gazı salımlarının azaltımına yönelik, atıkla ilgili iklim değişikliği eylem planının hazırlık aşamasına geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Birliği’nde döngüsel ekonomi eylem planı; ardından da yasal düzenlemeler yapıldığı zaman biz de buna bir şekilde uyum sağlamak, kendi eylem planlarımızı ortaya koymak zorundayız, diyorduk ve çağrıda bulunuyorduk. Şimdi hazırlık aşamasına gelindiğini memnuniyetle görüyoruz. Burada hep sözünü ettiğimiz, atıkların birer kaynak olduğu, hammadde olduğu; geri dönüşümün önemi, geri dönüşümün arttırılması, hedeflerin buna uygun halde yükseltilmesi. Bizim baştan beri, özellikle atık yönetiminde savunduğumuz, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) modeliyle finansmanın sağlanması finansman mekanizmaları arasında sayılıyor. Benzer şekilde hazırlanmış bir de döngüsel ekonomi eylem planı taslağı var. Elbette bu planlar kesinleştikten sonra önemli olan, bu eylemlerin uygulamaya konulması; belirlenmiş tarihler gelince eylemlerin gerçekten sonuca ulaşmış olması. Tabii, bu çok kapsamlı bir iş ve bu konuda başarıyı bir bakanlıktan veya sadece bakanlıklardan, devlet kurumlarından beklemek haksızlık olur. Onun için, sanayi kuruluşları, sivil toplum, üniversiteler, bireyler, yani tüm paydaşlar olarak hepimiz bu konuda destek olmalıyız. İklim kriziyle mücadele anlamında artık bütünsel olarak, farklı bir ekonomik modele geçmemiz gerekiyor. Öncelikle bunun farkına varmalı, bunun ne anlama geldiğini tüm taraflarla paylaşmalı ve birlikte çalışmalıyız.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bir sayısını daha sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, e-dergimizin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum.

Mete İmer

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

ÇEVKO Dönüşüm dergimizin 29. sayısını okumak için tıklayınız.