ÇEVKO Vakfı, geri kazanım çalışmalarını 28 yıldır artan bir ivmeyle sürdürüyor. ÇEVKO Vakfı’nın öncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamanın artırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar, 2018 yılında da sürdürülebilir çevre için önemli değerler ortaya koydu.

İsrafı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltarak geri dönüşüme sevk edilen atığı arttırmak için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık projesini üyeleri ve çalışmaları ile destekleyen ÇEVKO Vakfı, 2018 yılı geri kazanım çalışmaları sonucunda ülke ekonomisine kattığı değer yanında fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf sağladı, daha az doğal kaynak ve enerji tüketimini destekledi.

Geri Kazanım; Soluduğumuz Havayı Ve Ormanları Korudu, Su Ve Enerji Tasarrufu Sağladı
ÇEVKO Vakfı’nın 2018 yılında geri dönüşümünü belgeledikleri ambalaj atıkları ile sağlanan ekonomik ve çevresel faydaları aşağıdaki şekilde hesaplandı.
• Kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 90 hektar orman alanına denk gelen 4 milyon 492 bin adet ağaç kesilmekten kurtuldu.
• Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 125 Milyon litre petrol tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 2,8 Milyon aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.
• Geri kazanımı sağlanan kağıt-karton/kompozit ambalaj atıkları ile 39 bin 312 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda, 6,9 milyar litreden fazla su tasarrufu sağlandı.


• Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, bir milyona yakın (920 bin) ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, yaklaşık 2,6 milyar kW.saat elektrik tasarrufu sağlandı.

• Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile, yaklaşık 1.329 adet olimpik yüzme havuzu hacminde, yaklaşık 3 milyon 320 bin m3 depolama alanından tasarruf edildi.

• Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları ile 331.329 ton CO2 salımı önlendi. Bu miktar bir uçağın dünyanın çevresini 16.566 kez dönmesi sonucu salınan sera gazına eşdeğer.