Fransız hükümeti ve kamu enerji şirketi EDF tarafından 1200 MW gücündeki Cordemais kömür santralinin biyokütle santraline dönüştürmesi değerlendiriliyor. İklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında kömür yakıtlı enerji santrallerinin kapatarak % 75 orana sahip nükleer enerji bağımlılığını ise azaltmayı planlayan Fransa, enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ise bazı çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Fransız hükümeti ve kamu enerji şirketi EDF’nin 1.2 gigawattlık (GW) Cordemais kömür santralinin arz güvenliğini sağlamaya yönelik öneminden ötürü biyokütle yakma olasılığını inceleyeceği belirtildi. Ayrıca hükümet, Harve kömür santralinde de biyoyakıt sürecini uygulama konusunun değerlendirilerek konuya yönelik kararın sonbahar içinde alınacağı açıkladı.

Macron hükümeti, karbon salımını ve küresel ısınmayı önlemek için önlemlerin bir parçası olarak, Fransa’nın kalan kömür yakıtlı elektrik santrallerinden gelen elektrik üretimini 2022’ye kadar sonlandırmayı hedeflerken hükümet ayrıca, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırarak Fransa’nın elektrik ihtiyacının yüzde 75’inden fazlasını karşılayan nükleer enerjiye bağımlılığını azaltmayı da amaçlıyor.

Kaynak: https://www.enerjigazetesi.ist