News

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEKİ SON GELİŞMELERids soylesılerı Kasım 03

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlıklı çevrimiçi söyleşide Migros Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İklim Elçisi Batuhan Ateşli ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer Küresel Isınma Kurultayı Komitesi Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde bir araya geldi.

Bu yıl beşincisi gerçekleşen ÇEVKO Vakfı Söyleşisi Küresel Isınma Kurultayı Komitesi Başkanı Celal Toprak’ın moderasyonunda başladı. Söyleşide ilk sözü ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer aldı. “Yeşil Aklama” konusunu gündeme getirerek sözlerine başlayan İmer, çevre, sürdürülebilirlik ve benzeri konularda kişi ya da kurumların veriye dayanmayan iddiaları olarak kavramı tanımladı. Mete İmer, bu konu üzerinde oluşan tepkiler üzerine dünyadaki kamu otoritelerinin düzenlemeler yapmaya ve önlemler almaya başladıklarını hatırlattı.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: Çevresel iddianın tüketiciyi yanıltmaması gerekiyor1

Mete İmer sözlerine şöyle devam etti: “Bir ürünün, hizmetin, sürecin, markanın veya işletmenin çevre için daha iyi olduğunu öne süren çevresel iddiaların tüketicileri yanıltmaması gerekiyor.” Çevresel iddianın yeşil aklamaya neden olmaması için altı ilke sayan İmer, bu ilkeleri “İddialar ‘gerçeğe uygun ve kesin olmalı’, ‘açık ve net olmalı; belirsiz olmamalı’, ‘önemli bilgileri saklamamalı veya atlamamalı’, ‘yapılan karşılaştırmalar adil ve anlamlı olmalı’, ‘bir ürün ya da hizmetin tüm yaşam döngüsünü dikkate almalı’ ve ‘kanıtlanabilir olmalı’dır” şeklinde sıraladı.

Türkiye’de Ticaret Bakanlığı tarafından yeşil aklamanın önlenmesi için hazırlanan Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz’un 13 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsatan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri, “Kılavuzda reklamlarda bir mala veya ambalajına ilişkin olarak belirtilen sertifika ve onayların yetkili kurumlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerle doğrulanmış olması gerektiği bildirilmekte; bozunabilirliğe ilişkin beyanların kamu kurumlarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış kanıtların bulunması halinde kullanılabileceği belirtilmektedir. Kılavuza göre "geri dönüştürülebilirlik” ve “geri dönüştürülmüş malzeme içeriği” konularında yapılan beyanlarda tüketiciler yanıltılmamalıdır, denilmektedir,” şeklinde açıklamada bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı işbirliğinde faaliyete yeni geçen Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM’da Türkiye’de ilk kez geri dönüştürülebilirlik, geri dönüştürülmüş malzeme içeriği, biyobozunurluk, kompostlanabilirlik, vb. konularda test ve analizlerin yapılabileceğini belirten İmer, “Bu alanda ÇEVKO’nun başlattığı üniversite ve STK işbirliğinin diğer üniversite ve STK’lara örnek olmasını diliyorum” şeklinde sözlerini bitirdi.

Prof. Dr. Yüksel Ardalı: Eko kırım bundan sonra suç sayılacak

Mete İmer’in ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yüksel Ardalı, söyleşide söz alan diğer katılımcı oldu. İklim Krizi ve Yeşil Dönüşüm başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ardalı Dünya’daki sıcaklık değişimlerine dikkat çekerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Yüksel Ardalı, iklim değişikliğiyle gelen değişimin önemli çevre sorunlara yol açtığını belirterek sözlerine başladı. 1850’li yıllarda karbondioksit ölçümlerinin başladığını belirten Ardalı, o günden bugüne karbondioksit ölçümlerinin yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Hiçbir çevresel sorunun kendi başına ve bağımsız olmadığını belirten Ardalı, insanların kendi yok oluşuna neden olduğunu belirtti.

AB’nin yakın zamanda aldığı bir karardan söz eden Ardalı, eko kırımın bundan sonra suç sayılacağını söyledi. Prof. Dr. Yüksel Ardalı sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim kriziyle ilgili korkma ve endişe etme aşamasından harekete geçme zamanına geçtik. Kuzey Kutbu’nda olan Kuzey Kutbu’nda kalmıyor. Herkesi etkiliyor.”

Gıda, su ve enerji kısıtlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını belirten Ardalı, canlı türlerinin yaşadığı bölgeleri terk etmeye başladığını belirtti. Sürdürülebilirlik kavramının altını çizen Ardalı, Yeşil Mutabakat çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda tüm başlıkların aynı anda uygulanması gerektiğini hatırlattı.

2Migros Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün: Sürdürülebilirlik stratejimiz ve yol haritamızı Migros İyi Gelecek Planımız ile sunuyoruz

Söyleşiye özel sektörü temsilen katılan Migros Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün, şirketin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Cansu Ergün “Migros’ta Sürdürülebilir Gelecek Bugünden Başlar” başlıklı sunumuyla, bu alandaki çalışmaların ertelenmeden, bugün başlaması gereken konular olduğu vurgusuyla söze başladı. Migros’un dört ana stratejisinden birinin “sürdürülebilir ekosistem” olarak belirlendiğini aktaran Ergün, Migros’un büyürken sadece kendi değil, tüm ekosistemiyle birlikte büyüdüğünün altını çizerken, şirketin “sürdürülebilir ekosistem” tanımını “Migros İyi Gelecek Planı” olarak belirlediklerini aktardı.

