Daha güçlü ve sürdürülebilir bir yiyecek sistemi kurma çabalarını hızlandıran PepsiCo, tüm değer zinciri genelinde mutlak sera gazı emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 40’tan fazla düşürecek.

 PepsiCo, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa bölgesinde şu başlıklara odaklanacak:

  • Ölçeklenebilir düşük emisyon gübre ve hassas tarım teknolojisi kullanılarak daha yüksek verim oluşturmak da dahil olmak üzere sürdürülebilir tarımı ilerletmek
  • Yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve tüm lojistik zincirimizde düşük veya sıfır emisyonu benimsemek
  • Paketlemede kullanılan plastikte geri dönüştürülmüş oranını artırmak
  • Markalarının çevresel etkisini azaltmaya yönelik ürün tasarımının sürdürülmesi

[14 Ocak 2021] PepsiCo (NASDAQ:PEP) bugün, 2030 yılına kadar değer zinciri genelinde mutlak sera gazı (GHG) emisyonlarının %40'ın üzerinde azaltılmasını hedefleyerek, bilime dayalı iklim hedefini iki katından fazla artırma planlarını duyurdu. Ayrıca firma, Paris Anlaşması'nda öngörülenden on yıl önce, 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılacağının sözünü verdi. 

PepsiCo, 2030'a kadar doğrudan operasyonlarında (kapsam 1 ve 2) mutlak sera gazı emisyonlarını %75 ve dolaylı operasyonlarını (kapsam 3) %40 azaltmayı planlıyor (2015 bazlı). Bu eylemin, 26 milyon metrik tondan fazla sera gazı emisyonunun azaltılmasıyla veya beş milyondan fazla otomobilin bir yıl boyunca trafikten kaldırılmasına eşdeğer olması bekleniyor.

 

 

PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ramon Laguarta, "İklim değişikliğinin etkileri şiddetini artırıyor ve bu sorunu çözmek için gereken acil sistemsel değişiklikleri hızlandırmalıyız" dedi. “İklim eylemi, dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olarak işimizin temelini oluşturuyor ve gezegen ve insanlar için olumlu sonuçlar sağlamak üzere PepsiCo Pozitif yolculuğumuza hız katıyor. Güçlü iklim hedefimiz bize zorlu ancak bu çok kritik yolculukta rehberlik edecek - acil ve agresif eylemden başka seçenek yok."

PepsiCo’nun eylem planı; hem operasyonlarını ve tedarik zincirini karbonsuzlaştırmak için sera gazı emisyonlarını azaltmak hem de iklim değişikliği konusunu iş sürekliliği planlarına dahil etmeye devam ederek iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha güçlü bir savunma etrafında odaklanmıştır. Avrupa’da, 2015’ten bu yana toplam emisyonunu, global hedeflerle paralel olarak, şimdiden %6 oranında azaltmış durumda bulunan PepsiCo, yeni ve kapsamlı emisyon azaltma planı ile tarım, paketleme, dağıtım ve operasyonlar gibi öncelikli alanlara odaklanacak.

PepsiCo Europe CEO’su Silviu Popovici “İklim değişikliği için aşı yok. Ancak gezegenimiz bir kriz içerisinde” derken sözlerine şu şekilde devam ediyor: "PepsiCo’nun yeni iklim hedefi, emisyon azaltma çabalarımızı ikiye katlayacak. Bu, hem şirkete ait işletmeleri hem de tedarikçilerimizi ve şişeleyicilerimizi içeriyor. Basitçe söylemek gerekirse, hepimiz daha fazlasını yapmalıyız."

Karbon salımını azaltmak için doğrudan operasyonlardaki yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarını ve ürünlerin ambalajlarında kullanılan plastiği azalttıklarını söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel; “Bu sene itibarı ile gazlı içeceklerimizde %50 geri dönüştürülmüş PET kullanımına geçiyoruz. Fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımını her geçen gün daha da artırıyoruz. Bugün, Yiyecek fabrikalarımızda, elektrik tüketimimizin %50’lere varan bölümünü organik atıklarımızdan elde ettiğimiz biyogaz ve solar enerjiden elde ediyoruz 2021 yılı itibariyle tüm fabrikalarımıza %100 yenilenebilir elektriğe geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Avrupa yüzde 40 mutlak emisyon azaltımına giden yolda  aşağıdakilere odaklanacaktır:

