PET geri dönüşümcülerinin randımanı, 2011'den bu yana yüzde 73'ten yüzde 68'e geriledi. Bu 5 puanlık gerileme, Avrupa'daki PET geri dönüştürücüleri için ciddi oranda ek maliyete yol açıyor. Buna ek olarak, dönüştürücüler, iyi kalitede geri dönüştürülmüş PET elde edebilmek için daha fazla materyali kenara ayırmak zorunda kalıyor.

PET balyalarındaki süregiden mevcut randıman düşüşüne sebep olan birkaç faktör var.

Birincisi, teknolojik gelişimlerin paketleri daha hafif yapabilmesi sonucu, PET şişeler daha ince üretilebiliyor. Bu incelme bir taraftan PET balyalarında daha fazla nem oranına yol açıyor. Diğer yandan ise, haddinden ince PET rendelerinde, geri dönüştürme sürecinde kenara ayrılma oranı artıyor. Her ne kadar Döngüsel Ekonomi'nin demirbaşlarından biri daha az kaynak kullanmak olsa da, bu trend, PET şişelerin döngüselliğini sınırlayıcı bir etken.

İkincisi, PET ürünleri pazarının konvansiyonel şişelerden başka ürünlere doğru kayması. Bunun sonucunda atık akışı daha karmaşık bir hale geliyor. Şişe olmayan ürünlerin şu anki oranı yüzde 18 civarlarında ve önümüzdeki yıllarda büyüyeceği öngörülüyor.

Bir diğer etken ise, toplama sistemlerinin, PET atık akışındaki değişikliğe uyum gösterememiş olması. Saydam olmayan şişeler ve PET tepsiler gibi ürünler, ağırlıklı olarak renkli PET balyalarına giriyor. Bugün, bu iki ürün, Fransa'daki renkli PET balyalarının yüzde 20'sini oluşturuyor.
PET Working Group Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Casper van den Dungen, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Her ne kadar PET, en çok geri dönüştürülen plastik olsa da, paydaşların PET ürünlerini tasarlarken ekolojik anlamda geri dönüştürülebilirliğini iyileştirecek şekilde çalışmaları gerekli. En önemlisi, EPR (Kurumsal Kaynak Yönetimi) şemaları, PET'in kaliteli bir şekilde geri dönüştürülebilmesi için; ve ayrıca opak PET şişelerle PET tepsilerin yeni ve kendilerine özel bir atık akışıyla geri dönüştürülebilmelerine yönelik yeni sistemlerin kurulmasıyla, acil şekilde gözden geçirilerek iyileştirilmelidir.

Kaynak : http://www.plasticsrecyclers.eu