News

gelecek_100_yil.jpg

2100 yılında dünya nüfusu, ortalama yaş, şehirleşme, enerji kullanımı ve otomasyon bakımından bizleri neler bekliyor?

Dünya nüfus artışı nasıl bir yol izleyecek?
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2100'de dünya nüfusu 11,2 milyara ulaşacak. Ama bu en olası tahmin; bu rakam yüzyıl sonunda 16,6 milyarı bulabileceği gibi 7,3 milyara da düşebilir. Ancak BM senaryolarının tümünde 2050'ye kadar nüfus artışı devam ediyor.

Ortalama yaş neden artıyor?
Çünkü daha uzun yaşıyor ve daha az çocuk dünyaya getiriyoruz. 1950'de 50 yaşına ulaşan insan sayısı azdı. Bugün dünya ortalaması 72 yaş; 2100'de ise ortalama ömrün 83 yaşa çıkması bekleniyor. Ortalama ömür uzayınca yaşlı insan sayısı artıyor; doğumların azalması ise onların yerini alacak daha az sayıda genç nüfus anlamına geliyor. Böylece bugünkü nüfus piramidi gelecekte arı kovanı şeklini alıyor.

 

csb_rapor.jpgÇevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce dört yılda bir hazırlanan Türkiye Çevre Durum Raporu yayımlandı.

Çevre durum raporlamasının amacı, çevrenin mevcut durumunu ortaya koyarak çevreyle ilgili potansiyel sorunlara erken bir uyarı sağlamak, bu sorunların analizini sağlayarak çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedefler doğrultusunda elde edilen gelişmeleri karar vericilerin ve halkın bilgisine sunmak, çevresel planlama, değerlendirme ve düzenleme için temel bilgi sağlamak.

Hazırlanmış olan bu rapor giriş, hava, iklim değişikliği, su ve atık su yönetimi, atık kimyasalların yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, kurumsal yapı ve gerçekleştirilen çalışmalar, çevresel harcamalar ve mali sorumluluk sigortası ve DPSIR değerlendirmesi bölümlerini içermektedir. Ayrıca, genel olarak 2011 - 2015 verilerini kapsamakla birlikte; verilerin yayınlanma dönemi nedeniyle 2014 yılına kadar olabildiği gibi, 2016'nın ilk altı aylık dönemini de içeriyor.

Rapora http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&IcId=691&detId=693&ustId=691  linkinden ulaşılabilirsiniz.

 

npec_logo.png

Döngüsel Ekonomiye geçişi hızlandırma amacı ile 2010 yılında İngiltere'de kurulan Ellen Macarthur Vakfı,global ortakları ( Cisco, Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo,NIKE Inc, Philips, Renault, Unilever ) ve çeşitli işkolları, üniversiteler, hükümetler, yerel yönetimler , inovatörler gibi diğer kurumlarla işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.

"Yeni Plastik Ekonomisi" başlığı altında 2016 ve 2017 yıllarında iki rapor yayınlayan ve raporları Davos Ekonomik Forumlarında duyuran Vakıf, 2017 yılında yayınladığı ikinci raporda ( New Plastics Economy - Catalysing action ); global olarak plastik ambalajların ağırlık bazında sadece %14 ünün geri dönüştürülebildiği belirtiliyor.

Halen kullanılan plastik ambalajların %30'unun( küçük formatlı ambalajlar,bileşenler,çok katmanlı ambalajlar ve az kullanılan plastik çeşitleri) yeniden dizayn ve inovasyon gerçekleştirilmezse geri dönüştürülemeyeceği , %20 si için tekrar kullanımın uygun bir alternatif olabileceği , geri kalan %50 içinse gerekli dizayn ve kullanım sonrası prosesler geliştirilirse geri dönüşümün cazip bir ekonomik seçenek olabileceği belirtiliyor ve bu konularda yapılan analizler veriliyor. Daha fazla bilgi ve raporun tamamı için www.ellenmacarthurfondation.org  sitesini inceleyebilirsiniz.
kartal_kitap.jpg

Kartal Belediyesi'nin 2014'ten bu yana devam eden ve özellikle çocukların çevre bilincini yükseltmeyi hedefleyen '7'den 70'e Atığını Getir Kitabını Götür' kampanyası meyvelerini vermeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 7'şer plastik şişe, cam şişe, pil, gazete, metal içecek kutusu, 1 ömrünü tamamlamış lastik, 1 şişe atık yağ ve 1 elektronik atık getirene bir kitabın hediye edildiği kampanyaya, ilçe genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarından katılım her geçen gün artıyor.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kampanyaya katılan 9 okulun öğrencilerine hediye edeceği kitapları, bu kez gezici kütüphane aracılıyla teslim etti. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphaneyi, kampanyaya destek veren 9 okula taşıyan Kartal Belediyesi, burada kurduğu stantlarda öğrencilere 900 kitap hediye etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, projenin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini belirterek, çevreci öğrencilere ve okullara duyarlılıkları için teşekkür etti.

enerjiniz_bol_olsun.jpg

2016 yılının ikinci yarısında Yeşil Ofis Programı'na Sancaktepe Ar-Ge Merkezi ve Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Ofisleri ile katılan Ford Otosan'da Yeşil Ofis Programı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Sunum öncesinde, oditoryum fuayesinde yapılan bisiklet etkinliği hem dikkat çekmesi hem de çalışan motivasyonu ve katılımı bakımından çok önemliydi.