Cansu Ergün: “Sürdürülebilirlik stratejimiz ve yol haritamızı Migros İyi Gelecek Planımız ile dört değer alanı altında sunuyoruz. Çalışanlarımızın iyi bir geleceğe sahip olması, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın iyi bir geleceğe sahip olması, insan unsurundan bağımsız göremeyeceğimiz dünyamızın iyi bir geleceğe sahip olması, bütün bunlar gerçekleşirken teknolojik imkanlardan yararlanmak”.

Gezegenimizi kurtarmadan faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamanın mümkün olmadığını belirten Ergün; ölçümleme, hedefleme ve iyileştirme alanında bilimden yararlanmanın gerekliliğini vurguladı. Karbon net sıfır hedefinin yanı sıra gıda israfıyla mücadele ve plastik kullanımının azaltılması alanında da bilime dayalı, zorlayıcı hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Söyleşide son sözü Ondokuz Mayıs Üniversitesi İklim Elçisi Batuhan Ateşli aldı. Üniversitedeki saha çalışmalarını aktaran Ateşli sıfır atık çalıştaylarıyla yola çıktıklarını belirtti. Çalıştaydan yola çıkarak kampusun her yerinden veri toplayarak çalışmalara başladıklarını ve bunun sonucunda bir faaliyet raporu ortaya çıkardıklarını belirtti. Tüm fakültelerden öğrencilerinin katılımıyla sıfır atık bilincini kazandıran eğitimler hazırladıktan sonra geri dönüştürülemeyen maddelerden yeni tasarım, resim, heykel uygulamaları ortaya çıkarak, konunun eğlenceli bir yolla yaygınlaştırılmasını sağladıklarını belirtti.

Her fakültede atık getirme merkezlerinin kurulduğunu belirten Ateşli alan düzenlemelerinin de bu yönde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun hazırladığı ""İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlığını taşıyan söyleşiyi, ÇEVKO Vakfı’nın YouTube kanalından da izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=udcQ3wKQ90w

 

süperfilmÇEVKO Vakfı olarak aramıza yeni katılan üyemiz Süper Film Ambalaj San. ve Tic A.Ş.'ye hoş geldiniz diyor ve birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Aramıza yeni katılan üyemiz ile üye sayımız 57'ye ulaşmıştır.

Sanko Holding bünyesinde 30 yılı aşkın tecrübesi ile sektörde öncü konumda bulunan Süper Film Ambalaj, bir dünya şirketi olma yolunda sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek örnek bir başarı hikayesi yazmaktadır.

Şirket, kurumsal değerlerini bütünleşik olarak sunulan ambalaj çözümleriyle taçlandırırken, Dünya’daki güncel gelişmeleri yakından takip edip hizmetlerini ve ürünlerini "döngüsel ekonomi" yaklaşımıyla üretmektedir. Yenilikçi düşünce, teknolojik altyapı ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluk, Süper Film'in temel iş stratejilerinden biridir.

Süper Film Ambalaj'ın sürdürülebilirlikteki liderliği, atık yönetimi ve geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını teşvik eden döngüsel ekonominin prensiplerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Bu yaklaşım, ambalaj sektörünü etkili bir şekilde yönlendirirken, esnek ambalaj malzemelerinin üretiminde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı, üretim zincirinin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanımaktadır.

Şirketin kazandığı çeşitli ödüller, yüksek kalite standartlarına olan bağlılığını ve sektördeki güçlü konumunu kanıtlamaktadır. Dünya Ambalaj Organizasyonu (World Packaging Organisation – WPO) tarafından 1970 yılından bu yana düzenlenmekte olan ve dünyanın en prestijli ambalaj yarışmalarından WorldStar Ambalaj Yarışması 2023 finalinde ödüle layık görülmüştür. WorldStar yarışmasında, Süper Film’in geliştirmiş olduğu SUPEX 2011 ALG BOPP filmi ile “Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri” (Packaging Materials and Components) kategorisinde ödül almıştır.

2022 yılında ürün tasarımı alanında bir diğer önemli kazanım da Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) Türkiye'yi ambalajda küresel bir çekim merkezi yapma hedefiyle, 2010 yılından bu yana düzenlediği Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda Süper Film Ambalaj, Flexible Ambalaj Kategorisinde Algal Biyopolimer içeren SUPEX 2011 ALG BOPP filmi ile yetkinlik ödülü almıştır.

Süper Film Ambalaj, sadece Türkiye'de değil, 175'ten fazla ülkede ve 200'den fazla sektörde 100.000'den fazla şirket arasında Ecovadis tarafından verilen ESG sürdürülebilirlik konusundaki Gümüş Madalya ise şirketin çevre, sosyal sorumluluk, insan hakları, etik ve sorumlu satın alma konularındaki başarılarını doğrulamıştır.

