Haberler

plastik kamu spotuÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, alışverişlerde kullanılan plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarı ile ücretli hale geldi.

Ülke genelinde plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik hedefler doğrultusunda, plastik poşetler ancak tüketici tarafından bedeli ödenerek temin edilebiliyor.Yönetmelik, ülke genelinde yıllık kişi başına plastik poşet kullanım adedinin, 2019 sonuna dek 90’ı, 2025 yılı sonuna dek ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılmasını esas alıyor.

Yapılan yasal değişikliğin ardından, ÇEVKO Vakfı tarafından plastik poşet kullanımı ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak ve daha az kullanıma teşvik etmek amacıyla hazırlanan kamu spotu ulusal televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un gerçekleştirdiği ve oyuncu Özge Borak’ın da gönüllü olarak yer aldığı kamu spotu temmuz ayı sonuna kadar tv kanallarında yayınlanacak. Ayrıca ÇEVKO Vakfı sosyal media hesaplarından da tüketicilerle buluşmaya devam edecek.

Kamu spotunu buradan izleyebilirisniz.

GKKP cevko webBilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacaktır.

Çevre Kanunu’na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11’de “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…” hükmü yer almakta olup bu çerçevede geri kazanım katılım payının tahsiline yönelik gerekli düzenleme anılan Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmü gereği Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Çevre Kanunu’nun Ekli (1) Sayılı Listesinde yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanacaktır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmî Web Sitesi

KANUN cevko web30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler işlenmiş hali ile yeniden düzenlenen Çevre Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişikliklerin en önemlileri aşağıda belirtilmektedir.

Ek Madde 11 ile “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilme (GKKP)” yükümlülüğü getirilmiştir.

Ek Madde 12 ile 1.1.2021 tarihinden itibaren bakanlığın belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Ek Madde 13 ile plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere ücretli olarak verilmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu bedelin en az 25 kuruş’ tan başlayarak her yıl Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca güncellenmesi karara bağlanmıştır.

Diğer yandan gerek AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ gerekse diğer atıklarla ilgili diğer yönetmelikleri halen yürürlüktedir.

Ambalaj özelinde değerlendirildiğinde, sanayi kuruluşlarının 2018 yılında piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerden kaynaklanan 2019 yılı yükümlülükleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yerine getirilmeye devam edecektir.

poset cevko webBilindiği üzere, Gerek yürürlükte bulunan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gerekse de 30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile plastik poşetlerin kullanımına ilişkin çeşitli yükümlülükler tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

YNO 18 TOPLU FOTOSÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE
KATKI YAPAN KURULUŞLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

ÇEVKO Vakfı tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü gerçekleşecek törende sahiplerini buldu. Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında, sanayi kuruluşlarının yanı sıra, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları da ödüllendirildi.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü, Point Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorumluluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirirken; aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karbon nötr etkinlik olarak gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri töreninde, 3 farklı kategoride 7 sanayi kuruluşu Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne, 7 sanayi kuruluşu da Yeşil Nokta Teşvik Ödülüne layık görüldü. Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren 6 basın ayın kuruluşuna da Yeşil Nokta Basın Ödülleri verildi. Öte yandan, ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme faaliyetlerine katkı veren sanatçı Zeliha Sunal ise törende Özel Ödül alan isim oldu.

sifiratikzirve.cevko webÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği ve Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Zirvesi” gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Projesi’nde 1 yıl geride kalırken, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ile etkilerinin ele alındığı, çevre, sosyal ve etik boyutunun yanı sıra döngüsel ekonomiye katkılarının tartışıldığı, ayrıca iyi uygulama örneklerine ilişkin deneyimlerin aktarıldığı “Sıfır Atık Zirve”si Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇEVKO Vakfı yönetici ve üyelerinin de katıldığı zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan projeksiyonlarda, Türkiye genelinde, 2023 yılında oluşan atığın 33 milyon tona çıkması beklenmektedir. Oluşan bu atıkların herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan depolama sahalarında bertaraf edilmesi, her yıl yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde depolama alanına ihtiyaç duyulması anlamına gelmektedir.

Sıfır Atık uygulamasıyla atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ile hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, terminaller, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük iş yerleri başta olmak üzere 2023’e kadar bütün Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

sifir atikSıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı” Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak görüşe açıldı. Söz konusu taslağa 20 Kasım 2018 tarihine kadar görüş bildirilebilecek.
Yönetmelik taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

27yil.cevko webDeğerli Paydaşlarımız,

Bilim insanı Carl Sagan’ın, unutulmaz hitabetinde dile getirdiği gibi hepimiz, tüm insanlık, bugüne dek ürettiği her şeyle, geçmişi ve en azından geleceği ile, bu gezegeni paylaştığımız canlı cansız her varlık ile, uzayın bir köşesinden bakıldığında soluk bir mavi nokta olarak gözüken bu dünyada yer alıyoruz. Burası bizim evimiz, biz burada varız.
İnsanlığın bu varlığını devam ettirmesi, çevre sürdürülebilirliğini sağlayabilmesine bağlı.

Sürdürülebilir bir çevre için ise, iş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi çok büyük önem taşıyor.

1 Kasım 1991 yılında ambalaj atıklarının geri kazanımıyla; çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak atılan adımlarla hayata geçen ÇEVKO Vakfı, işte bu sürdürülebilir geri kazanım sistemini Türkiye’de en doğru şekilde uygulamak için çalışmalarına devam ediyor.

