PepsiCo, geçtiğimiz yıl duyurduğu Fayda Gözeten Performans 2025 Ajandası sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydettiğini duyurdu. Şirket, ajandanın odaklandığı üç konu olan Ürünler, Dünya ve İnsan kapsamındaki hedeflerine ilişkin performansını geliştirirken aynı yıl içerisinde şirketin paydaşlarına sağladığı nakit getirisi 7 milyar Doları aştı.

En son yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporunda PepsiCo ayrıca, Fayda Gözeten Performans üzerinden şirket, şirketin değer zinciri, yiyecek içecek endüstrisi ve dünya genelinde sürdürülebilir değişim yaratma arzusunu da tekrar ortaya koyuyor.

PepsiCo Başkanı ve CEO'su Indra K. Nooyi raporla ilgili değerlendirmesinde, "Geçtiğimiz yıl, çevremizdeki dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uzun vadede üst düzey finansal sonuçlara ulaşma vizyonumuz olan "Fayda Gözeten Performans" kapsamında büyük işler başardık. O günden bu yana, daha besleyici ürünler üretmekten, çevresel ayak izimizi sınırlamaya, insanları ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz toplumları güçlendirmeye kadar 2025 Ajandamızı geliştirmek üzere çok çalışıyoruz. Bu yılki raporun da gösterdiği gibi, dünyanın her yerinde gerçek ve anlamlı bir ilerleme kaydediyoruz" dedi.

PepsiCo'nun 2016 Sürdürülebilirlik Raporunda öne çıkan başlıklar arasında şunlar bulunuyor:

· Ürünler: PepsiCo, 2016 yılında içecek ve atıştırmalık portföy hacminde ilave şeker, doymuş yağ ve sodyum oranlarını 2015 yılında başlangıç olarak baz alınan değerlere kıyasla azalttı . Şirket ayrıca faaliyet alanını daha besleyici ürünlere doğru kaydırmaya devam ederek Günlük Besinler portföyündeki net cirosunu şirketin toplam cirosunun %27'sine yükseltti ve gereksinim içindeki toplumlara 260 milyon porsiyondan fazla besleyici gıda sundu.

· Dünya: PepsiCo, su havzalarının yenilenmesi konusundaki 2025 hedefinin dörtte birine ulaştı ve yüksek su riski taşıyan havzalara yerel olarak yaklaşık 2,7 milyar litre su aktardı. Şirket ayrıca PepsiCo Vakfı ve ortaklarıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yalnızca 2016 yılında 2 milyondan fazla insana temiz su ulaştırılmasını sağladı . Bu da 2006 - 2016 yılları arasında toplam 11 milyon kişiye ulaşıldığı anlamına geliyor.

· İnsan: PepsiCo, Genişletmiş olduğu Sürdürülebilir Tarım Girişimi kapsamında, mahsulü doğrudan temin ettiği çiftçilerin oranını %34'ünü kapsayacak şekilde artırdı.

Bu program sayesinde yetiştiriciler ve içinde bulundukları toplumlar su kullanımını ve sera gazı salınımını azaltırken, harcadıkları emeğin karşılığını da daha iyi alabiliyor. 2016 yılında, PepsiCo ayrıca yönetim kadrosunda kadınların temsil edilme oranını %38'e yükseltti ve yerel topluluklarda yaptığı yatırımlar sayesinde 6 milyon kadın ve kızı destekleyerek 2025 hedefinin yaklaşık %50'sine ulaştı.

Fayda Gözeten Performans 2025 Ajandası hedefleri kapsamında önemli bir ilerleme kaydedilirken, PepsiCo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Global Araştırma & Geliştirme'den sorumlu Mehmood Khan, halk sağlığı ve beslenme, iklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve insan hakları konularında birbiriyle ilişkili zorluklarla mücadele için büyük ölçekli koordineli bir çalışmanın hayati önem taşıdığının altını çizdi ve "Global gıda sistemi bir dönüm noktasında. Dünyamızı besleyen çiftçiler, tüccarlar, işleyiciler, tedarikçiler, üreticiler ve perakendecilerden oluşan bu geniş ağ, değişimi benimsemek zorunda. Bu yıl, yeni Fayda Gözeten Performans hedeflerimizin yarattığı etkiden heyecan duydum. Hedeflerimize ulaşmak için yapılması gereken çok şey olduğunu anlıyoruz ama birlikte çalışarak hepimiz için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmada başarılı olacağımızı da biliyoruz" dedi.

PepsiCo, ayrıca Fayda Gözeten Performans ve önem arz eden sürdürülebilirlik konularında şeffaflığın artırılması ve önemli bilgilere erişimin sağlanması kapsamında izlenecek adımları paydaşlarına duyurdu. Şirket tarafından, Pepsico.com adresi üzerinde yeni ve interaktif A'dan Z'ye Konu Başlıkları oluşturuldu. Bu, önceki yıllarda ayrı olarak yayımlanan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Raporunun yerini alırken, PepsiCo'nun 2025 Ajandası hedeflerine ilişkin politikaları, programları, yönetimi ve performansı hakkında kolay ulaşılabilen ve düzenli olarak güncellenen bilgileri sağlıyor.