27yil.cevko webDeğerli Paydaşlarımız,

Bilim insanı Carl Sagan’ın, unutulmaz hitabetinde dile getirdiği gibi hepimiz, tüm insanlık, bugüne dek ürettiği her şeyle, geçmişi ve en azından geleceği ile, bu gezegeni paylaştığımız canlı cansız her varlık ile, uzayın bir köşesinden bakıldığında soluk bir mavi nokta olarak gözüken bu dünyada yer alıyoruz. Burası bizim evimiz, biz burada varız.
İnsanlığın bu varlığını devam ettirmesi, çevre sürdürülebilirliğini sağlayabilmesine bağlı.

Sürdürülebilir bir çevre için ise, iş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi çok büyük önem taşıyor.

1 Kasım 1991 yılında ambalaj atıklarının geri kazanımıyla; çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak atılan adımlarla hayata geçen ÇEVKO Vakfı, işte bu sürdürülebilir geri kazanım sistemini Türkiye’de en doğru şekilde uygulamak için çalışmalarına devam ediyor.

2005 yılında kendi alanında Türkiye’nin ilk Yetkilendirilmiş Kuruluşu ilan edilen ve o günden bu yana 6 milyon tona yakın ambalaj atığının geri kazanımını sağlayan ÇEVKO Vakfı, kurulduğu 1991’den bugüne, çalışmalarına artan bir azim ve ivmeyle devam ediyor. Geri kazanım için attığımız adımlar, sürdürülebilir çevre için olumlu etkisinin yanı sıra, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca lira katkı sağlıyor. Kurucusu olduğumuz sistem bugün, yeni yetkilendirilmiş kuruluşların eklenmesiyle bir sektör kimliğine kavuşuyor.
27 yıllık sürekli gelişim yolculuğumuzun bugün bizi getirdiği noktada, Türkiye’de en çok nüfusa sahip 162 ilçe belediyesi ile birlikte geri kazanım çalışmalarını yürütüyoruz; Türkiye’nin en büyük firmalarının aralarında bulunduğu 51 üyemiz ile, sanayide temsil ettiğimiz 1.900’e yakın firmanın geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getiriyoruz.
Sanayi kuruluşlarının yanı sıra, belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf, doğal kaynak ve enerji tüketiminde düşüş sağlıyoruz. ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Yeşil Nokta üyesi kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyoruz; ‘Yeşil Nokta Basın Ödülleri’mizle, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını teşvik ediyoruz.

Dünyada yeni bir kavram olan ve “Üret! - Kullan! - At!” anlayışı yerine “sürdürülebilir üretim”, “sürdürülebilir tüketim” ve “yukarı dönüşüm” süreçlerini bir “çember” halinde ele alan Döngüsel Ekonomi konusunda fikirsel öncülük üstleniyoruz. Bu alanda 2017 yılında düzenlediğimiz kongreyle başlattığımız ivmeyi, bu yıl da farklı sektörlere yönelik bir dizi çalıştayla sürdürüyoruz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesinin yaygınlaştırılması için başta vakıf üyelerimiz, tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyoruz.
Geri kazanımın başlangıç noktası olan tüketici tarafında ise, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüketicinin, ambalaj atığını bir çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayabileceği bir güç olarak algılamasını sağlamak, bu farkındalığı geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Bu amaçla, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyoruz. Kamu, yerel yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk öğretim öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çocuklara yönelik tiyatrolar düzenliyoruz. Yerel yönetimlerle birlikte, geri kazanım için atık toplama seviyesinin artmasına gayret ediyoruz. Farklı bölgelerde, farklı tasarımlı, hatta karikatür sanatçılarının çalışmaları ile dekore edilmiş atık kumbaralarının yer almasını sağlıyoruz.

Bu yaptıklarımızın hepsi, “soluk mavi noktanın”, üzerinde var olduğumuz dünyamızın ve onun üzerinde var olan bizlerin, varlığımızı sürdürebilmemiz için.
Uzun bir mesafe kat ettik, önümüzdeki mesafe çok daha uzun. Ancak bu her adımı heyecan verici bir yolculuk. Bu yolculukta her adımı birlikte attığımız tüm paydaşlarımıza, üyelerimize, yerel ve merkezi yönetimlere, sanayi ve iş dünyası liderlerine, öğrencilere ve öğretmenlere, geri kazanım farkındalığı giderek artan tüketicilere, teşekkürlerimi sunuyorum.

ÇEVKO Vakfı’nın 27. Yaşı kutlu olsun.

Saygılarımla,

Okyar Yayalar
Yönetim Kurulu Başkanı