News

gda_atk.jpgGıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre dünyada her yıl atık haline gelen gıda miktarı 1,3 milyar tondur. Bu miktar, insanların tüketimi için üretilen gıdaların üçte birine karşılık gelmektedir! Dünyada açlığın artmakta olması ve 2050 yılında gıda talebinin %40-70 yükselmesinin beklenmesi gıda atık ve kayıplarının insanlık için ne kadar büyük önemi olduğunu ortaya koyuyor.

AB'de yılda yaklaşık 100 milyon ton gıdanın atık haline geldiği hesaplanmaktadır. Gıda tedarik zincirinin tamamında; çiftlik, işleme ve üretim, satış noktaları, restoranlar ve evlerde heba olan gıdaların önlenmesi için AB Komisyonu, ortaya koyduğu Döngüsel Ekonomi Paketi'nde:
-Gıda atıklarını ölçmek ve ilgili belirteçleri tanımlamak üzere ortak bir metodoloji geliştireceğini,
-Üye devletleri ve gıda zincirinin ilgili oyuncularını bir araya getirerek önlemlerin belirleneceği ve iyi uygulama sonuçlarının paylaşılacağı bir platform oluşturulacağını,
-Atık, gıda ve yemle ilgili AB mevzuatının netleştirilmesi için önlem alınacağını,
-Gıdalar üzerinde kullanılan etiketlerde tarih bilgisinin gıda zincirindeki oyuncular tarafından uygulanması ve tüketiciler tarafından anlaşılması için iyileştirme yolları aranacağını duyurmuştur.

Gıda kayıplarının %40'tan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde hasat sonrası ve işleme sırasında meydana geldiği belirlenmiştir. Bu bilgiyi geçen yıl ağustos ayında katıldığım, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından düzenlenen "Gıdalarda Atıkların Azaltılması ve Geri Kazanımı" başlıklı proje kapanış toplantısında edindim. Proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı'nca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibe ile; TÜGİS, ODTÜ, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer yabancı üniversite ve danışmanlık firmalarının katılımıyla gerçekleşmiştir. 

cevko_algi-22.png

3 KİŞİDEN SADECE BİR KİŞİ AMBALAJ ATIKLARINI AYRI TOPLUYOR!

ÇEVKO Vakfı'nın İstanbul'da 11 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şişli, Zeytinburnu) yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 503; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise dijital ortamda 1.133 kişiyle görüşülerek yapılan "İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması" sonuçlandı.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya; İstanbul'da %48'i, Türkiye genelinde ise %34'ü kadın olmak üzere, 18 yaş üstü ve yaş ortalaması yaklaşık 35 olan; AB, C, DE sosyo-ekonomik statüdeki tüketiciler katıldı. Tüketicilere; doğaya karşı duyarlılıkları ve bu duyarlılıklarını tüketim alışkanlıklarına nasıl yansıttıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirip biriktirmedikleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanıp toplanmadığı konusundaki bilgi yeterlilikleri soruldu.

İstanbul geneli tüketici nezdindeki sonuçlar!

İstanbul genelinde yapılan "Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması"nda, tüketicilerin %23'ü "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım" derken; "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim" diyenlerin oranı ise %15 oldu. İstanbul genelindeki tüketicilerin %32'si ise "Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım" dedi.

İstanbul'da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin %47'si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, %40'ı bu konuda bilgisi olmadığını, %13'ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti.

yaklasan_etkinlikler.jpg

2-3 Nisan 2015 2. İstanbul Karbon Zirvesi
2-5 Nisan 2015 PACK-IST 2015, 2. FLEKSİBIL AMBALAJ FUARI
16 - 18 Nisan 2015 IFAT Eurasia 2015, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı
17 Nisan 2015 Prof Dr Kriton Curi Genç Araştırmacılar Ödül Töreni 

Detayları haberin devamında görebilirsiniz. 

 

 

 

fsc_pnar_orman_k.jpgGelecek nesillere olan sorumluluk bilinci ve "daha iyi bir yaşam için" sloganıyla yola çıkan Pınar; bu doğrultuda ekonomik, sosyal, çevresel boyutların hayatın içinde dengeli ve sürdürülebilir şekilde yer alması için çaba gösteriyor. Pınar; Türkiye süt pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, dünya ormanlarını korumak amacıyla sorumlu ormancılığı destekliyor.