Süper Film Ambalaj, artan kapasite ile bir dünya şirketi olma yolunda ilerlerken dünya genelinde daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edecektir.

GETAM LOGOÇEVKO Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle hayata geçen Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM, faaliyetlerine başladı. Merkezde, geri kazanılabilirlikten geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine, kompostlanabilirlikten biyobozunurluğa kadar ihtiyaç duyulan birçok test yapılabiliyor.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ortaklığında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle hayata geçen Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM, faaliyetlerine başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 100 yılı aşkın akademik birikimini, ÇEVKO Vakfı’nın 30 yılı aşkın deneyimi ile bir araya getiren merkez, özellikle geri dönüşüm alanında araştırma-geliştirme çalışmalara ev sahipliği yapıyor. GETAM, akademik bilgi birikiminin sağlanması ve sanayinin taleplerinin karşılanması bakımından yenilikçi, çevre ile daha dost ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor ve sürdürülebilirlik odaklı Kamu – Akademi - Sanayi iş birliklerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Uluslararası ve ulusal standart ve akreditasyon kuralları esas alınarak kurulan GETAM (Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi), kendi alanında Türkiye’de bir ilk oluşturuyor. Merkezde, ambalajların geri dönüştürülebilir olup olmamasından kompostlanabilirliğine, içerdiği geri dönüştürülmüş madde oranından biyobozunurluğuna kadar birçok alanda testler gerçekleştirilebilecek.

Merkezinin çalışma düzenini esas olarak sanayiden, yani ambalajlı ürün üreten ekonomik işletmelerden, ambalaj üreticilerinden ya da geri dönüşüm tesislerinden gelen analiz taleplerinin belirleyeceğini ifade eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “GETAM faaliyetlerinde öncelik, PET dışı plastikler yani PE ve PP türevi plastiklere verilmiş durumda. Bu analizler kısa sürede yapılıp sonuçlanabilecek analizler. GETAM’da atık ve plastik malzemelerde biyobozunurluk ve mikrobiyal testler de yaptırmak mümkün. Bu testler ise doksan günlük, altı aylık veya bir yıllık süreleri bulabiliyor.” dedi.Getam 2

Çevresel beyanlara bilimsel temel oluşturacak çalışmalar GETAM bünyesinde yapılabiliyor

Mete İmer sözlerine şöyle devam etti: “Çevre ve sürdürülebilirlik konularında toplumsal farkındalığın ve sorumlu tüketim bilincinin artış göstermesi sevindirici gelişmeler. Günümüzde tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin çevreye olan etkilerini giderek daha fazla sorguluyor. Bu konuda duyarlı firmalar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ambalaj kullanımına giderek daha fazla önem veriyorlar. Ancak, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, yayımlanan ‘Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz’, bu tür beyanların bilimsel olarak kanıtlanabilir nitelikte olmasını gerektiriyor. GETAM’da, bu kapsamda bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için tüm testler yapılabiliyor.”

İhracat yapan firmalar için de önemli

Özellikle AB üyesi ülkelere yapılan ihracatta çevre odaklı düzenlemelerin artan önemine işaret eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, GETAM bu konuda gerekli analizlere ihtiyaç duyan firmalara da hizmet verecek. Bu tür test ve analizler yurt dışında da bazı merkezlerde yapılabiliyor, ancak GETAM’ın fiyat avantajı, verimli ve yüksek kalitedeki çalışma ortamıyla, ülkemizden olduğu kadar yurtdışından da taleplerin gelebileceğini ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEVKO Vakfı’nın akademik iş birliklerine verdiği öneme de değinen Mete İmer, “1991 yılında, geri dönüşüm odaklı sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak üzere, bir gönüllü sanayi inisiyatifi olarak kurulan ÇEVKO Vakfı, geniş kitlelere dokunan bir sivil toplum kuruluşu kimliği de taşımaktadır. Vakfımız, özellikle son yıllarda ülkemizde ‘İklim krizi ile savaşım’ ve ‘döngüsel ekonomiye geçiş’ konularında fikirsel önderlik üstelenen kurumların başında gelmektedir. Bu konuda akademik kurumlarla iş birliklerine özel bir önem veriyoruz. Bilimin gücünün ve gençliğin enerjisinin buluşma yeri olan üniversiteler, sürdürülebilir bir dünya için çok büyük önem taşımaktadır. ÇEVKO Vakfı ve YTÜ iş birliğinde kurulan Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM’ın Sıfır Atık uygulamalarına büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur.

Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM, test başvurularınıhttps://getam.cevko.org.tr sayfası üzerinden almaktadır.

1330ÇEVKO Vakfı’nın gerçekleştirdiği kampanyayla temin edilen 50 adet evsel atık konteyneri deprem bölgesinde kullanıma alındı. Çevresel temizliğin halen büyük bir sorun olduğu bölgede, evsel atıkların toplanması, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olarak gerçekleşen ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde tüketim sonrası atıkların toplanması ve yönetilmesi önemli bir ihtiyaç halini aldı. ÇEVKO Vakfı, bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla İstanbul Ataşehir Belediyesi ile iş birliği içinde 'Deprem Bölgesine Evsel Atık Konteyneri Kampanyası' adıyla kampanya başlattı. ÇEVKO Vakfı’nın yanı sıra ÇEVKO Vakfı üyeleri Sarten Ambalaj, GCA ve P&G Türkiye’nin de katkılarıyla, bölgeye sevk edilen 50 adet evsel atık konteyneriyle, deprem sonrası temizlik ve çevre koruma çabalarına önemli bir destek sağlandı.

