×

Bilgilendirme

Lack of access rights - File '/images/migros.JPG'

Haberler

Mete Bey IDSÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: “Çevre ve ekonomi alanında değer üretme azmindeyiz”

ÇEVKO Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı” nda, açılış konuşması yapan Genel Sekreter Mete İmer, BM İklim Eylemi Zirvesi'nin, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü arttırma ve bu konuda stratejilerini güçlendirme amacıyla, yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı hedeflediğini dile getirdi.

İmer; "Vakfımız, üyeleriyle birlikte çevre ve ekonomi alanında değer üretme azmiyle, bu konuda fikirsel önderliğe büyük önem veriyor" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Birleşmiş Milletler 21. Taraflar Konferansı kapsamında Paris Anlaşması’na imza koyan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 195 devletin, yüzyılımızın en büyük tehlikesi olan iklim değişikliği ile mücadele konusunda düşünce birliğine varmış olduklarını ifade eden Mete İmer, Paris Anlaşması’nın üç önemli hedefini “Dünya yüzeyi ortalama sıcaklık artışını, sanayi öncesi evredeki düzeylere göre, 2 C’nin altında tutmak ve hatta sıcaklık artışını 1,5 C ‘de sınırlamak (AZALTIM), İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneği geliştirmek (UYUM), Azaltım ve Uyum çabaları için mali kaynak sağlamak” olarak sıraladı.

Paris Anlaşması’nın sivil toplum, özel sektör, mali kurumlar, şehirler ve yerel yönetimleri de iklim değişikliği ile mücadeleye davet ettiğini belirten Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı bünyesinde 2016 yılında kurulan İDS Çalışma Grubu’muz, grup üyelerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmayı, özel sektör, sanayi ve sivil toplumun temsilcisi olarak etkinlikler düzenlemeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla ilişkileri ve iş birliğini geliştirmeyi; ilgili ulusal ve uluslararası sözleşme ve yasal düzenlemeleri izleyerek görüş ve katkı sağlamayı, Tüketicilere ve bireylere yönelik farkındalık çalışmaları yapmayı, geri dönüşüm ve atık yönetiminin iklim değişikliği ile mücadeledeki olumlu etkisini öne çıkarmayı misyon edinmiştir” şeklinde konuştu.

1991 yılında sanayinin önde gelen şirketleri tarafından kurulan ÇEVKO Vakfı’nın, ambalaj atıklarında sanayi sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildiği 2005 yılından bu yana üyeleri ve üyeleri dışındaki binlerce ekonomik işletmeye verdiği hizmetlerle 6,1 milyon ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgeyip, ülke ekonomisine 34,6 milyar TL’lık katkı sağladığını söyleyen İmer, “Bunun yanı sıra ÇEVKO Vakfı, geri dönüşümüne katkı sağladığımız ambalaj atıkları dikkate alındığında, 2015’ten beri yaklaşık 1.300.000 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı salımının engellenmesini sağlamıştır” dedi.

‘Sürdürülebilir Üretim’, ‘Sürdürülebilir Tüketim’ ve atıkların daha yüksek kaliteli veya çevresel etkisi daha iyi yeni malzeme veya ürünlere dönüşmesini öngören ‘Yukarı Dönüşüm’ (Upcycling) süreçlerini içeren Döngüsel Ekonomi modeli hakkında da bilgi aktaran Mete İmer, “Sürdürülebilirlik, yalnızca iklim değişikliği ile mücadelede değil, dünyada döngüsel ekonomiye geçişin yaşandığı bir süreçte kaynakların en verimli şekilde kullanılması, israfın önlenmesi ve sıfır atık hedefine ulaşılması için de son derecede önemlidir. Sıfır Atık hedefinin en üst düzeyde sahiplenildiği ülkemizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın büyük emekle başlattığı ve yürüttüğü bu yöndeki çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve gönülden destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cevko IDSÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS) Çalışma Grubu Üyeleri, Sanayinin Sürdürülebilirlik Liderleri 

ÇEVKO Vakfı İDS Çalışma Grubu üyesi bulunan ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları ve tüketici markaları, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında alanında attıkları somut adımlar ve bu adımların somut çıktıları hakkında bilgileri, iki farklı panelde paylaştılar.

ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü Alphan Eröztürk moderatörlüğünde gerçekleşen ilk panelin katılımcıları, BP PETROLLERİ Madeni Yağlar Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Bölgesi SEÇ-G Müdürü Fuat Sungur, COCA-COLA İÇECEK Kurumsal İlişkiler Müdürü Burcu Coşkun, L’OREAL Türkiye Bilimsel, İdari ve Kamu İşleri Direktörü Fügen Soykut, MEY DIAGEO İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Temmuz Aydınoğlu ve MİGROS Bakım-Onarım ve Enerji Yönetim Departmanı Grup Müdürü Akay İzat oldular.

ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Müdürü Tamer Güler’in moderatörlüğünü üstlendiği ikinci panele ise, AKÇANSA Hammaddeler ve Çevre Müdürü Özgür Öztürk, ERİKLİ SU İş sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Müdürü Bade Cebeci, PEPSICO Türkiye Sürdürülebilirlik ve Dış İlişkiler Müdürü Gözde Morkoç Nikelay ve UNILEVER Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim konuşmacı olarak yer aldılar.

Panel katılımcıları, temsil ettikleri kurum ve kuruluşların dünya genelinde ve ülkemiz özelinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler verdiler.

1. oturumTürkiye’nin İklim değişikliği ile mücadelesi, sanayinin sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları konferansının ilk sanayi oturumunda BP, Coca-Cola İçecek, L’oreal Türkiye, Mey Diageo ve Migros Tic. A.Ş. firmalarının yetkilileri yaptıkları sunumlar ile kurumlarının bu konulardaki çalışmalarını anlattılar.

Moderatör’ün Notu:

Her bir firma çevre konusunda yaptığı çalışmaları kurumsal süreçlerine dahil etmiş ve benimsemiştir. Bu değerli çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği Çalışma Grubu (İDS) olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirerek, tüketici nezdinde farkındalığı arttıracağız.

 

 

2. oturumTürkiye’nin İklim değişikliği ile mücadelesi, sanayinin sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları konferansının ikinci sanayi oturumunda Akçansa, Erikli Su, PepsiCo ve Unilever firmalarının yetkilileri yaptıkları sunumlar ile kurumlarının bu konulardaki çalışmalarını anlattılar.

Moderatör’ün Notu:

  • Akçansa firması uyguladığı başarılı proses ile atıkların 1800 °C’de yakılması sonucu çok üst düzey bir yanma elde edildiğinden bahsetti. Bu konunun Sıfır Atık uygulamaları kapsamında ele alındığında depolama sahalarına gömülen atıkların çimento fabrikalarına yönlendirilmesinin öneminden bahsetti.
  • Erikli Su-Nestle Waters firması ise sunumunda global hedeflerini açıkladı; 2025 yılına kadar %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir ambalaj malzemesi kullanma hedefi, 2030 yılına kadar piyasaya sürdükleri PET ambalaj miktarı kadar geri toplama hedefi ve 2050 yılında sıfır emisyona ulaşma hedefi gerçekten çarpıcı hedeflerdi.
  • Pepsico Türkiye, 6 fabrikasının da Sıfır Atık sistemine hazır ve uyumlu olduğunu belirtti. Ambalajlarının tamamının geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir veya biyobozunur olduğundan bahsetti. İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında destekledikleri ve eğittikleri üreticiler sayesinde tarım ve su kullanımı konusunda sürdürülebilir bir gıda sistemi kurduklarını anlattılar.
  • Unilever firması ise büyümekten kaynaklı çevresel ayak izlerini yarı yarıya azaltmak hedeflerini uygulamaya koyduklarını belirtip uzun zamandan beri zaten şirket olarak “ÇÖPE SIFIR ATIK – Zero Waste to Landfill” kavramını benimsediklerini vurguladı. Dünyadaki tüm fabrikalarının halihazırda Sıfır Atık olduğunu belirtip, 2025 yılında sattıkları plastik ambalajdan daha fazla plastik ambalajın geri toplanmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirttiler.

Son olarak “Atıksız Bir Dünya Hayal Edelim!..” sloganı ile sunumlar tamamlandı.

 

arya su gulencÇEVKO Vakfı “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KONFERANSI” nda HAYKIRIŞ…

Ülkemizde sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük eden ÇEVKO ,Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, Türkiye’nin en üst düzeyde temsil edildiği BM İklim Eylemi Zirvesi’nin ardından düzenlediği konferansta Kamu, Özel Sektör, STK ve Akademik Kurum temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinliğe davet edilen 9 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç de, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için bestelediği "Haykırış" isimli eseri canlı olarak çaldı.

6 yaşından beri piyano çalan ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden Arya Su GÜLENÇ'in performansı aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

akademisyenlerÜlkemizin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, Türkiye'de İklim Değişikliği ve Atık İlişkisi hakkındaki görüşlerini, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Erdem Görgün moderatörlüğünde düzenlenen panelde dile getirdiler. Panele TÜBİTAK MAM’dan Tuğba Doğan Güzel, Boğaziçi Üniversitesi’nden B. Aylin Alagöz ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Merve Görgüner katıldı.

Moderatör’ün Notu:

Her üç konuşmacı da, endüstrilerin uygulayabilecekleri iklim değişikliği ile mücadele aksiyonlarına örnek teşkil edecek teorik ve pratik bilgiler aktardılar.  Endüstrinin bu konudaki faaliyetlerinin etkin ve verimli olması için akademik bilgiden yararlanmak gerektiği ve bu bilgilerin uygulamaya altlık teşkil etmesinin önemi bir kez daha ortaya konmuş oldu. Sonuç olarak, iklim değişikliği ile mücadelede akademi ve endüstri işbirliğinin çok daha önemli değerler yaratabileceği vurgulanmış oldu.