2005 yılında kendi alanında Türkiye’nin ilk Yetkilendirilmiş Kuruluşu ilan edilen ve o günden bu yana 6 milyon tona yakın ambalaj atığının geri kazanımını sağlayan ÇEVKO Vakfı, kurulduğu 1991’den bugüne, çalışmalarına artan bir azim ve ivmeyle devam ediyor. Geri kazanım için attığımız adımlar, sürdürülebilir çevre için olumlu etkisinin yanı sıra, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca lira katkı sağlıyor. Kurucusu olduğumuz sistem bugün, yeni yetkilendirilmiş kuruluşların eklenmesiyle bir sektör kimliğine kavuşuyor.
27 yıllık sürekli gelişim yolculuğumuzun bugün bizi getirdiği noktada, Türkiye’de en çok nüfusa sahip 162 ilçe belediyesi ile birlikte geri kazanım çalışmalarını yürütüyoruz; Türkiye’nin en büyük firmalarının aralarında bulunduğu 51 üyemiz ile, sanayide temsil ettiğimiz 1.900’e yakın firmanın geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getiriyoruz.
Sanayi kuruluşlarının yanı sıra, belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf, doğal kaynak ve enerji tüketiminde düşüş sağlıyoruz. ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Yeşil Nokta üyesi kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyoruz; ‘Yeşil Nokta Basın Ödülleri’mizle, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını teşvik ediyoruz.

Dünyada yeni bir kavram olan ve “Üret! - Kullan! - At!” anlayışı yerine “sürdürülebilir üretim”, “sürdürülebilir tüketim” ve “yukarı dönüşüm” süreçlerini bir “çember” halinde ele alan Döngüsel Ekonomi konusunda fikirsel öncülük üstleniyoruz. Bu alanda 2017 yılında düzenlediğimiz kongreyle başlattığımız ivmeyi, bu yıl da farklı sektörlere yönelik bir dizi çalıştayla sürdürüyoruz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesinin yaygınlaştırılması için başta vakıf üyelerimiz, tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyoruz.
Geri kazanımın başlangıç noktası olan tüketici tarafında ise, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüketicinin, ambalaj atığını bir çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayabileceği bir güç olarak algılamasını sağlamak, bu farkındalığı geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Bu amaçla, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyoruz. Kamu, yerel yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk öğretim öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çocuklara yönelik tiyatrolar düzenliyoruz. Yerel yönetimlerle birlikte, geri kazanım için atık toplama seviyesinin artmasına gayret ediyoruz. Farklı bölgelerde, farklı tasarımlı, hatta karikatür sanatçılarının çalışmaları ile dekore edilmiş atık kumbaralarının yer almasını sağlıyoruz.

Bu yaptıklarımızın hepsi, “soluk mavi noktanın”, üzerinde var olduğumuz dünyamızın ve onun üzerinde var olan bizlerin, varlığımızı sürdürebilmemiz için.
Uzun bir mesafe kat ettik, önümüzdeki mesafe çok daha uzun. Ancak bu her adımı heyecan verici bir yolculuk. Bu yolculukta her adımı birlikte attığımız tüm paydaşlarımıza, üyelerimize, yerel ve merkezi yönetimlere, sanayi ve iş dünyası liderlerine, öğrencilere ve öğretmenlere, geri kazanım farkındalığı giderek artan tüketicilere, teşekkürlerimi sunuyorum.

ÇEVKO Vakfı’nın 27. Yaşı kutlu olsun.

Saygılarımla,

Okyar Yayalar
Yönetim Kurulu Başkanı

sgk4Sürdürülebilir Gıda Konferansı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası–TÜGİS, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün iş birliğinde gerçekleştirildi.

ÇEVKO Vakfı’nın da bronz sponsor olarak desteklediği ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı, gıda sektörünün tüm paydaşlarının sürdürülebilir gıda tedariki ve tüketimi konularını tartıştıkları bir platforma sahne oldu.

ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü Alphan Eröztürk, konferansta “Sıfır Atık Hedefi ile Gıda Atıklarını Yönetmek” oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında gıda ve ambalaj ilişkisinin günümüzde sıkça sorgulanan konulardan biri olduğuna dikkat çeken Eröztürk, “Gıda israfının önlemesi için gıdanın nakliye ve saklanmasında kullanılan ambalaj çok önemli. Ancak unutulmaması gereken şey; çevrenin ve kaynakların korunması için kullanılan ambalajların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi gerektiğidir. Biz ÇEVKO Vakfı olarak tam da bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Eröztürk ayrıca; “Türkiye’de atığa ve atık yönetimine bakış açısı değişiyor. Önleme ve ambalaj kullanımının azaltılması önemli. Ancak kullanılan ambalajların maksimum seviyeden geri dönüşüme sevk edilmesi gerekiyor. Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin varlığı için tüketiciler de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirerek ambalaj atıklarını ayrı toplamalılar.“dedi.

Moderatörlüğünü Meta Fonksiyonel Gıda Genel Müdürü Dr. İrfan Demirel’in gerçekleştirdiği oturumun diğer konuşmacısı ile Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Kurucu Başkanı Serhan Süzer’di.

ekoetiket.cevko webÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği, 19 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve bu etkilerin ürün veya hizmet grubuna göre belirlenmiş kriterlere uygunluğu kanıtlanmış ürün veya hizmetlere çevre etiketi verecek.

Veteriner tıbbi ürünleri ile tıbbi cihaz ve malzemelere, yem ve gıda ürünlerine çevre etiketi verilmeyecek.

Yönetmeliği amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi.

Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayacak.

Çevre etiketi 4 yıl süre için verilecek. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda süre uzatılabilecek.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.