30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler işlenmiş hali ile yeniden düzenlenen Çevre Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişikliklerin en önemlileri aşağıda belirtilmektedir.

Ek Madde 11 ile “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilme (GKKP)” yükümlülüğü getirilmiştir.

Ek Madde 12 ile 1.1.2021 tarihinden itibaren bakanlığın belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Ek Madde 13 ile plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere ücretli olarak verilmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu bedelin en az 25 kuruş’ tan başlayarak her yıl Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca güncellenmesi karara bağlanmıştır.

Diğer yandan gerek AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ gerekse diğer atıklarla ilgili diğer yönetmelikleri halen yürürlüktedir.

Ambalaj özelinde değerlendirildiğinde, sanayi kuruluşlarının 2018 yılında piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerden kaynaklanan 2019 yılı yükümlülükleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yerine getirilmeye devam edecektir.