tuketiciler

Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman ambalajlanmaktadır.

Önceleri sadece ürünü muhafaza etme ve taşıma görevini üstlenmiş olan ambalajlar günümüzde, içindeki ürünü temiz bir biçimde saklayabilmenin yanında ürünü tanıtan, anlatan bir araç halini almıştır. Toplumların yıllar boyunca gelişen hijyen ihtiyaçlarına pararlel olarak, gündelik yaşamımızda ambalajların kullanım alanı sürekli  genişlemektedir. Yiyecekten, kozmetiğe, çiçekten mobilyaya kadar birçok ürünü ambalajıyla satın alınmaktadır ve bu ambalajlar geri dönüştürülmedikleri takdirde çevre için büyük bir risk halini almaktadır.

Ambalajlı ürünleri tükettiğimizde, geriye kalan şey artık ambalaj atığıdır. Gıda, temizlik ürünleri ambalajları, süt ve meyve suyu kutuları, cam veya plastik şişeler, konserve, salça, bal veya reçellerin cam kavanozları, teneke ve metal konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları vb. aklınıza gelebilecek, küçük büyük her türlü ürünün ambalajı, ürün kullanıldıktan sonra ambalaj atığına dönüşür.

Ambalaj atıklarının geri dönüşüme sevk edilebilmesi için, çöplerden ayrı biriktirmemiz ve geri dönüşüm kumbaralarına atmamız yeterlidir. Ambalaj atıklarını evlerimizde ayrı birer torbada biriktirip, biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını, evimize en yakın ambalaj atığı kumbaralarına atarak geri dönüşüm sürecini başlatabiliriz. Kumbaralardaki ambalaj atıkları belediyeler veya anlaşmalı oldukları şirketler tarafından toplanmakta, detaylı bir ayrımdan sonra ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir.

Geleceğiniz için talep edin!

Geri kazanım uygulaması yapan belediyeler, ambalaj atıklarını evlerden, satış noktalarından, okullardan, iş yerlerinden, kısaca ambalaj atığının üretildiği kaynakta, çöpten ayrı olarak toplar. Toplanan ambalaj atıklarını geri kazanım endüstrisine gönderir. Eğer oturduğunuz belediye sınırları içerisinde ambalaj atığı kumbarası yoksa belediyenize bu konuyla ilgili talepte bulunmalısınız.

Unutmayın, ilçe belediyeleri, ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla yükümlüdür.

Belediyenizde geri kazanım çalışmaları yapılıyor ise ambalaj atıklarının hangi gün ve saatte toplandığına dair bilgiyi belediyenizin çevre koruma ve kontrol ya da temizlik işleri bölümlerinden edinebilirsiniz.

 

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

Doğal kaynaklarımız korunur

Doğal Kaynaklarımız

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeler, çeşitli ürünlerin üretimi aşamasında ikincil hammadde olarak ku

llanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmaktadır. Geri dönüştürülen her ambalaj, petrol, su, maden ve benzeri diğer doğal kaynaklarınkorunmasını sağlamaktadır.

Enerji Tasarrufu

 

Enerji tasarrufu sağlanır

Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri, çıkarılması, taşınması ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre, % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır.

 

Ekonomiye katkı sağlanır

Ekonomiye Katkı

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir.  Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu paramız yurtiçinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. Geri dönüşüm sonucu oluşan ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

 

Atık Yönetimi

Atık miktarı azalır

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak, bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Evsel atıklar için bu azalma, hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Ambalaj atıklarının geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarında toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini düşürmektedir. Depolama sahaları daha az kullanılacağından, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilmektedir.

Gelecek için Yatırım

 

Gelecek için yatırımdır

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak, bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.

 

 

 

Ambalajların Üzerindeki İşaretler

Geri Dönüşüm veya Geri Kazanım

Geri Dönüşüm veya Geri Kazanım

Bu işaretler ambalajın geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir bir malzemeden üretildiğini gösterir.

Geri Dönüştürülmüş Maddeden Üretilmiş Ürünler

Geri Dönüştürülmüş Maddeden Üretilmiş Ürünler

Bu işaret ürünün geri dönüştürülmüş maddeden elde edildiğini gösterir.

ÇEVKO Vakfı Üye İşareti

ÇEVKO Vakfı Üye İşareti

Ambalajın üzerinde yandaki ÇEVKO işaretinin bulunduğu ürünleri üreten kuruluşlar ÇEVKO Vakfı üyesidir.

Yeşil Nokta

Yeşil Nokta

Uluslararası bir simge olan bu işaret PRO-Europe organizasyonunu temsil eder ve Türkiye'de ÇEVKO Vakfı tarafından verilir. Yeşil Nokta işareti kuruluşların, ürünlerinin ambalajlarına karşı olan yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamını taşır. Ambalajlarda kullanılabilmesi için yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra ÇEVKO Vakfı ile marka kullanımı için sözleşme imzalanması da gerekmektedir.

 

Ambalaj atıklarınızı ayrı bir torbada biriktirerek, ülke ekonomisine ve doğaya sağlayacağınız katkıları görmek için burayı tıklayarak geri dönüşüm aşamalarının detaylıca anlatıldığı eğitim videolarımızı izleyebilirsiniz. 

Sizler de ÇEVKO Vakfı çalışmalarına destek olmak isterseniz, linkteki formu doldurarak ÇEVKO Gönüllü Ekibine katılabilirsiniz.