Bölgede yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, atık yönetimi konusunun da giderek daha önemli hale geldiğini söyleyen ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem, hepimizi derinden yaraladı. Bu yaraları sarmak ise, uzun soluklu çalışmalar ve iş birlikleri gerektiriyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi iş birliğinde başlattığımız kampanyamızda odağımıza çevresel temizliği aldık. Vakfımızın ve Vakıf üyesi üç değerli şirketin katkılarıyla, bölgedeki atıkların toplanması için paydaşlarımızla birlikte 50 adet evsel atık konteynerinin bölgeye gönderimini sağladık. Ataşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kahramanmaraş-Nurhak Belediyesi’ne 25 adet ve Adıyaman-Gölbaşı Belediyesi’ne 25 adet atık konteyneri teslim edilerek, ilgili noktalara yerleştirildi. Vakfımız, tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, gelecekte de çevre koruma ve temizlik projelerini desteklemeyi sürdürecektir. Ataşehir Belediyesi’ne ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Deprem sonrasında barınma, gıda ve suya erişim gibi ortaya çıkan temel sorunların yanı sıra, temizlik ve evsel atıkların yerinde toplanması gibi gereksinimler de önem kazandı. Yürütülen kampanya atıkların toplanması için altyapı sağlamanın yanında bölgede ortaya çıkan hijyen sorununun çözümüne katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Kampanya kapsamında bölgeye iletiden 50 konteynerden 40’ı ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından karşılanırken, Vakıf üyesi üç kuruluşun katkıları, 10 konteynerin daha teminini mümkün kıldı.

idsÇEVKO Vakfı Söyleşisi’nde Akademi ve Özel Sektör Bir Araya Geldi

"DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ EN BÜYÜK RİSK İKLİM KRİZİ"

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlıklı çevrimiçi söyleşide Coca-Cola İçecek Grup Sürdürülebilirlik Müdürü Özlem Mutlu Doğan, Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, Çukurova Üniversitesi İklim Elçisi Sercan Yakın ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Küresel Isınma Kurultayı Komitesi Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde bir araya geldi.

ÇEVKO Vakfı, ÇEVKO Vakfı Söyleşileri ile iklim krizi konusunu tüm yönleriyle ele alıyor. Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun hazırladığı söyleşide, "İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlığında akademi ve özel sektörden konuşmacılar Dünya’nın bu konuda geldiği son durumu değerlendirdi. İklim krizinin yol açtığı çevre sorunlarının yanı sıra, iklim krizinin sebep olduğu ekonomik sorunlar da gündeme taşındı. Sorunların yanı sıra çözüm önerileri ve yapılan uygulamaların da örnek olaylarla ele alındığı toplantıda farkındalık ve bilinçlendirme dışında olası işbirlikleri de gündeme geldi.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: Özel Sektör ve tüm paydaşlar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi için daha çok katkı vermeli

Moderatör Celal Toprak, ÇEVKO Vakfı Söyleşileri’nin önemini vurgulayarak ilk sözü ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’e verdi. İmer, ekim ayının başında Global Compact ve Accenture tarafından yayımlanan 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’na değinerek bu raporun BM tarafından kabul edilen ve 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne özel sektörün katkısını incelediğini belirtti.

Raporda, özel sektörün 2015-2022 yılları arasında BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne en büyük katkısının yeni iş olanakları yaratmak ve ekonomik büyümeyi arttırmak yönünde olduğunun; ancak bu büyümenin çevreye olumsuz etki edecek şekilde gerçekleştiğinin; yaratılan olumsuz çevresel faktörlerin dünyada yoksulluk, açlık, sağlık ve küresel barış konularındaki toplumsal bozulmayı tetiklediğinin vurgulandığını belirten İmer, hedeflere ulaşılabilmesi için, aralarında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, iklim eyleminin hızlanması, suyla ilgili dayanıklılığın arttırılması ve döngüsel ekonomiye yatırım yapılmasının da bulunduğu on temel önerinin raporda yer aldığını bildirdi.

Mete İmer, ÇEVKO söyleşilerinde yer alan öncü özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin yanında, kamu yönetimine, belediyelere, bireylere, kısacası tüm paydaşlara acilen eyleme geçilmesi ve daha fazla ilerleme kaydedilmesi için büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun paydaşlarla işbirliği içinde bu kritik küresel konularda farkındalık yaratmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.ids toplu 1

Özlem Mutlu Doğan, Coca-Cola İçecek (CCI) Grup Sürdürülebilirlik Müdürü: Kaynak tüketimini azaltmaya ve atık üretimini minimize etmeye odaklanıyoruz