Çalışanlar arasından seçilen gönüllülerin oluşturduğu dörder kişilik ekipler kendi aralarında yarıştı. Amaç bisiklet pedalı çevirerek belli bir sürede daha fazla enerji üretmek idi. Bir dakika boyunca hiç durmadan pedallarını çeviren yarışmacılar, enerji üretmenin ne kadar zor olduğunu tecrübe etmiş oldu. Etkinliğin vurgusu üretilmesi zor olan enerjinin kolay harcanmaması gerektiği idi.

105 kişinin pedal çevirdiği etkinlikte sadece toplam 0,116 kWh enerji üretilerek bir dizüstü bilgisayar 1 saat 46 dakika şarj edilebildi. Her grup en fazla enerjiyi üretmek için kıyasıya yarıştı ve ilk üçe girmeyi başaran çalışanlara o güne özel anlamlı ufak hediyeler verildi. Hareketli müzik ve eğlenceli bir sunucu eşliğinde yapılan bisiklet etkinliğinde çalışanlara sağlıklı içecekler ikram edildi. Yazılım ve sistemin Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirildiği etkinlikte bisikletler de şirketin Bisiklet Kulübü'nden ödünç alındı. Yeşil Ofis Programı'nın anlayışına uygun bir şekilde büyük oranda mevcuttaki kaynaklar değerlendirilerek son derece motive edici personel etkinliği düzenlenmiş oldu.

cevko_16_cevresel_yarar.jpgTürkiye'de çevrenin korunması, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini 26 yıldır sanayinin öncülüğünde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan ÇEVKO Vakfı; 638 bin ton cam, metal, plastik, kağıt, karton, ahşap ve kompozit malzemeden oluşan ambalaj atığının geri dönüşümünü sağlayarak 2016 yılında da ülkemize önemli boyutta çevresel ve ekonomik değerler kazandırdı.

Tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca geri kazanımı mümkün!
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer; cam, metal, plastik, kağıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden üretilen tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca geri kazanımının mümkün olduğunu söyleyerek, yürüttükleri geri kazanım çalışmalarıyla 2016 yılında sağladıkları çevresel ve ekonomik faydaların boyutlarını şöyle değerlendirdi:

"26 yıldır yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra 2005 yılından de beri yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren 1.700'ü aşkın firmanın geri kazanım yükümlülüğünü yerine getiriyoruz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, 26 milyon kişinin yaşadığı 30 ilde, 160'ın üzerinde belediye ile işbirliği içindeyiz. Vakıf olarak sanayinin öncülüğünde yürüttüğümüz geri dönüşüm faaliyetleriyle; belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmaları, piyasaya ambalajlı ürün süren firmalar vb. ile yaptığımız işbirlikleri sonucunda daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı sağlandı. Fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarrufların, çevrenin korunması faydalarının yanı sıra düzenli atık depolama sahalarına gömülmekten kurtarılan atık ambalajların ekonomik değeri ve bunun depolama sahalarının maliyetlerine etkisi de dikkate alındığında vakfımızın ülke ekonomimize sağladığı katkı, 2,1 Milyar TL'ye ulaştı."

İklim Değişikliği ile Mücadelede Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Modeli

Extended Producer Responsibility (GÜS) is an effective model in the fulfillment of recycling goals in waste management. GÜS enables the industry to provide financial, technical, operational, and communicative contribution to the process. This text gives data of the contribution of the recycling works ÇEVKO has carried out with the GÜS model in order to reduce the emission of greenhouse gases in the combat with climate change.

yesil_nokta_arastirma_2.jpgYEŞİL NOKTA'YI AMBALAJLARINDA KULLANAN ŞİRKETLER ÇEVRECİ FİRMALAR OLARAK TANIMLANIYOR

ÇEVKO Vakfı'nın Türkiye temsilcisi olduğu ve yasal düzenlemelerle belirlenmiş ambalaj atıklarının yönetim sistemi dahilinde yükümlülüğünü yerine getiren, geri dönüşüm sistemine mali katkı sağlayan firmaların ambalajlı ürünlerinde kullanmaya hak kazandığı ‘Yeşil Nokta' markasının bilinirliğine yönelik tüketici araştırma sonuçları açıklandı.

