Bilindiği üzere, Gerek yürürlükte bulunan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gerekse de 30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile plastik poşetlerin kullanımına ilişkin çeşitli yükümlülükler tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.