İstanbul Sanayi Odası (İSO) Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında kurulan İSO Sürdürülebilirlik Platformu; ikinci toplantısını, aynı zamanda İSO Yönetim Kurulu Üyesi de olan İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 

Sanayi, kamu ve yerel yönetim, finans, üniversite, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve İSO danışmanlarının katılımıyla yapılan toplantıda öncelikle birinci toplantının çıktıları üzerinden değerlendirmeler yapıldıktan sonra; Toplantının ana gündemlerinden birinci sırada olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu ele alındı.

Toplantının açılışında iklim krizinin ne denli ciddi boyutta bir sorun olduğunu, ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan yangınların, hava olaylarının, sellerin tayfunların açık bir şekilde gösterdiğini söyleyen İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir bu felaketler ve yaşanan can kayıpları nedeniyle sürdürülebilirlik konusunun gittikçe daha da hayati bir konu olmaya başladığın vurguladı. 

Tacir konuşmasında tarımdan enerjiye, sanayiden lojistiğe tüm sektörlerde küresel rekabetçiliği sağlamanın en önemli kriterlerinden birinin iklim değişikliği ile mücadeleyi temel alan, çevresel sürdürülebilirliği önemseyen politikalar olduğunu belirtti.

Sözlerine “2020 yılı iklim felaketlerinin maliyetinin 360 milyar dolar olduğu telaffuz ediliyor. Her yıl maalesef 4,7 milyon hektar orman yok oluyor. Özellikle IPCC’nin daha önceki raporlarında yaptığı değerlendirmelerin %100’ün gerçekleştiğini görüyoruz.” şeklinde devam eden Tacir bu nedenle bugünkü oturumun ana gündeminin de iklim değişikliği ve etkileri konuları olacağına değindi.

Daha sonra hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu Birinci Çalışma Grubu Çıktıları, Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı, İklim Değişikliği ile Mücadelede Seçenekler ve İSO Sanayi Kongresi Hazırlıkları konularından oluşan gündem doğrultusunda katılımcılar görüşlerini dile getirdi, bu konularda İSO’nun sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlayacak stratejik önerilerde bulundular.

Toplantıda, IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun insanlık için “kırmızı alarm” niteliğindeki rapor çıktıları üzerinde durularak, iklim değişikliği ile mücadelede net sıfır emisyon azaltım ile ilgili hedeflerin ön plana çıktığının altı çizildi. İklim Değişikliği ile Mücadelede Seçenekler başlığında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi- TEVMOT Projesi hakkında ve sanayide enerji verimli motor geçişi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. 

Katılımcılar İSO’nun sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Yeşil Gündem ve Yeşil Bülten çalışmalarının yanı sıra Aralık ayında gerçekleşecek olan İSO Sanayi Kongresi hazırlıkları konusunda da bilgilendirildi.

Platform üyeleri makro seviyede iklim değişikliğini ele almanın, 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefi ile yola çıkarak enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi konularda hızlı, somut hamleler almanın gerekliliği belirtildi. 

Platformda ele alınan bir diğer önemli gündem ise iklim değişikliği ile mücadelede adaptasyonu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı oldu. Ticaret Bakanlığı’ndan yetkililer eylem planının detaylarını platform üyeleri ile paylaşırken, katılımcılar bu plana dair görüşlerinden bahsetti. 

Net sıfır karbon emisyonu hedefiyle yola çıkarak, Türkiye sanayisinin, aktif sürdürülebilir kalkınma stratejisi oluşturmasının gerekliliği belirtildi. Doğal kaynaklarımızın gittikçe azaldığı, hammaddenin geri dönüşümünün önem kazandığı dünya düzeninde, sanayicilerimizi de yakından ilgilendiren yeşil ve döngüsel ekonomi gündeme getirildi. Sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışında yeşil finansmana, yatırımın sürdürülebilirliğine odaklanan yol haritalarının önemi konuşuldu.

Son olarak, İklim Değişikliği ile mücadelede seçenekler gündemiyle “Enerji Verimli Motor Geçişi İçin Kapsamlı Bir Değerlendirme ve Yol Haritası Çalışması” ve “KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi- TEVMOT Projesi” hakkında bilgilendirme yapıldı.