Avrupa Komisyonu, küresel rekabet edebilirliklerini artırmak için temiz teknolojiye 10 milyar Euro tutarında yatırım yaptı.

İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Miguel Arias Cañete, “2050 yılına kadar iklim nötr bir Avrupa için stratejik vizyonumuzu kabul ettikten üç ay sonra, yatırımları bu alandaki kilit yere yapıyoruz.” dedi.

AB İklim Eylemi, Avrupalıların sağlık ve refah düzeylerini hemen etkileyebilecek bir dizi faydaya sahiptir; bu, yerel yeşil işlerin yaratılmasından, azalan enerji faturalarından ve daha temiz, daha verimli toplu taşımacılıktan kaynaklanmaktadır.

Miguel Arias Cañete şunları ekledi: “Amacımız, tüm Avrupalılar için modern, rekabetçi ve sosyal açıdan adil bir Paris Anlaşması ile uyumlu bir ekonomi oluşturmaya devam etmektir. Bunun olması için endüstriyel ölçekte temiz, yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle, enerji yoğun sektörlerde, karbon yakalama, depolama ve kullanımda, yenilenebilir enerji sektöründe ve enerji depolamada son derece yenilikçi teknolojileri pazara sunmak için yatırım yapıyoruz. Bugün tüm Üye Devletlerde teknolojik çözümleri açığa çıkarıyoruz ve Avrupa'da modern ve iklim açısından nötr bir topluma geçişimizde ileri sarma düğmesine basıyoruz. ”
Komisyon, 2020'de İnovasyon Fonu kapsamında ilk teklif çağrısını başlatmayı ve ardından 2030'a kadar düzenli çağrı yapmayı hedefliyor.

Komisyon, temiz teknolojiler söz konusu olduğunda Avrupa'nın öncü olmasını sürdürmek istiyor. Geçen yıl, Avrupa Komisyonu, tarafsız bir ekonomi için 2050 yılına kadar uzun vadeli stratejik bir vizyon benimsemişti.

Bu vizyon, hedefler koymak değil, yeni ve yenilikçi endüstriler, işletmeler ve ilgili meslekler geliştirmek için paydaşlara ve girişimcilere ilham vermek için bir yön ve plan duygusu oluşturmaktır.