CCI Grup Sürdürülebilirlik Müdürü Özlem Mutlu Doğan sektörler genelinde sürdürülebilirlik kavramının çok önemli bir başlığa dönüştüğünü vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu 2022 küresel risk raporuna göre önümüzdeki 10 yılın sonunda dünya ekonomisini doğrudan etkileyecek ilk riskin iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık olduğunu belirten Doğan, herkesin bu noktaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Faaliyet gösterdiğimiz 11 ülkede, toplumların sürdürülebilirliği ve refahı için, sürdürülebilirliği iş yapış biçimimiz olarak görüyor, değer yaratmayı sürdürülebilirlik stratejimizin merkezine koyuyoruz diyen Doğan, Coca-Cola İçecek'in sürdürülebilir değer yaratma modelini anlattı ve değer yaratma modelinin sorumlu üretim ve tüketim, su, enerji, eğitim ve cinsiyet eşitliği gibi birçok Sürdürülebilir Kalkınma Amacına katkı sağladığını vurguladı.

Geleceğe dönük çevresel ayak izini azaltmanın, sosyal eşitliği sağlamanın, toplumdan aldığını toplumla paylaşmanın CCI’ın sorumluluğu olduğunu belirten Doğan, Coca-Cola İçecek’in 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerini iki başlık altında toplandığını çevre ile ilgili olan başlıkların ambalaj, su , iklim ; sosyal alandaki taahhütlerin insan hakları, çeşitlilik & kapsayıcılık ve toplum başlıkları olduğunu söyledi.

İklim kriziyle mücadele odağındaki ilk taahhütlerinin üretim tesislerinde 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir elektrikle çalıştırma ve karbon nötr üretime geçme olduğunu vurgulayan Doğan, “Şu an itibarıyla Pakistan KPGF ve Multan’da, Türkiye Isparta ve Köyceğiz’de güneş enerjisi panelleri ve Türkiye Çorlu’da da rüzgar tribünü kurulumlarımızı tamamladık. 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacımızın %50’sini yenilenebilir enerji satın alımıyla, %40’ını yatırımlarımızla, %10’unu da karbon sıfırlamayla karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Özlem Mutlu Doğan, iklim değişikliğindeki ikinci hedefin ilk taahhütlerini de kapsadığını; fakat tüm değer zincirini ele aldığını, 2030’a doğru iş hacmini büyütürken 2015 Paris İklim Anlaşması’nın imzalandığı yılı baz kabul ederek 2015’e kıyasla doğrudan ve dolaylı ürün başına emisyonları mutlak olarak %13 azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

 

ids toplu 2Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu / Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı: Hepimiz aynı gemideyiz

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, iklim krizinin en önemli çıktılarından biri olan su sorunu ve suya erişimdeki zorluklara odaklanan bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Zaimoğlu, iklim krizinin sonuçlarının gelecekte bir zamana değil, bugüne etki ettiğinin altını çizerek sözlerine başladı. Paris Antlaşması’nın üstünden geçen sekiz yıla rağmen, bu süreçteki ilerlemenin yetersiz olduğunu belirten Zaimoğlu, özellikle savaşlardaki insani sorunların yanı sıra, ölçülemeyen karbon salımı sorunu olduğunu da vurguladı. Gelişmiş ülkelerin bazı üretim alanlarını gelişmekte olan ülkelere kaydırarak sorundan kurtulamayacağını belirten Prof. Dr. Zaimoğlu, iklim krizinde sınırların bir önemi olmadığını, tüm ülkelerin aynı gemide olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Zaimoğlu, tüm bu çerçeve içinde tarımda kullanılan suyun karbon gibi vergilendirilmesi gerektiği konusuna dikkat çekti. Su kullanımını yönetmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, “sanal su kullanımı” kavramının anlaşılması gerektiğini söyledi. Bir sebzenin üretiminde de su kullanıldığını ve ürün yetiştirilip ihraç edildiğinde kullandığı suyla birlikte ihraç edildiğini, bu konunun göz ardı edildiğini belirten Zaimoğlu, her ürünün sanal su ayak izinin de ölçülmesi gerektiğini belirtti.

Tarladaki üretimden sofradaki çatala gelene kadar tüm tarım ürünlerinin her aşamada su tükettiğini ve en yoğun su ihracatının tarım ürünleriyle gerçekleştiğini, bu sanal su kullanımının çevresel sürdürülebilirlik için mutlaka vergilendirilmesi ve bu yolla iklim kriziyle mücadelede kaynak yaratılabileceğini belirtti.

Sercan Yakın / Çukurova Üniversitesi İklim Elçisi: Kampüsteki ekili alan yüzde 17’den yüzde 35’e yükseldi

Çukurova Üniversitesi İklim Elçisi Sercan Yakın ise, eğitim gördükleri üniversitede iklim mücadelesiyle yakın, orta ve uzun vadede sonuçlar getirecek birçok farklı uygulamayı, sosyal katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti. Üniversite Kampüsündeki ekili alanın yüzde 17’den yüzde 35’e yükseldiğini belirten Yakın, kampus içinde bisiklet kullanımını teşvik eden uygulamalardan, enerji verimliliği aktivitelerine, yeşil binalara geçişten bilinçlendirme etkinliklerine kadar birçok farklı örnek olay uygulamasını anlattı.

