Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulması ve gelişimi için 26 yıldır faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı, 2018'de AB'de yürürlüğe girmesi beklenen, yeni yasal düzenlemeler getirecek olan "Döngüsel Ekonomi Paketi"ni, 5-6 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği uluslararası kongrede ele aldı.

"Döngüsel Ekonomi, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesini hızlandıracak yeni bir ekonomik yaklaşım"

İstanbul'da Cevahir Kongre Merkezi'nde yapılan ve uluslararası katılımcıların da yer aldığı Döngüsel Ekonomi Kongresi'ni değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, döngüsel ekonominin Avrupa Birliği tarafından takvime bağlanmış bir eylem planı içinde uygulamaya geçeceğini hatırlatarak, düzenledikleri bu kongre ile yeni bir ekonomik yaklaşım olan döngüsel ekonomi modelini ülke gündemine taşımak istediklerini vurguladı. Mete İmer şu değerlendirmeyi yaptı:

"Döngüsel olmayan bir ekonomide; "Üret! - Kullan! - At!" çizgisini izleyen ürünlerin yaşamı, çöp veya bertaraf tesislerinde son bulur. Sürekli artmakta olan nüfus, kısıtlı doğal kaynaklar ve küresel ısınma gibi büyük çevresel sorunlara yol açan insan faaliyetleri artık işlerin eskisi gibi devam edemeyeceğini gösterdi; yeni iş yapma modelleri arayışını başlattı. İşte, "doğrusal ekonomi" yerine, "sürdürülebilir üretim", "sürdürülebilir tüketim" ve "yukarı dönüşüm" süreçlerini bir "çember" halinde ele alan "döngüsel ekonomi" modeli dünyada sürdürülebilir gelişme için yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların kaynak olarak değerlendirilmesini öne çıkaran yeni buluşların önünü açarak rekabet avantajı getirebilir. Yeni iş modelleri, yeni gelir ve istihdam olanakları yaratabilir. Tüketicilere daha ucuz, dayanıklı ve kaliteli ürünler sunulmasını teşvik edebilir. Sonuç olarak, kıt kaynakların daha dikkatli ve çevreyle uyum içinde kullanılması ve geri dönüşüm suretiyle önemli ekonomik, toplumsal ve çevresel yararlar sağlayabilir."

Döngüsel ekonomiye geçiş, AB üyesi ülkelerde şirketlere yıllık 600 milyar Avro'ya varan tasarruf olanağı sağlayacak!

İmer, "Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 milyar Avro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8'i mertebesinde net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4 aralığında düşüş sağlayacağı hesaplanmaktadır. Tekrar kullanım, üretim ve onarım sektörlerinde, örneğin, kullanım dışı kalan cep telefonlarının kolay sökümü sağlanırsa atık haline gelen cep telefonlarından yenilerinin üretilmesi ile ilgili maliyetler yarıya inebilir. Eğer kullanım dışı kalan cep telefonlarının yüzde 95'i toplanabilirse, malzeme üretim maliyetlerinden yılda 1 milyar Avro tasarruf sağlanabilir" dedi.

ÇEVKO Vakfı Döngüsel Ekonomi Kongresi!
Uluslararası katılımcılarla gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Döngüsel Ekonomi Kongresi, 2015'te ilan edilen ve 2018 yılında yürürlüğe girmesi beklenen AB Döngüsel Ekonomi Paketi çerçevesinde iddialı ve yeni bir ekonomik yaklaşımı Türkiye gündemine taşıdı.
Kongre kapsamında, "AB Döngüsel Ekonomi Paketi", "Yeni Plastik Ekonomisi", "İklim Değişikliği ile Mücadelede Döngüsel Ekonominin Önemi", "Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Mali Mekanizmalar" ve Ekonomi Gazetecileri derneği tarafından düzenlenen "Basın Gözüyle Döngüsel Ekonomi" başlıklı oturumlar düzenlendi.

"Yeşil Nokta Basın Ödülleri" kongrede düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
ÇEVKO Vakfı; çevreye duyarlılık gösteren, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına da "Yeşil Nokta Basın Ödülleri"ni verdi.

6.kez düzenlenen Yeşil Nokta Basın Ödüllerini, Yıl boyunca en çok çevre haberine yer veren basın kuruluşlarından; TV alanında Show TV , "Zahide Yetişle" programı, gazete alanında Hürriyet Gazetesi, Haber Ajansı alanında İhlas Haber Ajansı, Radyo alanında Kral Pop Radyo, İnternet sitesi alanında www.milliyet.com.tr, Dergi alanında KSS Türkiye Dergisi ve özel ödül de CNN TÜRK'de yer alan "Seyirci kalmayın" kamu spotuyla Güven İslamoğlu'nun oldu.

Detaylar www.cevkokongre.com  adresinde.