 

 

 

 

IMG 20190923 WA0000Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11’inci ayağı, yeniden ülkemizde düzenlendi. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı yapan yarış, aynı zamanda ÇEVKO VAKFI, TOSFED ve Marmaris Belediyesi iş birliği sayesinde çevrenin korunmasına ölçülebilir katkı sağladı. 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen müsabaka boyunca, seyir ve servis noktalarına yerleştirilen yaklaşık 100 adet geri dönüşüm toplama ekipmanı, 15 pet toplama kafesi, 70 adet iç mekân geri dönüşüm kutusu ve 45.000 adet poşet sayesinde ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplandı.

dalyanÇEVKO Vakfı, 15 Eylül Pazar günü Dalyan Club’ de gerçekleşen Çocuk Festivalinde yüzlerce çocuğa ve ailelerine geri dönüşüm bilincini aşıladı. Çevki ile eğlenen çocuklara aynı zamanda uygulamalı olarak İçecek Kartonu Geri Dönüşüm Atölyesinde kağıdın geri dönüşümü anlatıldı.

“Eğitim çocukluk döneminde başlar” mottosuyla verimli bir bilgilendirme çalışması yapan ÇEVKO Vakfı, geleceğimize geri dönüşüm ve çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı bir nesil yetiştirmek için bu tür organizasyonlarla çocuklara ulaşmaya devam edecek.

IMG 2580ÇEVKO Vakfı ve Keşan Belediyesi iş birliği ile bu yıl 1-4 Ağustos tarihlerinde Erikli’ de düzenlenen Trakya Müzik Festivali’nde çevre bilincinin aşılanması ve geri dönüşüm bilincinin arttırılması için geçen yıl olduğu gibi bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılarıyla, birbirinden farklı, eğlenceli ve anlamlı etkinlikleriyle, sahne alan sanatçı ve müzik gruplarıyla yoğun ilgiyle karşılanan Trakya Müzik Festivali, aynı zamanda sıfır atık felesefesine uygun olarak çevreci yaklaşımı ile dikkat çekti. ÇEVKO Vakfı’nın   Çevreci Kedi ÇEVKİ ve ambalaj atıkları maskotları festivalcilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

100 binin üzerinden katılımcıyı misafir eden organizasyon temiz bıraktığı bir çevre ile örnek teşkil etti. Çevreci festivallerin artarak devam etmesini diliyoruz.

migrosGıda kayıplarının önüne geçilmesi ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilebilmesi amacıyla ‘Gıda’ya Saygı’ projesini hayata geçiren Migros Ticaret A.Ş., bu kapsamda çok yönlü bir çalışma gerçekleştirerek ,2025 yılına kadar gıda imha tonajlarının satış tonajlarına oranını yarı yarıya indirmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün araştırmasına göre dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Doğru mekanizmalar ve koordinasyonla, bu küresel sorun karşısında etkili bir çözüm adresi olmak isteyen Migros ,gıda perakendesi sektöründeki öncü konumunu koruyarak bu alanda sorumluluk alıyor.

‘Gıdaya Saygı’ çatısı altında, geniş çaplı faaliyetler yürüten Migros, öncelikle, operasyonel süreçlerini gözden geçirerek gıda kayıplarının önlenmesi için geliştirmeler yapıyor. Ayrıca, görsel olarak satış kriterlerine uymayan veya son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin gıda olarak değerlendirilmesi, hiç tüketilemez durumdaki gıdaların da enerjiye dönüştürülerek değerlendirilmesini sağlıyor.

Migros, dünyanın önde gelen perakendeci ve üreticilerinin çatı örgütü olan ve global arenada sektöre sürdürülebilirlik konusunda da yön veren Consumer Goods Forum (CGF - Tüketici Ürünleri Forumu) üyesidir. Bu foruma üye olan tüm şirketler gibi Migros’ta 2025 yılı itibariyle gıda atıklarını yüzde 50 azaltma konusunda taahhüt vermiştir. Migros, bu taahhüde uygun olarak büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam etmektedir.

Migros, kayıpları kaynağında azaltma hedefi doğrultusunda operasyonlarından doğan gıda imhalarına odaklanıyor. Fazla stoklamadan doğan kayıpları önlemek amacıyla, 2018 yılında, meyve sebzede otomatik sipariş sistemini devreye alan Migros, bu sistem ile ilk olarak denediği 114 mağazada, meyve – sebze imhalarını 3,4 puan düşürmeyi başardı. Doğru stoklama, saklama ve sunumla, ürünleri tüketicilere ulaştırmaya önem veren Migros, tüm bu çalışmalarla doğru orantılı olarak, son kullanma tarihi yaklaşan taze ürünlerde %25 - 50 arası indirim fırsatları sunarak bu ürünlerin değerlendirilmesine katkı sağlamış ve 2018 yılında toplam 10 MigrosJet mağazasının cirosu kadar gıda kurtarmıştır.