Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu çatısı altında Türkiye’deki 10’uncu yılı kutlayan dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP, İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye Sonuçlarını ve Lider Şirketleri açıkladı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2010 yılından bu yana Türkiye ayağını yürüttüğü CDP’nin, 2019 yılı Türkiye sonuçları 9 Haziran 2020 Salı günü, online olarak düzenlenen “CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı” ile kamuoyuna duyuruldu.

Konferansın ana konuşmacısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Garanti BBVA’nın ana destekçisi ve Deloitte Türkiye’nin rapor sponsoru olduğu CDP Türkiye’nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı konferansta, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye Sonuçları ve CDP Türkiye Liderleri açıklandı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin’in açılış konuşmalarının ardından sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı.

ANA KONUŞMACI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu konuşmasında"Dünya bizden ciddi anlamda özen ve saygı bekliyor. Doğa insan ilişkisinin pandemi süreciyle beraber tekrar yorumlandığı ve konuşulduğu bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yer alınmayan C40 Topluluğuna katıldık. Çok büyük ilgi gördü. Bu kapsamda tümüyle doğaya ve insana saygıyı, iklim değişikliğine dair ortak mücadeleyi öngören bir protokol imzaladık. Aynı zamanda 2021 sonuna kadar dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesindeki bütün unsurları hayata geçirmekle ilgili de bir taahhütte bulunduk. Buna dönük her hususta adım atıyoruz. Florya’da konumlandıracağımız İstanbul Planlama Ajansı kapsamında Vizyon 2050 adlı bir çalışma bölümümüz var. Bunu kamuoyuna açık olarak yürütme hedefindeyiz. Buradaki yol haritamızın en önemli bölümü iklim değişikliğine dönük mücadele olacak. Sabancı Üniversitesi'ne de CDP Türkiye ile alandaki çalışmalara sunduğu katkı için teşekkür ediyorum"açıklamasında bulundu.

 

 

CDP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ & SU PROGRAMI 2019 TÜRKİYE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu - CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye Sonuçları Raporu’nun detaylarını paylaştı. Mirhan Köroğlu Göğüş konuşmasında “Tedarik zincirlerinde ve iş modellerinde esnekliğin ne kadar önemli olduğunu bu krizle bir kez daha anladık. Çevresel risklerin ölçülmesi, yönetilmesi ve şeffaf bir şekilde açıklanması şirketlerin oluşabilecek tüm sistemik krizlere hazırlıklı olabilmesi açısından vazgeçilmez unsurlar. Bu nedenle pandemi süreci ve sonrasında şirketlerin ve şehirlerin raporlama yapmaya devam etmesi her zamankinden çok daha önemli. Bizler CDP olarak raporlama süreçlerinin aksamadan devam etmesi için çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Mirhan Köroğlu Göğüş, ayrıca Türkiye’de, CDP’nin küresel derecelendirme metodolojisine göre yüksek derecelendirme notu alan şirket sayısında artış yaşandığını vurguladı ve bu artışın, Türkiye’de sadece raporlama yapan şirket sayısının değil, şirketlerin yaptıkları raporlamanın kalitesinin de yıldan yıla arttığını gösterdiğini belirtti.

CDP TÜRKİYE LİDERLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

CDP, çevre alanında dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojilerinden birine sahip. Bu kapsamda her sene CDP’ye tüm dünyadan yanıt veren binlerce şirket bu küresel metodolojiye göre değerlendirilmekte. 2019 yılında Türkiye’den yanıt veren şirketlerin yedi tanesi liderlik kategorisinde yer almayı başardı. CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı’nda bu yedi şirket “CDP Türkiye Liderleri” ödüllerinin de sahipleri oldu.

Törende konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “CDP Türkiye’nin 10. yılında da, bu çok değerli platformda şirketlerimizle ödüllerinin takdiminde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu şirketlerimiz, aynı zamanda farkındalığın artırılmasına katkıları itibarıyla da çok kıymetli bir misyonu gerçekleştiriyorlar. Başarılı çalışmalarının devamını diliyor, uygulamalarıyla öncü olan değerli şirketlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Eti Soda CDP Su Programı kapsamında, tüm dünyada A notunu alan 72 Global lider arasına girmeyi başardı ve Küresel Su Lideri oldu. CDP Türkiye İklim Liderleri kategorisinde Arçelik, Aselsan, Brisa Bridgestone, Migros ve Tekfen Holding; CDP Türkiye Su Liderleri kategorisinde Tekfen Holding, Yapı Kredi Bankası ödüle layık görüldü. Brisa ayrıca CDP’nin bu sene başlattığı yeni bir derecelendirme kategorisi olan Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi (SER) kategorisinde A notunu alarak küresel liderler arasına giren Türkiye’den tek şirket oldu.

CDP TÜRKİYE LİDERLER PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ödül töreninin ardından lider şirketlerin katıldığı bir panel gerçekleştirildi. Paneli Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arama Kürsüsü Başkanı Oğuz Babüroğlu yönetti. Panelde Brisa Bridgestone CEO’su Cevdet Alemdar, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin ve Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort yer aldılar.

