Atık Ticaretinde Yeni Gelişmeler

Çin Mart'tan İtibaren Yabancı Atık ithalatı İçin Yeni Standartlar Uygulayacak

11 Ocak 2018'de Çin Çevre Bakanlığı, Çin'in 1 Mart 2018'den itibaren yabancı kaynaklı 11 tip katı atığın ithalatını düzenleyen yeni standartlar uygulayacağını söyledi.

Kasım 2017'de Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), standartların demir dışı metaller için yüzde 1 ve kağıt, demir içeren metaller ve atık elektrikli motorlar için sadece yüzde 0,5'lik bir yabancı madde sınırı içereceğini açıklamıştı.
Bu gelişme Çin'in plastik atık, vanadyum cürufu, ayrıştırılmamış atık kağıt ve atık tekstil materyallerini içeren 24 farklı katı atığı kapsayan dört atık sınıfının 2017 sonu itibariyle ithalatını yasaklama kararının ardından gerçekleşti. Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi, Temmuz 2017'de Çin'in kararını yayınlamıştı.

İngiltere'den Çin Harici Ülkelere Plastik İhracatı Artıyor

İngiltere'nin Çevre Bakanı Michael Gove, geri dönüştürülmek üzere plastik atık ihracatı yapan şirketlerin İngiltere'den Türkiye, Tayvan, Vietnam ve Malezya'ya gönderdikleri atık hacmini artırdığını Parlamentoya açıkladı.

Bakan Gove Parlamentoya yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2018 tarihinde Çin karışık kağıt ve kullanılmış plastikler (tüketiciler tarafından atılan plastikler) dahil belirli atık tiplerinin ithalatına yasak getirmiştir. Ayrıca tüm diğer kağıt ve plastik ihracat kalemleri dahil diğer atık tipleri de Mart 2018'den itibaren azaltılan %0,5'lik kabul edilebilir kontaminasyon seviyesini karşılamak zorunda olacaktır," dedi.
 

Bakan Michael Gove, bakanların yasağın potansiyel etkisini ve yapılması gerekenleri anlamak üzere nasıl çalıştığını anlattı. Şöyle ekledi: "Çin'in atık kısıtlamalarının ölçeğini ve kapsamını anlamak üzere uluslararası seviyede çalışmaya başladık. İngiliz Hükümeti konuyu Eylül ayında AB'de dile getirdi. Bunu takiben AB, dört üyeyle birlikte, Ekim'deki DTÖ toplantısında teklifleri sorguladı."

Malzemelerin İngiltere'de idaresi açısından; atık bertaraf tesisi işletmecilerine "Tesislerindeki atıkları Çevre Ajansının verdiği izin koşullarına uygun şekilde yönetmeye devam etmeleri gerektiğini" hatırlattı. "İhracat pazarlarının veya yurtiçinde yeniden işleme olanağının olmadığı durumlarda atık yönetimi için seçilen süreç, atığın işlenmesinin çevresel etkisini mümkün olduğunca azaltan ve atık hiyerarşisine uyan süreç olmalıdır."

Bunun ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı: "Bu durumda tesis işletmecileri, atık önlenemediğinde veya tekrar kullanılamadığında, önce atığın mümkünse geri dönüştürülmesini sağlayacak, ondan sonra yakma yolu ile enerji kazanımını veya en son çare olarak düzenli depolama alanlarına atmayı düşünecek."

Bakan Gove açıklamasında ayrıca, "Atıkların idaresi hükümetimiz için her zaman yüksek öncelikli olmuştur," diyerek yeni bir Kaynak ve Atık Stratejisinin, "bu yıl içinde daha ileri bir tarihte" yayınlanacağını teyit etti. Sözlerine şöyle devam etti: "12 Ekim 2017'de yayınlanan Temiz Büyüme Stratejisi, 2050 yılı itibariyle sıfır kaçınabilinir atık isteğimizi ortaya koymuş ve üretici sorumluluğu programımızda değişiklik ihtimalleri üzerinde çalıştığımızı duyurmuştur. Aralık'ta endüstri temsilcileriyle plastik üzerine bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık yaptım ve plastik atığa çözüm bulmaya yönelik dört noktalı planımı özetledim: dolaşımdaki toplam plastik miktarını azaltmak; kullanımdaki farklı plastiklerin sayısını azaltmak; geri dönüşüm oranını iyileştirmek; çöp ve geri dönüştürülebilir atıkların kapsamlı ve sık toplanmasını desteklemek ve insanların hangi atığın geri dönüşüm, hangisinin genel çöp kutusuna atılacağını anlamasını kolaylaştırmak."

"Bu, hükümetin atık azaltılmaya yönelik daha önce aldığı tedbirlere ilave olarak gelmektedir. Plastik torbalarda uyguladığımız 5 penilik ücret 9 milyar torbayı dolaşımdan alarak kullanımı %83 oranında azaltmıştır. 9 Ocak Salı günü plastik mikro-boncuklar içeren kişisel bakım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk olan yasağımız uygulanmaya başlayacak. Ekim 2017'de, tek kullanımlık içecek kaplarının yönetimine ilişkin görüş çağrısında bulunduk ve çalışma grubumuz bu yılın başlarında Bakanlara raporunu sunacak."

"Vergi sisteminin veya ek ücretlerin tek kullanımlık plastik atık miktarını nasıl azaltabileceğine dair 2018'de görüş toplamak üzere Hazine Bakanlığı ile bir görüş çağrısı üzerinde çalışıyoruz. Atık Altyapısı Teslimat Programı kapsamında ise hükümet, 2042 yılına kadar 3 milyar GBP ayırarak, atıkların düzenli depolama alanlarına atılmaması ve geri dönüşüm seviyelerinin artırılması için çeşitli tesislere yatırımı destekleyecektir."

"Çin'in kararı tüm bu alanlarda ilerleme ihtiyacını vurgulamaktadır. Özellikle genel olarak ürettiğimiz atık miktarını ve özelde de başka ülkelerde işlenmek üzere ihraç ettiğimiz miktarı azaltmalıyız. Bu amaçlara ulaşmak için önümüzdeki hafta ve aylarda, bir sonraki 25 Yıllık Çevre Planı gibi ilave adımlar atacağız."

Kaynak: EXPRA Bülteninden alınmıştır.