2005 yılına kadar gönüllü olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili uygulamalar yapan ÇEVKO Vakfı, yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan her türlü ambalaj atığının geri kazanımı konusunda yetki almıştır. Bu yetki ile ÇEVKO Vakfı, ambalaj ve ambalajlı ürün piyasaya süren sanayi kuruluşlarının sorumluluklarını devralabilir hale gelmiştir. ÇEVKO Vakfı, piyasaya süren konumundaki sanayi kuruluşlarından devraldığı yükümlülüğü yerel yönetimler ve lisanslı toplama-ayırma firmalarıyla işbirliği yaparak yerine getirmektedir. 

 

yetki.jpg