Panelde lider şirketlerin son 10 yılda iklim değişikliği konusunu stratejik olarak nasıl el aldıkları,bu süreçte geçirdikleri değişim ve bu değişimin kendilerine getirdiği fırsatlar konusu tartışıldı.

http://cdpturkey.sabanciuniv.edu

www.cdp.net

http://cgft.sabanciuniv.edu

CDP TÜRKİYE 2019 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU RAPORU ANA BULGULARI

 • CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı’nın 10’uncu yılında toplamda 54 şirket raporlamaya dahil oldu ve bir önceki seneye oranla %13’lük bir artış kaydedildi.
 • CDP Su Programı’nın Türkiye’deki 5’inci yılında ise toplamda 32 şirket CDP Su Programı kapsamında raporlama yaptı. Geçen seneye oranla bu yıl yanıt veren şirketlerin oranı %19 arttı.
 • Türkiye’de CDP’nin küresel derecelendirme metodolojisine göre yüksek derecelendirme notu alan şirket sayısında artış yaşandı. Bu da Türkiye’de sadece raporlama yapan şirket sayısının değil, yapılan raporlamanın kalitesinin de yıldan yıla arttığını göstermekte.
 • Türkiye'deki tüm şirketler iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiklerini raporladı.
 • , Türkiye'deki şirketlerin, bilime dayalı hedef belirleme, karbona fiyat biçme veya yenilenebilir enerji hedefleri belirleme gibi iklim ile ilgili gelişmiş inisiyatiflere dahil olma konusunda dünyadaki gelişen trendlerin gerisinde kaldığını gösteriyor.
 • Türkiye'de kurum içi karbon fiyatlandırması yapan şirketlerin oranında yükseliş yaşandı. Buna göre dahili karbon fiyatlaması yapan şirketlerin oranı 2018’de %18 iken 2019’da %27’e yükseldi.
 • İklim değişikliğinin yarattığı risk algısı Türkiye’deki şirketler için oldukça yüksek. Yanıt veren şirketlerin neredeyse tamamı (%90) işletme üzerinde önemli finansal ya da stratejik etki potansiyeli olan iklim risklerini belirlemişken, %78’i ise iklimle alakalı potansiyel fırsatları belirlemiş durumda.
 • Türkiye'deki çoğu şirket etkili iklim değişikliği yönetimi ve iklim değişikliği stratejilerinin iletişimi gibi konuların itibarları açısından önemli olduğunun farkında. Şirketlerin raporladıkları iklim ile bağlantılı risklerin arasında ‘itibar’ %94 ile başı çekiyor.
 • Türkiye'deki şirketlerin %88'i raporlama yılında aktif olarak en az bir emisyon azaltım girişiminde bulunmuş. Şirketlerin yarısından fazlası (%53) bu girişimlerin enerji verimliliği süreçleriyle ilgili olduğunu bildiriyor.
 • Türkiye'deki hemen hemen tüm şirketler (%96) enerji tüketim miktarlarını raporlamakta. Bu şirketlerin %41’i yenilenebilir enerji kaynaklarını da raporluyor.
 • CDP aracılığıyla raporlama yapan şirketlerin önemli bir kısmı (%94) tüm operasyonlarında kullanılan suyun yarısından fazlasını ölçüyor ve izliyor. Ancak sadece %45'i kilit tedarikçilerinin su kullanımı, su riskleri ve su yönetimini raporlamasını talep ediyor.
 • Yanıt veren şirketlerin %48'i su tüketiminin bir önceki yıla göre daha düşük olduğunu ölçerken, şirketlerin %26'sı tüketimde bir artış raporlamış.
 • Şirketler su konusunun en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ve bu nedenle konunun yönetim kurulu düzeyinde ele alındığını raporlasalar da, su meselesi henüz tam anlamıyla performansla ilişkilendirilmiş durumda değil.
 • Şirketlerin %90'ı suyla ilgili konuları kurumun uzun vadeli stratejik iş planlarına entegre ediyor.
 • Şirketlerin çoğu (%90) su risklerini daha iyi yönetmek için şirket çapında su ile bağlantılı amaç ve hedefler belirlemiş durumda.
 • Şirketler su sorunları nedeniyle finansal risklerle karşı karşıya kalıyor. Raporlama dönemi boyunca Türkiye'deki şirketlerin %32’si su ile ilgili bir sorun yaşadığını kaydetmiş ve bu sorunların büyük kısmı sel veya kuraklık olarak raporlanmış.
 • Türkiye'deki şirketlerin %65'i nehir havzası seviyesinde risk değerlendirmesini yapıyor ve yanıt veren şirketlerin %90'ı da yerel toplulukları su riski değerlendirmesi sürecinde dikkate alıyor.
 • Şirketlerin %74'ü iş stratejisini şekillendirmek için iklimle bağlantılı senaryo analizi yapmakta. Şirketlerin sadece %19'u şirket içinde su için bir fiyat belirlemiş. Bu oran dahili karbon fiyatlandırması yapan şirketlere göre (%27) daha düşük.
 • 2019 yılında CDP Cities (Şehirler) Programı’na Türkiye’den 9 belediye yanıt verdi: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Kadıovacık Köyü.

Raporun tamamına ulaşmak için: https://cdpturkey.sabanciuniv.edu/tr