Sercan Yalkın Çukurova Üniversitesinin, Türkiye’de kağıtsız ofis konseptini kullanan 105 üniversite arasında ilk 10’da yer alarak, Yeşil Ofis Ödülüne layık görüldüğünü de sözlerini ekledi. Çukurova Üniversitesinde resmi belgeler, Elektronik Belge Yükleme Sistemi (EBYS) kullanımıyla iletiliyor. 2014 yılından bu yana kullanılan bu sistem sayesinde üniversitede 22 milyon A4 kağıt, 2 bin 738 ağaç, 13 milyon litre su tasarruf değerleri sağlandı, 773 ton CO2 salımından ve 55 ton katı atıktan kaçınıldı;

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun hazırladığı ""İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlığını taşıyan söyleşiyi, ÇEVKO Vakfı’nın YouTube kanalından da izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=jqsve9rslwY

MURATPAŞAÇEVKO Vakfı’ndan Muratpaşa Belediyesi’ne Takdir ve Teşekkür Plaketi

Muratpaşa Belediyesi’ni ziyaret eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, belediyenin başarılı çevre koruma ve Sıfır Atık uygulamaları için bir Teşekkür Plaketi verdi. Plaketi Muratpaşa Belediyesi adına Başkan Vekili Hüseyin Sarı teslim aldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla Nisan 2016’da başlattığı proje, ev ekonomileri için maddi kaynak yaratırken; geri dönüşüm, bir alışkanlık, kültür olarak Muratpaşa’da hayatın parçası haline gelmeye başladı. Başlangıcından bugüne, vatandaşlar atmayıp biriktirdikleri cam, kağıt, plastik ve metal gibi nitelikli atıklardan 9 milyon 784 bin TL kazandı. Bu süre içinde 22 milyon 483 bin kg ambalaj atığı toplanırken 961 bin m2 orman alanı korunmuş oldu, 80 milyon litre su tasarrufu sağlandı ve iklim krizinin temel sebebi olan karbon salımı da 717 bin kg azaltıldı.

Çevreci Komşu Kart, 20 bin haneye ulaşırken; ambalaj atıklarının yanı sıra bitkisel atık yağ, elektrik ve elektronik atıklar ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezlerinin yanında mobil atık getirme merkezlerinin sayısını da 29’a çıkartıldı. Bu uygulama ile Çevreci Komşu Kart projesi ile toplanan atıkların yanı sıra vatandaşların 7/24 ulaşabileceği atık toplama noktaları oluşturularak daha etkin bir atık toplama sistemi sağlanmış olundu.

Bu kapsamda, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa Belediye’sine bir ziyaret gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi’nin örnek teşkil eden çevre koruma ve Sıfır Atık uygulamaları hakkında güncel bilgiler edinen ve fikir alışverişinde bulunan Mete İmer, belediyenin başarısı için Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı’ya makamında bir teşekkür plaketi takdim etti.

Sıfır Atık hedeflerine ulaşılmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Küresel cazibe merkezi haline gelmiş turizm beldemiz Muratpaşa’nın doğal güzelliklerini koruma misyonu ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık hedeflerine ulaşma konusunda azimle çalışmaya devam eden Muratpaşa Belediyesi, büyük takdir hak etmektedir. Muratpaşa Belediyesi’ne çevre koruma, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularındaki çalışmaları için teşekkürlerimizi sunmak ve motivasyon sağlamak adına bu plaketi hazırladık” dedi.

Başkan Vekili Hüseyin Sarı’da, ÇEVKO Vakfı’na ve Genel Sekreter Mete İmer’e teşekkür ederek, Muratpaşa Belediyesi’nin aynı kararlılıkla sıfır atık konusunda çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

alanya

ÇEVKO Vakfı’ndan Alanya Belediyesi’ne Takdir ve Teşekkür Plaketi

Alanya Belediyesi’ni ziyaret eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, belediyenin başarılı çevre koruma ve Sıfır Atık uygulamaları için bir Teşekkür Plaketi verdi. Plaketi Alanya Belediyesi adına Başkan Vekili Mustafa Tuna teslim aldı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eğitimci ve mühendis personeller tarafından ‘Daha Temiz Bir Alanya’ sloganı ile sezon boyu 375 otelde Sıfır Atık Eğitimi verdi. Eğitimler ile birlikte otel katları, restoranlar ve atık geçici depolama alanları kontrol edilerek, yerinde bire bir örnekler verildi, uygulamalar yapıldı. Eğitimlerde otel yöneticileri ve personellerine verilen bilgiler ışığında atık miktarının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi’nin örnek teşkil eden çevre koruma ve Sıfır Atık uygulamaları hakkında güncel bilgiler edinen ve fikir alışverişinde bulunan Mete İmer, belediyenin başarısı için Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna’ya makamında bir teşekkür plaketi takdim etti.

Sıfır Atık hedeflerine ulaşılmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Küresel cazibe merkezi haline gelmiş turizm beldemiz Alanya’nın doğal güzelliklerini koruma misyonu ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık hedeflerine ulaşma konusunda azimle çalışmaya devam eden Alanya Belediyesi, büyük takdir hak etmektedir. Alanya Belediyesi’ne çevre koruma, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularındaki çalışmaları için teşekkürlerimizi sunmak ve motivasyon sağlamak adına bu plaketi hazırladık” dedi.

