ÇEVKO Vakfı’nın ülkemizde kurucusu olduğu sürdürülebilir atık yönetim sistemi, atıkların üretildiği her noktada uygun şekilde biriktirilmesi için gerekli altyapının kurulması, sonrasında da toplanarak türlerine göre ayrılması, geri kazanımı ve bertarafını ifade ediyor. Sıfır Atık yönetim sisteminin temelini de bu sürecin işleyişi oluşturuyor.

ÇEVKO Vakfı 30 yıllık deneyimi sonucunda geliştirmiş olduğu sistem ile atık yönetim sürecini sadeleştirdi. İnteraktif, dinamik ve sürdürülebilir teknik altyapıya sahip bir model kurup, PROKETS olarak adlandırdığı bütünsel çözümü firmaların hizmetine sunmaya başladı.

PROKETS nedir?

Mevcut atık yönetim uygulamalarının Sıfır Atık yönetim sistemine geçişini, Entegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan alt sistemlerle entegrasyonunu sağlayan, e-kütüphane, e-tedarik, e-öğrenme, mevzuat ve uluslararası hedeflere uyumluluk göstergelerine sahip takip, analiz, raporlama sistemidir.

PROKETS nasıl çalışır?

Durum Analizi:

Faaliyet alanınız, konumunuz, bina bilgileriniz, çalışan sayınız, atık biriktirme ekipmanlarınız v.b. temel bilgiler ve atıklarınız için iş birliği içerisinde olduğunuz çözüm ortaklarınıza ait bilgilerin sisteme girişinin yapıldığı ilk adımıdır.

Kuruma ait temel bilgiler ve atık yönetimine ait çözüm ortaklarınızın bilgilerin sistem girişi yapılır. Girişi yapılan bilgiler mevzuat ve teknik kriterler yönünden değerlendirilir. Uyarı modülü devreye girerek varsa uyumsuzlukları tespit eder, gerekli hatırlatmaları yaparak mevcut durum analizi ve ihtiyaç haritasına yönelik ön rapor hazırlanır.

İhtiyaçların Belirlenmesi:

Mevcut biriktirme ekipmanlarının sayısı, hacimleri, mevzuata uyumu analizi sonucunda ek ihtiyaç miktarı, kuruma özel tasarım durumu, tedarikçi bilgileri ve değerlendirme bilgilerini içeren raporlama yapılır. Biriktirme ekipmanları QR kod / barkod ile etiketlenir, bulunduğu yer ve kullanım amacına göre eşlenir.

Atık Takip Sistemi:

Toplama, geçici depolamada ve lisanlı firmaya/kuruluşa teslimi adımlarında mobil cihaz ve/veya mobil telefon aracılığı ile okutularak her aşamada oluşan verinin sisteme aktarımı sağlanır. Biriktirme ekipmanı özelinde toplanan bilgiler, geçici depolama alanı ve atığın teslim edildiği araç bilgileri ile birleşerek izlenebilirlik zinciri tamamlanır. Atığın oluşum alanı, miktarı, toplanma periyodu, geçici depolama alanında bekleme süresi, verilme süresinin mevzuata uyumu, nereye verildiği, verilen yerin lisans durumu konularında detaylı bilgiler online olarak takip edilebilir hale gelir.

Uyarı ve Hatırlatma:

Her adımda edinilen bilgiler mevzuat ve teknik kriterler açısından değerlendirilir. Sisteme yüklenen izin, lisans, çözüm ortağı bilgileri ile karşılaştırılarak analiz edilir. Gerekli uyarı, hatırlatma, bilgilendirmeler yapılarak atık yönetimi ve sıfır atık ajandanız oluşturulmuş olur.

 

Eğitim:

Sistemin kurulmasından önce ortak belirlenecek bir takvim dahilinde üst yönetime, çalışanlara ve toplamayı yapacak personele eğitim verilir. Personelin farkındalığının artarak devamı ve yeni personelin bilgilendirilmesi amacı ile yenileme eğitimleri organize edilir.

PROKETS neler yapar?

*  Sıfır Atık yönetim sistemi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 • Sisteme geçiş için gerekli alt yapının sağlanması
 • Veri girişlerinin sistemler arası entegrasyon ile gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi veri havuzundan faydalanarak mevzuata uyumlu ekipman tedariki

 

Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yer alan alt sistemlerle entegrasyon

 • Veri girişlerinin sistemler arası entegrasyon ile gerçekleştirilmesi

 

*  Döngüsel Ekonomi çerçevesinde analizler yapılması

 

Uluslararası standartlara uygun raporlamalar

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum raporu
 • GRI raporları

 

*  E- Kütüphane

 • Sisteme yüklenen belgeler için alternatif depolama alanı
 • İzin/Lisanlar için e-ajanda
 • Çevre mevzuatı takibi

 

E-Öğrenme

 • Uzaktan eğitim desteği
 • Tazeleme eğitimleri için hazırlanan materyallerden faydalanma

 

*  Çevresel Fayda Raporu

 • Atık Yönetim Sistemi sonucunda elde edilen verilerin çevresel fayda raporuna dönüşümü

Katılmak için : https://prokets.com/survey

Detaylı sorularınız için : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.