Sürdürülebilirlik Akademisi, plastik için döngüsel bir ekonomi vizyonuyla her alanda değişimi hızlandırmak üzere,  ‘’Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’’ düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, 10 Şubat’ta ‘online’ düzenlenecek Konferans’ da buluşuyor.

Çok değil, bundan sadece 30 yıl sonra, okyanuslarda balıktan daha fazla plastik olabileceği düşüncesi herkesi tedirgin ediyor. Oysa bu sorun, plastik, okyanuslarımıza, denizlerimize, nehirlerimize ve plajlarımıza ulaşmadan çok önce başlıyor. Bu plastik kirliliğine dur demek gerekiyor! Dünya çapında toplumlar, hükümetler ve markalar, ortak bir vizyon çerçevesinde plastik için döngüsel bir ekonomi hedefleri arkasında birleşti. İnovasyonun, endüstrinin, finansmanın, politikanın ve insanların birleştirici gücü kullanıldığında, plastik kirliliğinin gidişatını değiştirmek mümkün olabilir.

Sürdürülebilirlik Akademisi, bu konuyu derinlemesine ele alarak, ‘plastik kirliliğinin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek için birlikte neler yapılabileceğine’ odaklanan bir konferans düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, yeni bir plastik ekonomisi için 10 Şubat 2021 tarihinde ‘online’ düzenlenecek Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’’nda buluşuyor.

Yeni Plastik Ekonomisi Global Liderleri Konferans ‘ta !

Yeni Plastik ekonomisine yön ve ilham veren birçok global liderin   katıldığı konferansta, döngüsel ekonomi vizyonu ile tasarımdan üretime ,AB uygulamalarından ,tüketici davranışlarına , sektörlerin ve markaların rolüne kadar tüm konular gerçek değişimi yaratmak için   ele alınıyor.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi için: https://network.surdurulebilirlik.com.tr/Etkinlik/yeni-plastik-ekonomisi-konferansi-2021 adresini ziyaret edebilirsiniz