News

zahide_yet.jpg

Geri dönüşüm destekçisi, ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş ile ÇEVKO Vakfı iş birliği 2017'de de devam edecek. Geçtiğimiz yıl, ÇEVKO Vakfı'na destek vererek, kamu spotunda gönüllü olarak yer alan Zahide Yetiş, "Ben hayatı seviyorum. Siz de sevin, geri dönüşüme destek verin." diyerek tüketicilere seslenmişti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı kamu spotu geçtiğimiz yıl, Show TV, Foxlife, FX, Lig TV ve ulusal kanallarda 50.683 sn, radyo kanallarında 56.407 sn. yayınlandı.

2017 yılında Zahide Yetiş, Show TV'de yayınlan Zahide Yetiş'le programında, sosyal medya hesaplarında, tv ve gazete röportajlarında yıl boyunca geri dönüşüm ile ilgili mesajlarımızı tüketicilere aktaracak. Ayrıca tv programında kullanacağı geri dönüşüm işaretleri taşıyan atık kutuları ile, mutfaklarımızda çıkan hangi atıkların ambalaj olduğunu, nasıl ayrı toplanmaları gerektiğini, cam atıkların ayrı toplanmasının önemini de anlatacak.

ÇEVKO'nun Zahide Yetiş'li yeni kamu spotu filmini ve diğer mesajlarını sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Zahide Yetiş'li kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.

metal_packaging_europe_-_logo-color.pngBeverage Can Makers Europe (BCME) ve European Metal Packaging (Empac), Metal Packaging Europe çatısı altında birleştiklerini bugün duyurdu. Bu kuruluşlara üye firmalar içecek, gıda, sağlık ve güzellik, ev ürünleri ve endüstriyel ürünler pazarları için yılda yaklaşık 85 milyar adet ambalaj üretimi gerçekleştiriyorlar.

Bu birleşme ile birlikte, her iki kuruluşun güçleri bir araya gelecek ve daha etkin ve daha güçlü bir organizasyon kurulmuş olacak. Merkezi Brüksel'de yer alan Metal Packaging Europe, tüm üyelerin çıkarlarını en ilerici ve en pozitif şekilde, eksiksiz olarak temsil edecek. Böylece, X ülkede 60.000'den daha fazla kişinin istihdam edildiği, 300'den fazla üretim sahasını kapsayan bir üyelik zinciri oluşmuş olacak.

CROWNE Europe Dış İlişkiler ve Ruhsatlandırma Başkan Yardımcısı ve Metal Packaging Europe Başkanı Martin Reynolds, "Bu, sektörümüz için tarihi bir an. Tüm faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasıyla; başta kalıcı malzeme kavramı gibi eşsiz faydalar olmak üzere, sert metal ambalajların sayısız avantajının geliştirilmesini ve tanıtılmasını sağlayacak, iddialı bir adım atılıyor" dedi.

Martin Reynolds, başkan yardımcıları Colin Gillis (Ball Beverage Packaging Europe) ve Francisco Rodrigues (Colep) ile birlikte çalışacak. Yönetim Kurulundaki diğer kurumsal üyeler arasında Ardagh Group, ASA Group, Blechwarenfabrik Limburg, Glud & Marstrand, HUBER Packaging Group, Massily Holding, Sarten Ambalaj, Silgan, Metal Packaging ve Avrupa ambalaj amaçlı çelik üreticileri derneği APEAL yer alıyor.

Metal Packaging Europe, iletişim, gıda ile temas, ambalajlama mevzuatı ve sürdürülebilirlik gibi sektörün tamamını ilgilendiren konularda çalışmalar yürütecek olan sektör komisyonlarını da bünyesinde barındıracak. Üye şirketler tarafından yönetilen, aerosol, içecek, gıda ve genel ürün gamı için pazar odaklı komisyonlar da görev yapacak.

Empac'ın ve yeni oluşturulan Metal Packaging Europe'un CEO'su Gordon Shade, "Tek bir kurumun oluşturulması ile birlikte, sektör olarak ağırlığımızı daha etkin bir şekilde gösterebileceğiz ve sert metal ambalaj üreticilerinin sesinin Avrupa genelinde daha gür bir şekilde duyulmasını sağlayacağız" dedi.

climate_chande.jpeg Temperature data for 2016 shows it is likely to have edged ahead of 2015 as the world’s warmest year.

Data from Nasa and the UK Met Office shows temperatures were about 0.07 degrees Celsius above the 2015 mark.

Although the Met Office increase was within the margin of error, Nasa says that 2016 was the third year in a row to break the record.

The El Niño weather phenomenon played a role, say scientists, but the main factor was human emissions of CO2.

The latest conclusions won’t come as a much of a shock to observers, as the likely outcome was trailed heavily towards the end of last year.