ÇEVKO Vakfı'nın bağımsız bir araştırma şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; her 10 kişiden 7'si ‘Yeşil Nokta' işaretini tanıyor. Tanıyan her 3 kişiden 1'i alışverişlerinde satın aldığı ürünlerin ‘Yeşil Nokta'lı olmasına dikkat ediyor. Tüketici nezdinde, Yeşil Nokta markasının şirketlere önemli bir değer kattığının da gözlemlendiği araştırmada tüketiciler, "Yeşil Nokta" kullanan şirketleri "çevreye saygı duyan", "sorumluluk bilinci yüksek" ve "geri dönüşüme destek veren" şirketler olarak tanımlıyor.

Bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmada, İstanbul'da; Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde yer alan Migros ve Carrefour mağazalarında 521 tüketiciyle yüz yüze, Türkiye genelinde ise 1.133 tüketiciyle internet üzerinden görüşüldü. İstanbul'da %48'i, Türkiye genelinde ise %34'ü kadın tüketicinin katıldığı araştırma sonuçlara göre; bazı ambalajlı ürünlerde yer alan ve o üretici firmanın doğaya saygılı, geri kazanım sistemine maddi katkı sağlayan firma olduğunu gösteren ‘Yeşil Nokta' işareti; tüketicilerin çoğu tarafından biliniyor.

Tüketiciler, ‘Yeşil Nokta'yı tanıyor, güveniyor; ‘Yeşil Nokta' işareti satın alma tercihi oluşturuyor!
Piyasaya ambalajlı ürün sunan ve ambalaj atıklarının geri dönüşüm sistemine kazandırılması ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getiren ve "Yeşil Nokta" markasının Türkiye temsilcisi olan ÇEVKO Vakfı ile alt lisans anlaşması yapan firmaların sadece kullanım hakkını alabildiği ‘Yeşil Nokta'ya tüketiciler güven duyuyor. Ayrıca tüketicilerin çoğunluğu, ‘Yeşil Nokta'ya sahip firmaların geri dönüşüme destek veren, doğaya ve çevreye saygılı firmalar olduğu algısını taşıyor.

‘Yeşil Nokta'yı ambalajlarında kullanma hakkına sahip 1.038 firmanın bulunduğu Türkiye'de; tüketicilerin yüzde 70'inin ‘Yeşil Nokta' işaretini tanıdığı belirlendi. Araştırmada, özellikle AB sosyo - ekonomik statüde, 45 yaş altı kişilerde ‘Yeşil Nokta'nın bilinirliğinin daha yüksek çıktığı görüldü. Tüketicilerin yarıya yakını satın aldıkları ambalajlı ürünlerde ‘Yeşil Nokta' işaretinin bulunup bulunmadığına dikkat ettikleri saptanan araştırmada katılımcılara, ‘Yeşil Nokta' işaretli ambalajlı ürünleri satın alma tercihleri, güven duyup duymadıkları ve Yeşil Nokta markasını kullanan firmalarla ilgili algıları da soruldu.
 

stencil.cevko-web.jpg

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklik ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında biyokütle olarak kullanılabilecek atıklar belirlendi.
Yönetmelik için tıklayınız...

kusadas_3.jpg

ÇEVKO Vakfı yöneticileri, işbirliği içerisinde geri kazanım çalışmalarını sürdürdükleri Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile birlikte Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisini ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ziyaretine Başkan Kayalı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin ile ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla, Atık Yönetimi Müdürü Eyyüp Yılmaz ve Atık Yönetimi Uzmanı Mehmet Şentürk katıldı.

ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla ise Vakıf olarak gelen talepler doğrultusunda birebir bilgilendirme çalışmalarında bulunduklarını belirterek "2016 yılı itibariyle yaklaşık 624 bin ton ambalaj atığını topladık ve ekonomiye düşük maliyetle ham madde olarak kazandırdık. Belediyelerin bize tahsis ettiği veya talep ettiği alanlarda kapıdan kapıya bilgilendirmeler yapıyor ve eğitimler düzenliyoruz. Ambalaj atıklarının daha iyi toplanabilmesi için televizyonlarda ve radyolarda kamu spotları yapıyoruz. Geri dönüşüm çalışmaları doğa, çevre ve ekonomi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tesiste yapılan incelemenin ardından konuşan Başkan Kayalı, geri dönüşümün doğanın ve çevrenin korunması açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi olarak atıkların ayrı toplanması ve ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması konusuna özel bir önem verdiklerini ifade eden Kayalı; "ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve kullanılabilir hammaddeye dönüştürülmesi üretim sürecine katkı sağladığı kadar çevre kirliliğinin önüne geçmek açısından da büyük bir önem taşıyor. Bu noktada da atıkların toplaması ve ayrılması kadar geri dönüşüm ve temiz çevre bilincinin oluşturulması için de çalışmak gerekiyor. Kuşadası Belediyesi olarak bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla okullarda ve mahallelerde eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Özgür Çiftçi, tesisin faaliyete girdiği 2015 yılının Ağustos ayından bu yana 4700 ton katı atığın kaynağından toplanarak ayrıştırıldığını kaydetti. Bunun çok ciddi bir rakam olduğunu ifade eden Çiftçi "Şu anda Kuşadası genelinde bulunan 175 kumbara, 83 kafes ve 7 aracımızla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.