Coca-Cola İçecek, 2020 yılında “Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla sürdürdüğü faaliyetlerini ilk kez yayınladığı “2020 Entegre Faaliyet Raporu” ile paylaştı. Böylece Türkiye hızlı tüketim malları sektöründe ilk defa bir şirket entegre faaliyet raporu yayınlamış oldu. Raporda Coca-Cola İçecek’in finansal ve finansal olmayan performansı ile geleceğe dönük stratejileri bütünsel bir değerlendirme ile ele alındı. İlk entegre faaliyet raporunu yayınlamanın gururu içinde olduklarını belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. “Birlikte Güçlüyüz” dedik. Zorlu geçen 2020 yılını başarıyla tamamladık. 2021 yılında da değer yaratmaya ve büyümeye devam edeceğiz” dedi. 

Pandeminin tüm dünyayı derinden etkilediği 2020 yılında, hem çalışanları hem paydaşları hem de içinde bulunduğu toplumlar için değer yaratan uygulamalarını “Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla hayata geçiren Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 dönemine ait finansal ve finansal olmayan performansını bu yıl ilk kez yayınladığı entegre faaliyet raporu ile paylaştı. Rapor aynı zamanda Türkiye’de hızlı tüketim malları sektöründe yayınlanan ilk entegre faaliyet raporu oldu. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) Standartları “Temel” seçeneği ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council - IIRC) Entegre Raporlama kriterlerine uyumlu olarak hazırlanan raporda, CCI’ın 2020 yılına ait tüm faaliyetleri ile geleceğe dönük stratejileri bütünsel bir değerlendirme ile ele alındı. Bugüne kadar yayınladığı sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları ile faaliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair plan ve hedeflerini sürdürülebilirliğe dair yaklaşımı çerçevesinde ele alan CCI,  entegre faaliyet raporu ile entegre düşünce yaklaşımını iş yapış şekillerine de adapte etmeye başladı.

CCI’ın ilk entegre raporunda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirildi. Raporda ayrıca, finansal, üretilmiş, fikri, beşerî, sosyal  ve doğal olmak üzere altı sermaye öğesi etrafında, tüm paydaşlar nezdinde yaratılan değer de ele alındı. Altı bölümden oluşan raporda; 2020 yılında öne çıkan gelişmeler, paydaşlarla etkileşim ve entegre yönetişim yaklaşımının yanı sıra stratejik öncelikler, değer yaratmaya yönelik program ve çalışmalar ile operasyonel ve finansal performansa dair ayrıntılar paylaşıldı. Aynı zamanda, CCI’ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) dair ilerleme bildirimlerini de yansıtan raporun içerik geliştirme sürecine AA1000 Güvence Standardının önem, kapsayıcılık ve duyarlılık ilkeleri; finansal bildirimlerde ise Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği değişikliği ile yayımlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" ilke seti kılavuzluk etti.  

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, faaliyet gösterilen ülkelerin 1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait yatırımları, hedefleri, uygulamaları ve performans sonuçlarının yer aldığı 2020 entegre faaliyet raporunun kapsamının CCI’ın toplam üretim hacminin %100’üne ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Yıllardır çevre, toplum ve kurumsal yönetişim alanlarında paydaşlarımız için yarattığımız değer sayesinde dünyada ve ülkemizde önde gelen kuruluşlar tarafından tanınıyor ve takdir ediliyoruz. Bu kapsamda, 2009’dan bu yana taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 ilkesini uygulama ve destekleme taahhüdümüzü ödün vermeden devam ettirirken, 2013’ten beri UNGC 100 Endeksinde yer alan tek Türk şirketi olarak yerimizi koruyoruz. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Sürdürülebilirlik Endeksi, Global SRI, FTSE4Good Emerging Endeksi ve ECPI Endeksi’nde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik raporlaması performansımızla bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara 2020 yılında bir yenisini ekledik. CCI'ın 12. Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2020 Spotlight Ödülleri’nde dört ödüle layık görülerek 1. sırada yer aldı. Bu başarılarımızın üzerine 2020 yılında entegre rapora geçişimizle CCI’ın sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimle ilgili performansını, değerlendirmelerini, hedef, strateji ve fırsatlarını bütüncül bir yaklaşımla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde sunmayı amaçlıyoruz.” 


“Birlikte hareket etmenin yarattığı gücün değerine vurgu yaptık”


Burak Başarır, raporla ilgili değerlendirmesinde, “İlk entegre faaliyet raporumuzu yayınlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. 10 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak, her adımda sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. Strateji odaklı ve geleceğe dönük planlamalarımıza ışık tutan entegre raporumuz ile finansal ve finansal olmayan performansımızı bütünsel bir şekilde ele aldık. Kullandığımız kaynaklar ve iş modelimizle birlikte yarattığımız değeri ilişkilendirdik ve şeffaflıkla ortaya koyduk. Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. “Birlikte Güçlüyüz” dedik. Zorlu geçen 2020 yılını başarıyla tamamladık” dedi ve şöyle devam etti: “Toplumumuza destek olduk, çalışanımızı önemsedik, müşteri ve tüketicimizin her zaman yanında dururken sürdürülebilirlik hedeflerimizden vazgeçmedik. Türkiye ile birlikte 10 ülkede 400 milyondan fazla tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaya kesintisiz hizmet ve çalışanlarımızın refahı için gerekli önlemleri almaya ve gelişmelere göre ileriye taşımaya devam ediyoruz.”