So warm was the early part of 2016 – influenced by a powerful El Niño – that some leading climate scientists were predicting as early as May that a new record was likely.

During an El Niño, a band of unusually warm ocean water develops in parts of the Pacific. The phenomenon affects the climate globally, disrupting weather patterns.

Read more via BBC News…

cevko_algi-22.png

3 KİŞİDEN SADECE BİR KİŞİ AMBALAJ ATIKLARINI AYRI TOPLUYOR!

ÇEVKO Vakfı'nın İstanbul'da 11 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şişli, Zeytinburnu) yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 503; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise dijital ortamda 1.133 kişiyle görüşülerek yapılan "İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması" sonuçlandı.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya; İstanbul'da %48'i, Türkiye genelinde ise %34'ü kadın olmak üzere, 18 yaş üstü ve yaş ortalaması yaklaşık 35 olan; AB, C, DE sosyo-ekonomik statüdeki tüketiciler katıldı. Tüketicilere; doğaya karşı duyarlılıkları ve bu duyarlılıklarını tüketim alışkanlıklarına nasıl yansıttıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirip biriktirmedikleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanıp toplanmadığı konusundaki bilgi yeterlilikleri soruldu.

İstanbul geneli tüketici nezdindeki sonuçlar!

İstanbul genelinde yapılan "Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması"nda, tüketicilerin %23'ü "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım" derken; "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim" diyenlerin oranı ise %15 oldu. İstanbul genelindeki tüketicilerin %32'si ise "Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım" dedi.

İstanbul'da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin %47'si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, %40'ı bu konuda bilgisi olmadığını, %13'ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti.

cevko_yesil_nokta.pngÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer'in Retail Türkiye dergisi ile gerçekleştirdiği röportajdan alınmıştır.

Türkiye'de Yeşil Nokta modeli
Sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin Türkiye'de gelişimini sağlamak için 25 yıldır sanayi öncülüğünde çalışan ÇEVKO Vakfı olarak; 2003 yılından beri "Yeşil Nokta" markasını Türkiye'de temsil ediyoruz. Kullanımını yaygınlaştırmak için tüketiciler, satış noktaları ve ekonomik işletmeler ile birlikte çalışıyoruz.
Sanayi sorumluluğunu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelen ve o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelen uluslararası Yeşil Nokta aslında tam bir "Sanayi Sorumluluğu Modeli"dir.
Yeşil Nokta markasını ambalajlı ürünlerde kullanmanın yasal bir zorunluluğu yok; Yeşil Nokta kullanımı gönüllülük esasına dayalı bir işaret. Ancak, piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların ambalajlarında kullandıkları Yeşil Nokta işareti, özellikle Avrupa'da, tüketici nezdinde büyük önem taşıyor. Çevre kirliliğinin artması konusunda endişeleri olan tüketiciler bu işareti gördüklerinde, o firmanın geri dönüşüm konusunda yükümlülüklerini yerine getirerek ambalaj atıklarının geri kazanımı için mali bir katkıda bulunduğunu anlıyor ve çevresel yükümlülüklerini yerine getiren bu firmaların ürünlerini almak istiyor. Dolayısıyla Yeşil Nokta işareti taşıyan ambalajlı ürün, çevre konusunda bilinçli tüketici için önemli bir tercih nedeni oluştururken, markaya da önemli bir prestij kazandırıyor.

"Yeşil Nokta" markasının tarihçesinden de söz etmek isterim. 1990-1991 yıllarında Almanya'da, kaynağında ayrı toplama sistemine dahil olan ambalajlar için kullanılmaya başlanılan Yeşil Nokta işaretinin Avrupa ve çevresindeki ülkelerde kullanımını sağlamak için 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kuruldu. PRO Europe; kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım sistemlerine, her ülkeden bir geri kazanım örgütü olmak üzere Yeşil Nokta lisansını kullanma ve kullandırma hakkını veriyor. Biz de ÇEVKO Vakfı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki Yeşil Nokta kullanım hakkını, 2003 yılında, PRO-Europe'la yaptığımız sözleşme ile elde ettik. Avrupa'da çok yaygın olan bu markayı ülkemizde de ürünlerinde kullanmak isteyen ambalajlı ürün piyasaya sürenlerle alt lisans sözleşmesi yaparak kullanım hakkı veriyoruz. Günümüzde PRO Europe üyesi 31 ülkede ambalajlarında Yeşil Nokta markasını kullanan 170 bin şirket var ve her yıl Yeşil Nokta markasıyla işaretlenen ambalaj adedi 470 milyarı buluyor! ÇEVKO Vakfı'nın da dahil olduğu Yeşil Nokta örgütlerinin kurduğu geri kazanım sistemlerinden yararlanan nüfus ise 300 milyon kişinin üzerinde.

cevko_yeil_ofis.png

Sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için sanayinin öncülüğünde 26 yıldır faaliyetlerini sürdüren ÇEVKO Vakfı, kendi yönetim merkez binasında, çevresel ayak izini azaltma amaçlı başlattığı doğal kaynak kullanımlarında tasarruf uygulamaları ile önemli değişimler sağladı.