Başkan Vekili Mustafa Tuna’da, ÇEVKO Vakfı’na ve Genel Sekreter Mete İmer’e teşekkür ederek, Alanya Belediyesi’nin aynı kararlılıkla sıfır atık konusunda çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

ailebüyüyrÇEVKO Vakfı olarak aramıza yeni katılan üyelerimiz Netpak Ambalaj Sanayi Tic. A.Ş., La Organik Bağcılık ve Şarapçılık Hayv. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş., Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’ ve Sarper Damıtımcılık A.Ş.'ye hoş geldiniz diyor ve birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Aramıza yeni katılan üyeler ile üye sayımız 56’ya ulaşmıştır.Net

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş

Ambalaj sektöründe 40 yılı geride bırakan Netpak, 2000’li yılların başlarında dünyadaki eğilimleri takip ederek, tek kullanımlık veya geri dönüşümsüz ürünlere alternatif arayışına geçmiş ve 2005 yılında doğa dostu ambalaj üretimine başlamıştır. Günümüzde, nonwoven, jüt, kâğıt vb. çevre dostu malzemelerden tekrar kullanılabilir taşıma çantalarının teknolojisi ve üretimini gerçekleştirmektedir.

Netpak, tekrar kullanılabilir taşıma çantaların üretiminde ultrasonik kaynak yöntemini kullanan ilk firma olma özelliğini taşımaktadır. Ultrasonik kaynak ile nonwoven (dokumasız) kumaşı otomasyon üretim hatlarına taşıyan Netpak, %100 geri dönüşümlü ve tekrar kullanıma uygun teknik kumaşın ambalaj sektöründe yer bulmasını sağlamıştır.

Avrupa’nın en büyük çanta üreticisi olan Netpak, 45’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle 50 patent ve 25 faydalı modele sahiptir.  “Ambalaj Ayyıldızları”, “ISO Çevre ve Enerji Ödülü”, “TET Proje Pazarı Çevrecilik Ödülü” gibi birçok ödülü de bünyesinde barındırmaktadır.
Logo3 page 0001LA ORGANİK BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK HAYV. İNŞ. TUR. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

LUCIEN ARKAS BAĞLARI

Lucien Arkas Bağları, yüzyıllardan beri bağcılığın ve şarapçılığın beşiği olmuş Ege topraklarında, dünya standartlarında şaraplar üretmek hayaliyle doğmuştur.

İzmir Torbalı’da 1.168 dönümlük bir arazide Türkiye’nin en büyük tek parsel organik şaraplık üzüm bağı olarak kurulan bağlarda; toprak ve iklim özelliklerine en iyi uyum sağlayacağı düşünülen ve bazıları bugüne kadar Türkiye’de hiç yetiştirilmemiş olan 21 farklı şaraplık üzüm çeşidi bulunmaktadır. 2021 yılında Denizli/Güney’de tesis edilen yeni bağ alanlarıyla tat yelpazesini genişletiyor, organik bağ alanlarını arttırmaya devam ediyor. 

Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana organik bağcılık ve şarapçılık yapılıyor, bu süreç Ecocert Sertifikasyon Kuruluşu tarafından belgelendiriliyor. Torbalı’da yer alan bağın içerisinde kurulu şaraphane ile şato tarzı üretim yapılıyor, bu sayede kalite en üst seviyede tutuluyor. Toplam tank kapasitesi 2.500.000 litre olan üretim tesisinin yıllık üretim miktarı 1.400.000 şişedir. 

ÖDÜLLÜ MAHZEN

Lucien Arkas Bağları içerisinde faaliyet gösteren LA Mahzen Restaurant; Avrupa mutfağının en iyi örneklerinden oluşan menüsüyle göz kamaştırıcı bağ manzarası eşliğinde sunulan lezzetleri keşfedebileceğiniz keyifli bir ortam sunuyor. Mahzen ve Restaurant’ı içerisine alan bina, dünya çapında ünlü 2 farklı kaynakta mahzen seçkileri arasında adı geçen, özel mimariye sahip bir yapıdır.


GLB 21001 ConsusLogo 03 page 0001CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.


Global Yatırım Holding’in iştiraki olan Consus Enerji, yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği biyokütle ve güneş santralleri yatırımlarına ek olarak, dağıtık enerji tesislerini (kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş) yap-işlet iş modeli ile hayata geçiren Türkiye’nin en büyük kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması olarak sektörüne liderlik ediyor.

Consus Enerji, Türkiye’nin dört bir köşesinde yeni nesil enerji yatırımlarını gerçekleştiriyor, enerjinin geleceği olan yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıyor ve sanayi kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan enerji çözümlerini yerinde hayata geçiriyor.

Mühendislik birikimi ve enerji uzmanlığıyla, sanayiden tarıma ülke ekonomisinin itici gücü olmaya devam ediyor.

Faaliyet gösterdiği alanlarda katma değer yaratan, yenilikçi, dinamik ve saygın bir şirket olma vizyonuyla geleceğe bakan Consus Enerji, Türkiye’nin dört bir köşesinde doğru enerji yatırımlarına imza atıyor.