Yatırım kararları alırken sorumlu yönetim anlayışı ile hareket eden Pınar; FSC® etiketiyle raflarda yerini alan ve Tetra Pak tarafından üretilen "Pınar Süt" paketlerinde de sorumlu ormancılık ilkesine göre yönetilen ve kontrollü ormanlardan elde edilen kartonları kullanıyor. Kaynak verimliliğine dayanan üretim modelleriyle sürdürülebilirliği tüm ekosisteme ve değer zincirine yayarak Yaşar Topluluğu'nun 2020 yılına kadar karbon ayak izini ortalama yüzde 15 oranında azaltma hedefinin bir parçası olan Pınar, bu hedefe emin adımlarla ilerliyor.

"Sorumlu Ormancılık Sorumlu Ambalaj"
Dünya üzerinde 50'den fazla ülkede temsil edilen ve kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Forest Stewardship Council® (FSC, Orman Yönetim Konseyi); uluslararası çerçevede kabul gören, standart belirleyici kuruluş olma özelliği taşıyor. FSC®'nin standartları, dünyada ormancılıkla ilgili en üst düzey sosyal ve çevresel standartlar olarak kabul ediliyor. FSC® sertifikalı ağacın kullanımı; üretim zincirinde etiketli son ürüne kadar izlenebilmesini sağlayan, özel bir takip sistemiyle denetleniyor.

mevzuat.jpgÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Atık Yönetim Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle bazı yönetmelikler yürürlükten kalktı.

eurostat.png

Türkiye'nin enerji tüketimi AB ortalamasından beş kat daha fazla arttı
Avrupa istatistik idaresi Eurostat Avrupa'nın 2015 yılı toplam enerji tüketimi verilerini yayınladı.
Eurostat çalışmasına göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 Avrupa ülkesinin 2015 yılı toplam enerji tüketimi 1.814 milyon ton petrol eşdeğeri (Mtep) olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi ise 1.626,4 Mtep oldu.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi ise 1.626,4 Mtep oldu.Ülkeler bakımından ise Almanya 314,2 Mtep ile Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi oldu.Sıralamada Fransa 252,8 Mtep ile ikinci, Birleşik Krallık 190,7 Mtep ile üçüncü, İtalya ise 156,2 Mtep ile dördüncü sırada geldi. Türkiye ise 131,9 Mtep tüketim ile beşinci sırada yer aldı.

Tüketim 1990'a göre düştü, 2014'e göre yükseldi
Verilere göre bu 35 ülkenin 2015 yılı enerji tüketimi 1990'a göre yüzde 2,63 artarken, 2005'e göre ise yüzde 7,85 oranında geriledi. 2014'e göre ise yüzde 1,7 oranda artış görüldü. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji tüketimleri 1990'a göre yüzde 2,5, 2005'e göre ise yüzde yüzde 11,8 oranında gerilerken, 2014'e göre ise 1,3 oranında artış gösterdi. Türkiye'nin enerji tüketimi ise 1990'a göre yüzde 152, 2005'e göre yüzde 54,1, 2014'e göre ise yüzde 6,4 oranında arttı.

zirve-afi.jpgAdana Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen ve yabancı konukların da katılımı ile düzenlenen "Uluslararası Özel Atık Zirvesi" 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde HiltonSA Oteli'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası alanda özel atık bilincinin geliştirilmesi amacıyla Adana'da uluslararası ölçekte Özel Atık Zirvesi düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından; Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi ve Güney İlleri Sağlık Kuruluşları Derneği ortaklıkları ile Çukurova Kalkınma Ajansı'na sunulan ve kabul edilen; "Adana'nın Tıbbi Atık Durumunun Analizi, Tıbbi Atık Sorunları, Çözüm Önerileri ve Tıbbi Atık Farkındalık Çalışmaları" kapsamında yapılması planlanan çalıştayın kapsamı ve içeriği genişletilerek uluslararası ölçeğe dönüştürüldü.

proje_ortaklar.jpgAtaşehir Belediyesi, ÇEVKO, Şişecam ve Özen Cam iş birliğiyle; cam atıkların diğer ambalaj atıklarını kirletmeden ve zarar görmeden ayrı ve etkin toplanmasını sağlamak amacıyla başlatılan HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) Cam Dostu İşletme Projesi"nin lansman toplantısı 15 Şubat 2017 Çarşamba günü yapıldı.

Şişecam'ın "Cam Dostu İşletme" konsepti kapsamında, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "HORECA Projesi'' lansman toplantısında; hak kazanan restoran, kafe, otel ve avm'lere ilk kez "Işıklı Cam Dostu İşletme Tabelaları" verildi.