Kalite ve Çevre Entegre Yönetim Sistemi Belgesini 2010 yılında alan ÇEVKO Vakfı; 2012 yılından beri çevresel ayak izini azaltma amaçlı sürdürdüğü uygula

malarda; ofislerde kullanılan kağıt miktarını azaltmak, ayrı toplanan ambalaj atığı miktarını arttırmak; elektrik, su, akaryakıt ve doğalgaz tüketiminin ise azaltılmasını hedefledi.

ÇEVKO Vakfı'nın yaptığı uygulamalarla eriştiği son 3 yıllık verilerine göre; kağıtsız ofis hedefi kapsamında, personel başına düşen yıllık kağıt tüketimi %31 ve su tüketimi %5; m² başına düşen yıllık elektrik tüketimi %13 azaltılırken; personel başına ayrı toplanan yıllık ambalaj atığı miktarı ise %47 arttırılmıştır.
ÇEVKO Vakfı çalışanları, 2017 yılında da ofis faaliyetlerinden doğan çevresel ayak izlerini azaltmak için önlem almaya devam ederek ve eğitim çalışmalarına önem vererek çalışmalarını sürdürecek.

 

proje_ortaklar.jpgAtaşehir Belediyesi, ÇEVKO, Şişecam ve Özen Cam iş birliğiyle; cam atıkların diğer ambalaj atıklarını kirletmeden ve zarar görmeden ayrı ve etkin toplanmasını sağlamak amacıyla başlatılan HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) Cam Dostu İşletme Projesi"nin lansman toplantısı 15 Şubat 2017 Çarşamba günü yapıldı.

Şişecam'ın "Cam Dostu İşletme" konsepti kapsamında, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "HORECA Projesi'' lansman toplantısında; hak kazanan restoran, kafe, otel ve avm'lere ilk kez "Işıklı Cam Dostu İşletme Tabelaları" verildi.

En çok cam atık toplayan işletmelerin 3 kategoride ödüllendirildiği toplantıda; cam ambalaj atıklarının, çöpe karışmadan geri dönüşmesine duyarlılık gösteren ve destek olan işletmelere "Işıklı Cam Dostu İşletme Tabelaları" sunuldu.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman ve Sadık Kayhan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Müdürü Volkan Aydeniz, Özen Cam Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özen, Çevko Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ile öğrenciler ve çok sayıda çevreci vatandaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, "Günümüzde denizlerimiz, toprağımız, soluduğumuz havamız başta olmak üzere; tüm tabiatımız, kentlerimiz ve dünyamız çevre kirliği ile mücadele veriyor. Çevre kirliliği her geçen gün vahim boyutlarla artarken, çevreci kuruluşlar da farkındalık yaratacak projeler üretiyor. Biz, Ataşehir Belediyesi olarak, kurulduğumuz günden itibaren çevreye ve çevreci politikalara büyük önem verdik. Yaklaşık iki yıl önce ÇEVKO, Şişecam ve Özen Cam ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle; cam atıklarının çöpe gitmeden ayrı ve etkin toplanmasını sağlamak amacıyla, HORECA Cam Dostu İşletme Projesi'ni başlattık. Cam atıklarının, çöpe karışmadan geri dönüşmesine duyarlılık gösteren ve destek olan işletmelerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

 

 

unilever_sust_liv_plan.pngÇEVKO Vakfı üyesi Unilever, Sürdürülebilir Yaşam Planı'nın altıncı yılında, plan kapsamındaki taahhütlerine bir yenisini ekledi. Unilever, 2025 yılına kadar ürünlerinde kullandığı plastik ambalajların yüzde 100'ünün yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir olacağını açıkladı. Bu kapsamda Unilever, hızlı tüketim ürünleri endüstrisini kullan-at alışkanlığına dayalı olan tüketim modelinden, ürünlerin yaşam döngüleri sonunda yeniden kullanım ve geri kazanımlarının sağlandığı döngüsel ekonomi modeline doğru geçişe çağırdı.

Unilever, döngüsel ekonomi yaklaşımlarını benimseme konusundaki kararlılığını göstermek ve endüstri için bir "Plastik Protokolü" oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla ambalajlamada kullandığı plastik malzemelerin detay bilgilerini 2020 yılına kadar yayınlayacağını duyurdu. Unilever, ayrıca okyanusa plastik sızıntısı riskinin en yüksek olduğu kıyı bölgelerinde küçük lamine ambalajların geri dönüştürülmesini sağlayacak teknolojik bir çözüme yatırımda bulunacağını açıkladı.

