Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde ayrı olarak biriktirilmesi zorunludur.

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında,

Konutlar, apartmanlar, toplu konut/siteler, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları,hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri ve stadyum gibi yerlerde oluşan ambalaj atıklarının oluştuğu noktada ayrı biriktirilerek, belediyenin toplama sistemine bedelsiz olarak verilmesi zorunludur.

Kaynağında ayrı toplama uygulamalarında, tüketicilerin evlerinde ya da işyerlerinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirdikleri ambalaj atıklarının düzenli olarak belediyeler ya da anlaşmalı oldukları Lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri tarafından alınması gerekmektedir.

Kaynağında Ayrı Toplama Uygulamalarında, ambalaj atıklarının ayrı toplanabilmesi için konteynır, kumbara, iç mekân kutuları ve geri kazanım torbaları gibi ekipmanlar kullanılmaktadır.

Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak ÇEVKO Vakfı, kaynağında ayrı toplama uygulamalarına ayni (geri kazanım kumbarası, iç mekân geri kazanım kutusu vb.) ve nakdi olarak destekler vermektedir. Destek sisteminin işleyişi ile ilgili olarak "Çalışma Yöntemleri Bölümü"nde ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Kaynağında ayrı toplama uygulamasının özetini aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Kaynağında Ayrı Toplama

 


Kaynağında Ayrı Toplama Uygulamalarında Kullanılan Toplama Yöntemleri

Kaynağında ayrı toplama uygulamalarında ambalaj atıklarının belli bir düzen içerisinde temiz olarak toplanabilmesi iki yöntemle sağlanmaktadır. Bu yöntemler Geri Kazanım Kumbarası İle Toplama ve Geri Kazanım Torbası İle Toplamadır. Toplama yöntemi bölgenin özellikleri göz önüne alınarak belirlenir. Kumbara ile toplama yönteminde tüketiciler ambalaj atıklarını herhangi bir alışveriş torbasının içinde biriktirerek kumbaraya bırakabilirler. Çünkü bu alışveriş torbaları da geri dönüşebilir özelliktedir.

1. Kumbara İle Toplama:

Kumbara ile toplama yönteminde esas gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüketicilerin en yakınlarında bulunan kumbaraya bizzat gelerek ambalaj atıklarını bırakmalarıdır.

Kumbara ile ToplamaKumbara İle ToplamaKumbara İle ToplamaKumbara İle Toplama


2. Geri Kazanım Torbası İle Toplama:

Kaynağında Ayrı Toplama uygulamalarında kumbara veya iç mekan kutusu ile toplamanın mümkün olmadığı yerlerde mavi geri kazanım torbaları ile toplama yapılmaktadır. Ayrıca bazı uygulama bölgelerinde kumbara ile toplamaya geçiş aşaması olarak başlangıçta geri kazanım torbası ile toplama yapılmaktadır. Tüketicilerin kaynağında ayrı toplama alışkanlığını kazanmasından sonra kumbara ile toplama yöntemine geçilmektedir. Genellikle konutlarda uygulanan bu yöntemle, dolu poşetler haftanın belirli günlerinde belediye ekiplerince apartmanlardan toplanmaktadır.