Haberler

Resmi GazeteÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi çalışmalarının daha ileriye taşınması, içecek ambalajlarının etkin bir şekilde toplanmasını hedefleyen ve Bakanlığa bağlı olarak görev yapacak  Çevre Ajansı kuruldu.

Bu kapsamda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ajans, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda, depozito yönetim sistemini kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme, ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dahil olmasını sağlama ve bunların yükümlülüklerini belirleme ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları alma ve iade etme faaliyetlerini yürütecek.

Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dahil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulayacak ve gerekli kontrolleri yapacak.

Çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak Ajans, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacak.

 

ypaSürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası 1. Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’ndan iş dünyasına çağrı:

Döngüsel ekonomiyi birlikte kuralım, geleceğimizi tehdit altında olmaktan kurtaralım!

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası 1. Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’na katılan özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri, iş dünyasına ‘döngüsel ekonomiyi zaman geçirmeden oluşturma’ çağrısında bulundu.

Sürdürülebilirlik Akademisi, döngüsel ekonomiyi derinlemesine ele alarak, ‘plastik kirliliğinin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek için birlikte neler yapılabileceğine’ odaklanan uluslararası bir konferans düzenledi. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, bu konudaki görüşlerini açıklamak için ‘çevrimiçi’ düzenlenen Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’nda buluştu. 

30.yılında ÇEVKO Vakfı’nın da konuşmacı olarak katıldığı konferansta vakfın üyeleri de yer aldı.

Unilever ezberleri bozuyor

Unilever NAMETRUB Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim de ‘Döngüsel ekonomide markaların rolü’ başlıklı oturumda, her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastiğin okyanusa karıştığını ve eğer bugün harekete geçilmezse bu oranın 2040 yılında neredeyse 3 katına çıkacağını vurguladı. “Geleceğimiz için harekete geçmek zorundayız” diyen Erim, sözlerine şöyle devam etti: “Plastiği döngüsel ekonomide tutabilirsek önümüzdeki 20 yıl içinde okyanuslara karışan plastik oranını yüzde 80 azaltabiliriz. Unilever’de 2019 yılında açıkladığımız taahhütler ile 2025 yılına kadar plastik ambalajlarımızın yüzde 100'ünün tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olmasını sağlamayı taahhüt ettik. Bu hedefe ulaşmak için ‘Daha az plastik, daha iyi plastik, plastiksiz çözümler’den oluşan üçlü bir düşünme şekli geliştirdik. Küresel CEO’muz Alan Jope’tan başlayarak plastiğin bizim sorumluluğumuz olduğunu söylüyor ve bu heyecan verici görevin geri dönüştürülmüş plastiğe olan talebin küresel çapta artmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda liderlik etmeye, ezberleri bozmaya hazırız. Bu konuda tüketici bilinci, altyapının oluşturulması ve kamu-özel sektör diyaloğunun çok önemli olduğuna inanıyor ve iş dünyasını bu çerçevede harekete geçmeye çağırıyoruz.” 

 

ids gorsel1991 yılında sanayinin öncülüğünde kurulan ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren ÇEVKO Vakfı ,İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konularında çalışmak üzere 2016 yılında vakıf üyeleri arasından ÇEVKO Vakfı iklim değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS) Çalışma grubunu kurmuştur.

ÇEVKO Vakfı ile birlikte Akçanca ,Bp Petrolleri, Coca Cola içecek, Erikli Su, Loreal Türkiye, Mey Alkollü İçkiler, Migros, Pepsi Cola ,Pınar Su, Procter&Gamble, Unilever ‘in de aralarında olduğu çalışma grubuna 2021 yılı başında CarrefourSa’da katıldı. Böylece grubun üye sayısı 13’e yükseldi.

Grup üyeleri sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak,özel sektör sanayi ve sivil toplumun temsilcisi olarak yurt içinde ve yurt dışında etkinliklere katılmak ,etkinlik düzenlemek.

İlgili devlet kurumlarıyla ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek ,

İklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası sözleşme ve yasal düzenlemeleri izlemek,görüş ve katkı sağlamak,

Geri dönüşüm ve atık yönetiminin iklim değişikliği ile mücadeledeki olumlu etkisini öne çıkarmak,

Tüketicilere ve bireylere yönelik farkındalık kazandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

MBB

MBB üye belediyelerinin çevre koruma ve kontrol, temizlik işleri ve sıfır atık yönetimi ile ilişkili birimlerden ilgili personelin katılımı ile gerçekleşen toplantıda belediyeler açısından sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılan yeni Ambalaj Atıkları Yönetmelik Taslağı değerlendirildi. Belediyelerin yoğun ilgi göstertiği toplantıya İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Lütfi İlkbahar konuşmacı olarak katıldı.

MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, toplantının açılışında pandemi sürecinde Çevre Platformu toplantılarını çevrimiçi olarak sürdürdüklerini ve bu toplantıyı alt bölgesel ölçekte yapılan diğerlerinden farklı olarak Marmara Bölgesi düzeyinde yaptıklarını ifade etti.  Kahraman: “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine ilişkin olarak hem geri kazanım katılım payı (GEKAP), hem Aralık ayının sonunda kanun ile ilan edilen Türkiye Çevre Ajansı’nın hayata geçirilmesi hem de depozito yönetim sistemine ilişkin değişiklikler, Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinde birtakım değişiklikleri gerekli kıldı. Tüm bunlar Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde de oldukça radikal bir takım değişikliklere sahne oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde hazırladığı Ambalaj Atıkları Taslak Yönetmeliğini belediyelerin ve diğer ilgili paydaşların görüşüne açtı. Biz MBB olarak taslak üzerinde çalıştık ve bununla ilgili bir sunum hazırladık. Bugün yeni taslağı beraber değerlendiriyor olacağız” dedi.  

 

turkiye dongusel ekonomi3 Mart tarihinde ÇEVKO Vakfı’nın da katılacağı ,İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)’nin, düzenlediği Döngüsel Ekonomi Haftası 1-5 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Etkinlikle, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlanması amaçlanıyor. 

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası Avrupa’da da gerçekleştirilen benzer haftalar ölçeğindeki ilk ulusal etkinlik niteliğinde olacak. Hafta boyunca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımlar, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi ana başlıklar çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirilecek.

Döngüsel Ekonomi Haftası’nın ilk günkü oturumunun açılış konuşmasını Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner yapacak. İlk günün ana konuşmacıları ise Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi. 

3 Mart tarihinde ÇEVKO Vakfı Genel sekreteri Mete İmer!in konuşmacı olarak katıldığı “Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Öncelikli Sektörleri ve Türkiye İş Dünyası’nda Döngüsel Ekonomi “ konulu oturumun moderatörü Oğuzhan AKINÇ.

Ayrıca  “Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı” relansmanı da SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Islak’ın sunumuyla paylaşılacak. Çağrı, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Thai-hsiang  Cheng ve T.C. Hazine ve  Maliye Bakanlığı Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Daire Başkanı Bengü Aytek’in katılacağı panelde derinlemesine değerlendirilecek.

1-5 Mart tarihleri arasında hafta boyunca her gün saat 10.00’da başlayacak “Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliklerine ve detaylı programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Etkinlik ve kayıt linki: 

https://www.business4goals.org/turkiye-dongusel-ekonomi-haftasi/

Mobil 127Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında;  ilçe sıfır atık yönetim sistemi kurduğunu “Sıfır Atık Belgesi” alarak belgeleyen; geçen yıl çalışmalarında birlikte olduğumuz Çayırova - Kocaeli ,Sincan - Ankara ve Tepebaşı- Eskişehir ilçe Belediyelerimiz çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sıfır atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir

Bu hedeflerine ulaşan belediyelerimizi çabalarından ötürü tebrik ederiz. Yönetmelik ile tüm belediyelerin 2022 sonuna kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemini oluşturması gerekecek.

TOBBTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri çatısı altında 62'nci sektör meclisi, atık ve geri dönüşüm sanayisi alanında oluşturuldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, altında 10’a yakın alt alanı içeren ve geleceğin en önemli sektörlerinden biri olarak gösterilen geri dönüşüm sektörü TOBB çatısı altında birleşti.

Yeni kurulan meclisin tanışma toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Selim Kandemir ve Zeki Kıvanç’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kandemir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal zeminde buluşturan bir platform olduğunu belirterek, meclisin oluşturulma aşamasında ortaya koyduğu vizyondan dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç da atık ve geri dönüşüm sektörünün, küresel olarak geliştirilen ve ortaya konulan stratejilerle dünyada önemli bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, meclis olarak sektör ve ülke adına çok faydalı işlerin altına imza atılacağından emin olduğunu bildirdi.

Seçimli meclis toplantısının şubatta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi kuruldu.