Paul Polman: "Endüstrideki plastik ambalajların tümünün tamamen döngüsel olmasını istiyoruz."

Unilever CEO'su Paul Polman konuya ilişkin şunları söyledi: "Plastik ambalajlarımız, ürünlerimizi müşterilerimiz için güvenli, hoş ve cazip hale getirmek adına oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Yine de bu çok yönlü malzemenin faydalarından yararlanmayı sürdürmek istiyorsak, tüketici kullanımı sonrasını duyarlı ve verimli bir şekilde yönetebilmek için endüstri olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

"Okyanuslardaki plastik atığı sorununa değinmek için, ilk olarak su yollarımıza plastiklerin girmesini önleyecek sistematik çözümler üzerinde çalışmalıyız. Bu taahhütlerin endüstriyi, tüm plastik ambalajlarımızın tamamen geri dönüştürülebilir ve dönüştürülmüş olmasını sağlamak amacıyla kolektif bir ilerleme kaydetme yönünde cesaretlendireceğini umuyoruz.

 

eurostat.png

Türkiye'nin enerji tüketimi AB ortalamasından beş kat daha fazla arttı
Avrupa istatistik idaresi Eurostat Avrupa'nın 2015 yılı toplam enerji tüketimi verilerini yayınladı.
Eurostat çalışmasına göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 Avrupa ülkesinin 2015 yılı toplam enerji tüketimi 1.814 milyon ton petrol eşdeğeri (Mtep) olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi ise 1.626,4 Mtep oldu.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi ise 1.626,4 Mtep oldu.Ülkeler bakımından ise Almanya 314,2 Mtep ile Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi oldu.Sıralamada Fransa 252,8 Mtep ile ikinci, Birleşik Krallık 190,7 Mtep ile üçüncü, İtalya ise 156,2 Mtep ile dördüncü sırada geldi. Türkiye ise 131,9 Mtep tüketim ile beşinci sırada yer aldı.

Tüketim 1990'a göre düştü, 2014'e göre yükseldi
Verilere göre bu 35 ülkenin 2015 yılı enerji tüketimi 1990'a göre yüzde 2,63 artarken, 2005'e göre ise yüzde 7,85 oranında geriledi. 2014'e göre ise yüzde 1,7 oranda artış görüldü. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji tüketimleri 1990'a göre yüzde 2,5, 2005'e göre ise yüzde yüzde 11,8 oranında gerilerken, 2014'e göre ise 1,3 oranında artış gösterdi. Türkiye'nin enerji tüketimi ise 1990'a göre yüzde 152, 2005'e göre yüzde 54,1, 2014'e göre ise yüzde 6,4 oranında arttı.

fsc_pnar_orman_k.jpgGelecek nesillere olan sorumluluk bilinci ve "daha iyi bir yaşam için" sloganıyla yola çıkan Pınar; bu doğrultuda ekonomik, sosyal, çevresel boyutların hayatın içinde dengeli ve sürdürülebilir şekilde yer alması için çaba gösteriyor. Pınar; Türkiye süt pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, dünya ormanlarını korumak amacıyla sorumlu ormancılığı destekliyor.

Yatırım kararları alırken sorumlu yönetim anlayışı ile hareket eden Pınar; FSC® etiketiyle raflarda yerini alan ve Tetra Pak tarafından üretilen "Pınar Süt" paketlerinde de sorumlu ormancılık ilkesine göre yönetilen ve kontrollü ormanlardan elde edilen kartonları kullanıyor. Kaynak verimliliğine dayanan üretim modelleriyle sürdürülebilirliği tüm ekosisteme ve değer zincirine yayarak Yaşar Topluluğu'nun 2020 yılına kadar karbon ayak izini ortalama yüzde 15 oranında azaltma hedefinin bir parçası olan Pınar, bu hedefe emin adımlarla ilerliyor.

"Sorumlu Ormancılık Sorumlu Ambalaj"
Dünya üzerinde 50'den fazla ülkede temsil edilen ve kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Forest Stewardship Council® (FSC, Orman Yönetim Konseyi); uluslararası çerçevede kabul gören, standart belirleyici kuruluş olma özelliği taşıyor. FSC®'nin standartları, dünyada ormancılıkla ilgili en üst düzey sosyal ve çevresel standartlar olarak kabul ediliyor. FSC® sertifikalı ağacın kullanımı; üretim zincirinde etiketli son ürüne kadar izlenebilmesini sağlayan, özel bir takip sistemiyle denetleniyor.