Dünya’nın önde gelen 150’den fazla şirketi , döngüsel ekonomiye katkı sağlamak ve çözüm üretmek amacıyla Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR)'na destek verme kararı aldı.

EXPRA’nın 15 haziran’da yayınladığı basın bültenine göre “Döngüsel ekonomide kullanımı önlenemeyen veya geri dönüşümü sağlanamayan ambalajlar için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR)'na destek verme kararı aldı. Ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması, hammadde maliyetlerinin azaltılarak ekonomiye ve topluma fayda sağlaması için toplama, ayırma ve geri dönüşüm sürecinde sürekli ve yeterli finansmana gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle EPR , her yıl on milyonlarca ton ambalajın doğaya karışmasını önlemek ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak için ambalaj atıklarının geri dönüşümü üzerine projeleri desteklemekte ve geliştirmektedir. EPR, Avrupa'da ve 25 ülkede ambalajları ekonomik döngüde tutmak, çevreye karışmasını önlemek, sera gazı salımlarını azaltmak ve istihdam yaratmak için toplama ve geri dönüşüm altyapısı oluşturmaktadır. "

EXPRA Hakkında:

Sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda 25 ülkenin şemsiye organizasyonu olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA'nın kuruluş amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika platformu olmaktır.

Aralarında ÇEVKO Vakfı’nın da bulunduğu EXPRA üyeleri, 200 milyonu aşkın nüfusa ambalaj toplama, ayırma ve geri dönüşüm altyapısı sağlıyor ve yılda 18 milyon tonun üzerinde ambalajın geri dönüştürülmesini ve geri kazanılmasını sağlıyor.

Ek bilgi için lütfen www.expra.eu adresini ziyaret ediniz.