En çok cam atık toplayan işletmelerin 3 kategoride ödüllendirildiği toplantıda; cam ambalaj atıklarının, çöpe karışmadan geri dönüşmesine duyarlılık gösteren ve destek olan işletmelere "Işıklı Cam Dostu İşletme Tabelaları" sunuldu.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman ve Sadık Kayhan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Müdürü Volkan Aydeniz, Özen Cam Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özen, Çevko Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ile öğrenciler ve çok sayıda çevreci vatandaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, "Günümüzde denizlerimiz, toprağımız, soluduğumuz havamız başta olmak üzere; tüm tabiatımız, kentlerimiz ve dünyamız çevre kirliği ile mücadele veriyor. Çevre kirliliği her geçen gün vahim boyutlarla artarken, çevreci kuruluşlar da farkındalık yaratacak projeler üretiyor. Biz, Ataşehir Belediyesi olarak, kurulduğumuz günden itibaren çevreye ve çevreci politikalara büyük önem verdik. Yaklaşık iki yıl önce ÇEVKO, Şişecam ve Özen Cam ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle; cam atıklarının çöpe gitmeden ayrı ve etkin toplanmasını sağlamak amacıyla, HORECA Cam Dostu İşletme Projesi'ni başlattık. Cam atıklarının, çöpe karışmadan geri dönüşmesine duyarlılık gösteren ve destek olan işletmelerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

 

 

festival_gorsel.jpgÇEVKO Vakfı üyesi Hayat Kimya; miniklere çevre ve doğa bilinci aşılamak için her yıl düzenlediği Çocuk Festivali'nin bu yılki temasını, ‘Geri Dönüşüm' olarak belirledi.

Geleneksel Çocuk Festivali kapsamında Hayat Kimya çalışanlarının çocukları, şirketin Kocaeli - Yeniköy fabrikasında oluşturulan geri - dönüş atölyelerinde, evlerinde biriktirdikleri plastik şişe, kapak, pipet, plastik çatal, plastik bıçak, kaşık, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ruloları gibi ev atıklarını kullanarak kendilerine benzersiz oyuncaklar tasarladı.

Atölye çalışmasının ardından minikler; müzik, dans, yüz boyama, sosis balon ve animasyon aktiviteleriyle gönüllerince eğlendiler.

Geleneksel Çocuk Festivali'ne ebeveynlerinin eşliğinde çok sayıda çocuk katıldı.

 

unilever_sust_liv_plan.pngÇEVKO Vakfı üyesi Unilever, Sürdürülebilir Yaşam Planı'nın altıncı yılında, plan kapsamındaki taahhütlerine bir yenisini ekledi. Unilever, 2025 yılına kadar ürünlerinde kullandığı plastik ambalajların yüzde 100'ünün yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir olacağını açıkladı. Bu kapsamda Unilever, hızlı tüketim ürünleri endüstrisini kullan-at alışkanlığına dayalı olan tüketim modelinden, ürünlerin yaşam döngüleri sonunda yeniden kullanım ve geri kazanımlarının sağlandığı döngüsel ekonomi modeline doğru geçişe çağırdı.

Unilever, döngüsel ekonomi yaklaşımlarını benimseme konusundaki kararlılığını göstermek ve endüstri için bir "Plastik Protokolü" oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla ambalajlamada kullandığı plastik malzemelerin detay bilgilerini 2020 yılına kadar yayınlayacağını duyurdu. Unilever, ayrıca okyanusa plastik sızıntısı riskinin en yüksek olduğu kıyı bölgelerinde küçük lamine ambalajların geri dönüştürülmesini sağlayacak teknolojik bir çözüme yatırımda bulunacağını açıkladı.

Paul Polman: "Endüstrideki plastik ambalajların tümünün tamamen döngüsel olmasını istiyoruz."

Unilever CEO'su Paul Polman konuya ilişkin şunları söyledi: "Plastik ambalajlarımız, ürünlerimizi müşterilerimiz için güvenli, hoş ve cazip hale getirmek adına oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Yine de bu çok yönlü malzemenin faydalarından yararlanmayı sürdürmek istiyorsak, tüketici kullanımı sonrasını duyarlı ve verimli bir şekilde yönetebilmek için endüstri olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

"Okyanuslardaki plastik atığı sorununa değinmek için, ilk olarak su yollarımıza plastiklerin girmesini önleyecek sistematik çözümler üzerinde çalışmalıyız. Bu taahhütlerin endüstriyi, tüm plastik ambalajlarımızın tamamen geri dönüştürülebilir ve dönüştürülmüş olmasını sağlamak amacıyla kolektif bir ilerleme kaydetme yönünde cesaretlendireceğini umuyoruz.