Türkiye’nin İklim değişikliği ile mücadelesi, sanayinin sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları konferansının ikinci sanayi oturumunda Akçansa, Erikli Su, PepsiCo ve Unilever firmalarının yetkilileri yaptıkları sunumlar ile kurumlarının bu konulardaki çalışmalarını anlattılar.

Moderatör’ün Notu:

  • Akçansa firması uyguladığı başarılı proses ile atıkların 1800 °C’de yakılması sonucu çok üst düzey bir yanma elde edildiğinden bahsetti. Bu konunun Sıfır Atık uygulamaları kapsamında ele alındığında depolama sahalarına gömülen atıkların çimento fabrikalarına yönlendirilmesinin öneminden bahsetti.
  • Erikli Su-Nestle Waters firması ise sunumunda global hedeflerini açıkladı; 2025 yılına kadar %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir ambalaj malzemesi kullanma hedefi, 2030 yılına kadar piyasaya sürdükleri PET ambalaj miktarı kadar geri toplama hedefi ve 2050 yılında sıfır emisyona ulaşma hedefi gerçekten çarpıcı hedeflerdi.
  • Pepsico Türkiye, 6 fabrikasının da Sıfır Atık sistemine hazır ve uyumlu olduğunu belirtti. Ambalajlarının tamamının geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir veya biyobozunur olduğundan bahsetti. İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında destekledikleri ve eğittikleri üreticiler sayesinde tarım ve su kullanımı konusunda sürdürülebilir bir gıda sistemi kurduklarını anlattılar.
  • Unilever firması ise büyümekten kaynaklı çevresel ayak izlerini yarı yarıya azaltmak hedeflerini uygulamaya koyduklarını belirtip uzun zamandan beri zaten şirket olarak “ÇÖPE SIFIR ATIK – Zero Waste to Landfill” kavramını benimsediklerini vurguladı. Dünyadaki tüm fabrikalarının halihazırda Sıfır Atık olduğunu belirtip, 2025 yılında sattıkları plastik ambalajdan daha fazla plastik ambalajın geri toplanmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirttiler.

Son olarak “Atıksız Bir Dünya Hayal Edelim!..” sloganı ile sunumlar tamamlandı.