Beylerbeyi logoSARPER DAMITIMCILIK A.Ş.
 

2007 yılından beri alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren Sarper Damıtımcılık A.Ş., Anadolu coğrafyasının zengin ve benzersiz yeme-içme kültürünü daha iyi anlamak, geleceğe taşımak ve Dünya’yla buluşturmak için lezzeti en yüksek standartlarda işleme hedefiyle Sarper Ailesi tarafından kuruldu.

Manisa Akhisar’da bulunan Sarper Damıtımhanesi'nde hammaddenin en kalitelisi doğrudan yerel üreticilerden temin edilir, hem geleneksel hem de yenilikçi yöntemlerle lezzet titizlikle işlenir ve alkollü içki sektöründeki ürünler kardeş şirket olan Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. ile İzmir'deki merkez ofis, satış ekipleri ve bayi ağıyla Türkiye'nin her noktasına ve 6 kıtada 17 ülkeye ulaştırılır.

Sarper Damıtımcılık A.Ş., eylem ve kararlarının çalışanları, paydaşları, toplum ve gezegenimiz üzerindeki etkisi konusunda sorumluluğunu son derece ciddiye alır, olumlu ve kalıcı çevresel ve sosyal değişim için bu etkinin her zaman adil, kapsayıcı ve sorumlu olması duyarlılığı ile hareket eder.

UPCYCLE ISTANBUL ART&DESIGN FESTİVALİNDE YER ALACAK OLAN STANTIMIZA SİZLERİ DE BEKLİYORUZ!

♻️İstanbul’un ileri dönüşümü odağına alan festivali Upcycle İstanbul Art and Design Festival 16 Eylül Dünya Temizlik Günü ve 17 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleşecek. Festivalin bu seneki teması ise sorumlu tüketim.

♻️Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan sanat eserlerine, atıklara ikinci şans veren tasarımlara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, herkesi tüketim alışkanlıklarının yarattığıçevresel etkiyi birlikte sorgulamaya çağırıyor.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer 16 Eylül Dünya temizlik gününde saat 16:30’da PlumeMag Kurucusu Bihter Ayyıldız’ın sorularını cevaplıyor. Temizlemek mi? Kirletmemek mi?

upcyclemete.jpg

upcycletoplu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UPCYCLE İSTANBUL SAHNESİ PROGRAMI

 

16 Eylül / Dünya Temizlik Günü /16.30-19.30

 

Upcycle İstanbul Talks

 

Moderatör: Bihter Ayyıldız / PlumeMag Kurucusu

Temizlemek mi Kirletmemek mi? / 16.30-17.00

Peki neden kirletiyoruz?

 • Mete İmer / ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
 • Emrah Bilge / Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü

Söz Uçar Eylem Kalır / 17.00-18.00

 

 • Başak Yalvaç Özçağdaş / Tema Vakfı Genel Müdürü / Sıfır Atık ve İklim Dostu Yaşam
 • ven İslamoğlu / Doğa ve Çevre Programları Yapımcısı / Sorumlu tüketime kişisel ve gazeteci açısından bakış
 • Uygar Özesmi  / Good4Trust.org Kurucusu ve Kışkırtıcısı /Yeşil Yıkama ve Yeşil Susmaüzerine

ARA (10 dakika)

Genç Görüş ve Birlikte İyiye Dönüş / 18.10-18.50

 

 • Melisa Akkuş /Dünyayı Kurtarma Aktivisti , İklim Öncüsü/İklim Öncüleri 
 • Gökçe Aydan Işık / Mimbiosis Kurucu Ortak
 • Yağmur Çoban / Local Makers Kurucu
 • Aylin Karaman Akgün/ Tasarımcı, Girişimci Mier Handmade

 

İleri Dönüşen Ses Manzaraları / 18.50-19.10

 

Dr.Oğuz Öner /Ses Dokucuyu ve Araştırmacı /Sesin Doğası 18.50-19.10

Etkileşimli Müzik Performansı / 19.10-19.30

 

İleri Dönüşen Ses Manzaraları /Dr.Oğuz Öner

17 Eylül / 17.00-19.10

 

Doğayı sanatla anlamak ve Empati Köprüleri Kurmak

 

 • Cem Sonel / Sanatçı / Çöpü yeniden tanımlamak /17.00-17.20
 • Beral Madra / Küratör, Sanat Eleştirmeni // Doğa ile empati kurmanın sanatsal yolculuğu / 17.20-17.40
 • Alper Aydın /Land Art Sanatçısı // Fata Morgana sergisi üzerinden sürdürülebilirlik/ 17.40-18.20

ARA (10 dakika)

 • Zeynep Göğüş / Gazeteci, Yazar //Zeytin Kuşu üzerinden sanat ve çevreciliğin karanlık arka odaları / 18.30-18.50
 • Zeynep Atakan / Film Yapımcısı, Proje Tasarımcısı  / Göstere Göstere Çevre Bilinci Yerleştirmek / 18.50-19.10

İklim Krizi ve Çevre Temalı Kısa Film Gösterimi (Zeynep Atakan seçkisiyle) 19.30-21.30