Yeni Plastik Ekonomisi BB GorselSürdürülebilirlik Akademisi, plastik için döngüsel bir ekonomi vizyonuyla her alanda değişimi hızlandırmak üzere,  ‘’Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’’ düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, 10 Şubat’ta ‘online’ düzenlenecek Konferans’ da buluşuyor.

Çok değil, bundan sadece 30 yıl sonra, okyanuslarda balıktan daha fazla plastik olabileceği düşüncesi herkesi tedirgin ediyor. Oysa bu sorun, plastik, okyanuslarımıza, denizlerimize, nehirlerimize ve plajlarımıza ulaşmadan çok önce başlıyor. Bu plastik kirliliğine dur demek gerekiyor! Dünya çapında toplumlar, hükümetler ve markalar, ortak bir vizyon çerçevesinde plastik için döngüsel bir ekonomi hedefleri arkasında birleşti. İnovasyonun, endüstrinin, finansmanın, politikanın ve insanların birleştirici gücü kullanıldığında, plastik kirliliğinin gidişatını değiştirmek mümkün olabilir.

Sürdürülebilirlik Akademisi, bu konuyu derinlemesine ele alarak, ‘plastik kirliliğinin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek için birlikte neler yapılabileceğine’ odaklanan bir konferans düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, yeni bir plastik ekonomisi için 10 Şubat 2021 tarihinde ‘online’ düzenlenecek Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’’nda buluşuyor.

Yeni Plastik Ekonomisi Global Liderleri Konferans ‘ta !

Yeni Plastik ekonomisine yön ve ilham veren birçok global liderin   katıldığı konferansta, döngüsel ekonomi vizyonu ile tasarımdan üretime ,AB uygulamalarından ,tüketici davranışlarına , sektörlerin ve markaların rolüne kadar tüm konular gerçek değişimi yaratmak için   ele alınıyor.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi için: https://network.surdurulebilirlik.com.tr/Etkinlik/yeni-plastik-ekonomisi-konferansi-2021 adresini ziyaret edebilirsiniz

Paris deklarasyonuAvrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) girişimi olarak Paris ve Los Angeles Belediye Başkanlarının imzaladıkları 11 Aralık 2020 tarihli Paris Deklarasyonu ile 5 yıl önce dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden belediye başkanlarının Paris’te imzaladıkları Paris İklim Anlaşmasındaki hedefleri daha iddialı bir şekilde tekrar ortaya koymaları amaçlanıyor. Bu kapsamda deklarasyon belediye başkanlarının imzasına sunuluyor.

Deklarasyon ile şehirler, küresel ısınmadaki artışı Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefi dahilinde tutma taahhütlerini yeniden vurguluyor. Ortaklık ilkesine bağlı kalarak iklim eylemini şehirlerin kentsel yaşam döngüsünün ve sürdürülebilir, kapsayıcı ve katılımcı kalkınma ile bağlantılı tüm süreçlerin merkezine yerleştirmek için bir dizi karara uyma taahhütlerini ortaya koyuyor.

Paris Anlaşması’ndan beş yıl sonra, belediye başkanları ve diğer yerel liderler 2020 Paris Deklarasyonu’nu imzalayarak 2050’ye kadar karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltma taahhütlerini yeniden teyit ediyor. Deklarasyonu imzalayan liderler, özellikle acil eylemlerde bulunmayı, 2050’ye kadar iklim tarafsızlığını sağlamayı ve sürece gençleri dahil etmeyi taahhüt ediyor.

Paris Deklarasyonu, 11 Aralık 2020’de Paris Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Forum Zéro Carbone” etkinliğinde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, CEMR ve diğer yerel ve bölgesel yönetim ağları tarafından başlatıldı. Deklarasyonu çevrimiçi form aracılığıyla imzalayan yerel liderler, bu yıl Kasım ayında Glasgow’da düzenlenecek olan COP26’ya giden yolda küresel “Sıfıra Ulaşan Şehirler” kampanyasının merkezinde konumlanacak.

Paris Deklararasyonu’nu imzalamak isteyen yerel liderler http://quq.la/29M30 linkinde yer alan çevrimiçi formu 31 Ocak 2021 tarihine kadar doldurabilir.

Paris Deklarasyonu orijinal belge (İngilizce ve Fransızca): 

https://cdn.paris.fr/paris/2020/12/16/f9db8ca681fcdbc5fc7530e6bae65f72.pdf

Paris Deklarasyonun Türkçe çevirisi:İndir