Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme ile plastik poşetler 01.01.2019 itibariyle satış noktalarında kullanıcıya/ tüketiciye ücret karşılığı verilmektedir.

9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı sayılı olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.03.2019 tarihinde ise “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar: [25/03/2019]
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar [09/01/2019]

Öne çıkan hususlar aşağıda yer almaktadır:
• Satış noktaları stoklarında bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışı 31/3/2019 tarihinden 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
• 30/6/2019 tarihinden itibaren düzenlemedeki şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmeyecektir.
• Faaliyeti ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda gibi ürünlerin toptan ve perakende olarak satışının yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerler) 1/1/2019 tarihinden itibaren ücreti olarak satışı gerçekleşecektir.
• Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacaktır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyecektir. Sıfır Atık logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılacaktır.
• Satış noktaları, ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;
o 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
o Bu Usul ve Esaslara tabi plastik poşetleri boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın 25 kuruştan satmakla,
o Plastik poşetlerin ücretini, satış noktasının en az bir yerinde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan etmekle,
o Bilgi sistemine kayıt olmak, gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle,
o Plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname vermek ve verilen beyannameler üzerinden belirlenecek miktarı ödemekle yükümlü olacaktır.
o Satış noktaları çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla ve plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla yükümlü olmayacaktır.
• Satış noktalarınca plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen esaslara göre yerine getirilecektir.
• Satış noktaları tarafından Bakanlığa yapılacak bildirimlerde; Bakanlıkça oluşturulan Bilgi Sisteminde istenen bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.
• 2019 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/5/2019 tarihinden başlayarak 2019 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamayacaktır.
• Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler usul ve esasların kapsamı dışında yer alacaktır.
• Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde %10’luk sapma oranı tolerans payı kabul edilebilecektir.