News

anadolu_efes_rapor.jpg

Anadolu Efes, Global Reporting Inıative'in yayınladığı G3.1 Rehberine göre hazırladığı 2013 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Anadolu Efes biracılık faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunda, operasyonlardan kaynaklanan sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin objektif ve kapsamlı bir portesi sunuluyor. 

Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız. 

takvim.jpgAtık Yönetimi Sempozyumu
25-29 Ocak 2015, Antalya

"Hiç bir atık sahipsiz kalmayacak" sloganı ile yola çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık sektörünün yol haritasını belirlemek için " Atık Yönetimi Sempozyumu" düzenliyor. Ocak ayında Antalya'da düzenlenecek sempozyum 4 gün sürecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatıyla atık yönetimi ile ilgili uygulamaları güçlendirmek, ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde bulunma, atık yönetimi alanındaki yenilikleri değerlendirmek ve sektörün yol haritasını belirlemek için sempozyum düzenlenecek.

Detaylı bilgi için : http://tucev.org/duyuru/detay/84 

İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesi
5-6 Mart 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim ve Enerji Verimliliği Dernekleri işbirliğinde, İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesi'ni 5-6 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için :http://www.istanbuleews.org

 

 

 

 

ISWA ÇalıştayISWA, RDN ve EXPRA önderliğinde, 9 Ekim'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te "Farklı Ülkelerdeki Kaynağında Ayrı Toplama Sistemlerinde Yaşanan Zorluklar, Engeller ve Fırsatlar" konulu bir çalıştay düzenlendi.

Geri kazanılabilir atıkların kayıtdışı toplanması; ekonomik krizlerle, verimsiz atık yönetim stratejileri ile, yasal düzenlemelerin ve ekonomik enstrümanların yetersiz kalması nedeniyle günden güne yaygınlık kazanan bir olgudur. Çalıştayda kayıtdışı atık toplama konusunda neler yapılabileceği ve katılan ülkelerin ne gübü sistemler geliştirdikleri masaya yatırıldı.

 

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Belediyelerde Çöp ve Ambalaj Atıkları Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Semineri" 14 Ekim 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Belediyelerde çevre konularında görevli yönetici, uzman personel ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinde çalışan ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmaları TBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin ile Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Dökmeci tarafından yapıldı.

 

Su ayak iziWWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'nin Su Ayak İzi Raporu'nu hazırladı. Su, üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alan rapor, su kaynakları yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Suyun ekonomi içerisindeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlayan "Su Ayak İzi" kavramını gündeme getiren rapor, Türkiye'de üretim ve tüketim döngülerinde kullanılan suyun bilinmeyen hikâyesini anlatıyor. Türkiye'nin su ayak izini ve sektörlere göre bileşenlerini ortaya koyan çalışma, üretim ve tüketimde kullanılan suyun yanı sıra Türkiye'nin ithalat ve ihracatındaki su hacmini inceleyerek ekonomideki su akışını gösteriyor. Ülkemizde gerçekleşen üretim ve tüketimin neredeyse yüzde 80'inin sınırlarımız içerisindeki su kaynaklarına dayandığını ortaya koyan rapor ayrıca, Türkiye olarak üretiminde ve uluslararası ticaretinde kritik öneme sahip olduğumuz buğday, pamuk, şeker pancarı, fındık, kuru kayısı gibi ürünlerin kapsamlı değerlendirmelerini de içeriyor. Tatlı su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetiminin, ülke ekonomisini doğrudan etkilediğine işaret eden çalışma, tarımsal üretimin yüzde 89 ile Türkiye'nin su ayak izinde en büyük paya sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

 

Coca Cola İçecek 2013 Sürdürülebilirlik Raporunu Açıkladı

CCİ, sosyal, çevresel ve etik alanlardaki uygulamalarını ve performans sonuçlarını paydaşlarının bilgisine sunduğu 2013 CCİ Sürdürülebilirlik Raporu'nu 8 Ekim 2014'de yayınladı.

Bu yıl 6.'sı yayınlanan raporda, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 döneminde Türkiye, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan operasyonlarının sürdürülebilirlik alanındaki performans sonuçları ve uygulamaları ile Pakistan operasyonunun bazı iyi uygulamaları yer alıyor.