  • Tarımın Dünya genelindeki sera gazı emisyonunun yaklaşık çeyreğini ve PepsiCo’nun emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturması sebebiyle PepsiCo, emisyon azaltımına yardımcı olmanın yanı sıra toprak sağlığını ve biyo-çeşitliliği iyileştirmeye, orman kesimlerini azaltmaya ve çiftçiler için daha fazla verim sağlamaya yardımcı olan sürdürülebilir tarım ve rejeneratif çalışmalarını daha da ölçeklendirecek. Bu, sürdürülebilir uygulamaların uygulanmasına ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için şirketin küresel Örnek Çiftlikler ağını genişletmeyi içeriyor. PepsiCo, Avrupa'da ayrıca Lays ve Walkers fabrikalarında patates atıklarından yapılmış düşük emisyonlu gübre üretmek teknolojisinin yanı sıra Quaker yulaf ve Lay's patates mahsullerinde hassas tarım teknolojisinden daha fazla yararlanacak. Şirket ayrıca çiftçiler ve tarımsal bileşenlerin tedarikçileri ile yenilenebilir enerjiye geçiş yapacak.
  • PepsiCo, ambalajındaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş oranını artırmaya devam ederek sera gazı emisyonlarının etkisini azaltacak. Buna, Avrupa'da dokuz ülkede Pepsi markası kapsamında, 2022'ye kadar %100 geri dönüştürülmüş plastik (rPET) şişelerin kullanıma geçiş için yapılan son duyurular da dahildir.
  • Firma, çevresel açıdan sürdürülebilir üretim, depolama, nakliye ve dağıtım tesislerinin uygulanması ve iyileştirilmesi yoluyla, sıfır ve sıfıra yakın emisyon teknolojilerini benimserken, tedarik zincirinde verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Lay's'den Pepsi MAX'e ve Quaker'dan Tropicana'ya kadar, giderek daha fazla PepsiCo markası yenilenebilir kaynaklardan elektrik kullanarak üretiliyor. PepsiCo’nun Avrupa bölgesindeki 12 ülke halihazırda %100 yenilenebilir elektrik sağlıyor ve bölgedeki rüzgar gülleri, güneş enerjisi, fotovoltaik paneller veya biyokütle jeneratörleri gibi bölgedeki 13 tesiste kurulu yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip. PepsiCo, lojistik alanında düşük ve sıfır emisyonlu yakıta geçiş için tedarikçileriyle birlikte çalışacak ve aynı zamanda dağıtımdaki emisyonları azaltmak için daha iyi rota planlaması sağlamak için yapay zeka teknolojisi kullanımını genişletecek.  
  • PepsiCo, çevresel etki karar verme sürecini ürün tasarımının merkezine koyan "Başlangıçtan İtibaren Sürdürülebilir" programı gibi sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayan yenilikçi iş süreçleri uygulamaktadır. Ek olarak, biri, çalışanların iş amaçlı havayolu seyahatlerinin karbon etkisini ortadan kaldırmayı ve diğeri üçüncü taraf lojistiği için taşıyıcı seçiminde olumlu karbon etkisini oluşturmayı amaçlayan iki dahili karbon fiyatlandırma programı, PepsiCo’nun iş kararlarında iklim hususlarını daha da güçlendirmeye yardımcı olacaktır. 

PepsiCo ölçeğini kullanma ve daha geniş gıda sistemini etkileme konusundaki bu süregelen taahhüdün bir parçası olarak PepsiCo, One Trillion Trees (Bir Trilyon Ağaç) girişimi ve The Climate Group’s RE100 ve We’re Still In gibi iklim değişikliği konusunda harekete geçmeyi amaçlayan diğer koalisyonlardaki mevcut katılımına dayanıyor.

Şirketin emisyon hedefi, 1.5°C için İş Hedefi sözü ile uyumludur ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından süreçlerinde mevcut olan en iddialı tanımlama olarak onaylanmıştır.

Bilime Dayalı Hedefler inisiyatif ortaklarından biri olan Dünya Kaynakları Enstitüsü Kıdemli Ortağı Nate Aden, "PepsiCo'yu, Paris Anlaşması'nın en iddialı hedefi olan 1,5 ° C ile ısınmayı sınırlandırmakla tutarlı bir emisyon azaltma hedefi belirlediği için tebrik ediyoruz" dedi. "Şirketlerin küresel emisyonları azaltmada hayati bir rolü var ve PepsiCo gibi büyük oyuncuların iddialı adımlar attığını görmek cesaret verici."