eupc_cevko-web.jpg

Avrupa Plastik Dönüştürücüleri Derneği (EuPC) Mayıs 2017'de Avrupa'daki plastik dönüştürme endüstrisinde geri dönüştürülmüş plastik malzemelerin (recycled plastic materials - rPM) mevcut ve gelecekteki kullanımı üzerine bir Avrupa çalışması başlattı. 28 ülkeden 485 katılımcının 5 ay boyunca internetten erişilen anketi doldurmasının ardından EuPC anketin sonuçlarını üyelerine sundu.

Anket sonuçlarını içeren rapor, EuPC adına anketi yapan Polymer Comply Europe Sarl. (PCE) ile işbirliği içinde yayımlandı. Rapor, plastik dönüştürücü şirketlerin rPM kullanımındaki mevcut duruma dair ayrıntılı bilgi verdiği gibi, plastik değer zincirini oluşturan yetkili makam, örgüt ve şirketler için de değerli veriler sunuyor. Rapordaki önemli sonuçlardan bazıları şöyle:

• Geri dönüştürülmüş malzemelerin hammadde olarak daha fazla kullanılmasının önündeki en büyük engel hala rPM'nin kalitesi. Avrupalı plastik dönüştürücü şirketlerin neredeyse %60'ı kabul edilebilir kalitede rPM bulmayı ya zor ya da çok zor buluyor. 


• Dönüştürücü şirketlerin müşterileri rPM'nin kullanımını yeterince güçlü bir şekilde desteklemiyor. Avrupalı plastik dönüştürücülerinin sadece %27'si müşterilerinde rPM'nin faydaları ve onları kullanma ihtiyacı konusunda yeterli bir farkındalık olduğunu belirtiyor. 


• Mevcut mevzuat çerçevesinin, rPM'nin kullanımını gereğince destekleyebilmek için uyarlanması gerekiyor. Avrupalı plastik dönüştürücülerinin neredeyse %60'ı mevcut düzenlemelerin gelecekte rPM'nin daha fazla kullanılmasını desteklemek için uygun olmadığını düşünüyor.

Anket, EuPC'nin plastik dönüştürme endüstrisinde rPM'nin kullanımına dair daha fazla bilgi edinmek için başlattığı daha büyük bir girişimin parçası. 2018 ve sonrasında ulusal plastik dernekleriyle daha fazla anket ve atölye çalışması yapılması bekleniyor.

Önümüzdeki aylarda bütün EuPC üyelerine ve katılımcı şirketlere anketin sonuçlarını içeren ayrıntılı bir rapor gönderilecek. İlgilenen diğer taraflar, Polymer Comply Europe web sitesinden kaydolarak raporu alabilir: www.polymercomplyeurope.eu