CCİ'nin 2013 sürdürülebilirlik raporu, uluslararası ölçekte yaygın olarak kullanılan Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative; GRI) G4 ilkeleri doğrultusunda oluşturulurken, raporun hazırlanması sırasında Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact; UNGC), Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation; ILO), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal Declaration of Human Rights), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (Convention Against Corruption) ve Sera Gazları Protokolü (Green House Gas Protocol; GHG) gibi metodoloji ve standartlardan da faydalanıldı.

 

İnaf Gari Ekim ayında Bodrum, Turgutreis mevkii'nde karşımıza çıktı İNAF GARİ.

İnaf Gari, çalışma alanı Gökova koyları olarak anılan Güney Akdeniz Sulatı Temizlik, Sahil Temizlik ve Çöp Sanat etkinliği hareketidir.

Bu sıralar 30 Ekim'e kadar Bodrum, Kabakum mevkiinde görebileceğimiz İnaf Gari, aynı zamanda bu temizlik hareketinin içinden çıkacak olan uzun metraj sinema filminin de ismidir ve film, 2015 senesinde Avrupa film festivallerinde özel gösterimi yapacaktır.
Bir sivil insiyatif olan "İnaf Gari Sualtı ve Sahil Temizlik Hareketi" 2014 sonuna kadar dernekleşecek bir oluşumdur.

 

 

TAKKadıköy Belediyesi, fikirleri olan Kadıköylüler, projesi olan Tasarımcılar ve olanakları olan Destekçileri, ‘Tasarım Sizden, Uygulaması Bizden!' sloganıyla bir araya getiriyor.

Kadıköy Belediyesi'nin, Anadolu Yakasının en eski sinemalarından olan Yeldeğirmeni'ndeki Özen Sineması'nı yenilemesiyle, Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) tasarımın yeni merkezi oldu.

Kamu, sivil ve özel işbirliği modeli ile Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji şirketi ortaklığında yürütülen TAK, Kadıköy'ün kentsel sorunlarının çözülmesi için yaratıcı buluşma ortamları sağlayarak, tasarımın gücü ile yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor. Öncelikle Kadıköy'de yaşayan ve çalışan genç tasarımcılar olmak üzere, Kadıköy'ün sorunları üzerine düşünen, fikri, tasarımı veya projesi olan herkesi bu çalışma ortamına davet ediyor.

 

Waste Atlas

 

Atık Atlası Ortaklığı, Waste Atlas Partnership (D-Waste, ISWA, Leeds Üniversitesi, WtERT, Sweep-Net ve SWAPI), 2. Yıllık Atık Atlası Raporu'nda dünyanın en büyük 50 aktif çöplüğünün haritasını ve profilini çıkardı. Raporun sonuçları ilk olarak Eylül 2014'te Sao Paulo'da düzenlenen ISWA 2014 Dünya Kongresinde sunuldu.

1. Atık Atlası Raporu dünyada üretilen atığın yaklaşık %40'ının açık atık alanlarında sağlıksız bir şekilde bertaraf edildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu çöplüklerin çoğu kentsel alanların yakınında olduğundan hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ama çöplüklerden sadece genel hatlarıyla bahsetmek yeterli değil. Mevcut durumu, çöplüklerin yarattığı sağlık ve çevre sorunlarını, etkilenen nüfusu, bugünkü ve gelecekteki riskleri değerlendirerek başlangıç noktasının belirlenmesi gerekiyor.

 

Sürdürülebilir İş Ödülleri

 

Sürdürülebilir iş modelleri ile önemli başarılara ulaşmış kurumlar ve sosyal, ekonomik ve çevre konularındaki tehditlere karşı ciddi adımlar atan liderler Türkiye'de ilk kez ödüllendirildi. Sürdürülebilir İş Ödülleri ve Sürdürülebilir İş Lideri Ödülleri, Sürdürülebilir İş Buluşması Yeşil İş'te sahiplerini buldu. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ödüllerde Kurumlar; Karbon ve Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, Sosyal Etki, Sürdürülebilirlik İletişim ve İşbirliği olmak üzere beş ödül kategorisinde ödül kazandılar.