Yönetmeliğin 1. maddesinde de belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, oluşumu önlenemeyen ambalaj atıklarının bertaraf edilecek miktarının geri kazanılarak azaltılması ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılması amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır.
İç piyasaya kendi markasıyla veya ithal ederek ambalajlı ürün süren firmalar, yönetmeliğe göre piyasaya süren konumundadır.
Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilmiştir.
Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanlar tedarikçi konumundadır
Tedarikçi firmalar, yönetmelikte de yer alan, Ek-6 Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu Bakanlığın Atık Ambalaj Sistemi’nden doldurmakla yükümlüdürler.
Fason ürünlerin ambalajlarından marka sahibi sorumludur.
Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca ambalaj üreticileri, üretmiş oldukları ambalajları sevk ederken kullandıkları ambalajlar için piyasaya süren konumundadırlar.
Satış, ikincil ve nakliye ambalajı tanımlarına, yönetmeliğin 4. maddesinde yer verilmiştir. Örnek olarak: İçecek satan bir firmayı ele alırsak;

  • İçecek şişeleri/kutuları, satış ambalajı;
  • 6 içecek şişesini/kutusunu bir arada tutan film, ikincil ambalaj;

İkincil ambalajlı 6'lı içecek şişeleri/kutuları gruplarının konduğu karton koli, nakliye ambalajıdır.

Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtildiği üzere defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları ile ambalaj atığı tanımına girmeyen boru, sac, levha, demir-çelik hurdaları, kumaş atıkları ve benzeri ambalaj dışı atıklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.
Yönetmelikte yer alan geçici madde 4 uyarınca, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ne tabi olan ürünlerle temas eden ambalajlar için 1/1/2013 tarihinden itibaren, yönetmelikte de yer alan Ek-5/B-2 formunun Bakanlığın Atık Ambalaj Sistemi’nden doldurulması gerekmektedir.
Geri kazanım yükümlülükleri, ambalajın malzeme türüne ve yıllara göre yönetmeliğin 17. maddesinde tanımlanmıştır.
Yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz durumunda, yönetmeliğin 19. ve 34. maddeleri uyarınca, ilgili mevzuat ve Çevre Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulanır.
Yönetmeliğin 20. maddesine göre işaretleme gönüllülük esasına dayanır.
Yönetmeliğe göre satış noktalarının iki temel yükümlülüğü bulunmaktadır: Satış noktalarının yükümlülükleri Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilmiştir.Ayrıca, satış noktaları, satmış oldukları kendi/özel markalı ürünlerinin ambalajları için piyasaya süren konumundadırlar.
Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. bendinde ve Belgeleme Usul ve Esaslar’ da depozito yöntemine ilişkin uygulamalar detaylı olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra yönetmelikte de yer alan Ek-5/C formunun Bakanlığın Atık Ambalaj Sistemi’nden doldurulması gerekmektedir.
Depozito yöntemi ile toplanan tek yönlü/tekrar kullanılan ambalaj atığı miktarlarının Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan geri kazanım hedeflerini sağlaması durumunda belgeleme yükümlülüğünden muaf olunmaktadır.
ÇEVKO Vakfı ile sözleşme imzalamanız durumunda, piyasaya sürdüğünüz ambalajların belli bir miktarının toplatılarak geri kazanımın sağlanması ve belgelendirilmesi işlemleri sizin adınıza yerine getirilecektir. Ayrıca ambalaj atıkları yönetim planları çerçevesinde belediyelerle işbirliği yapılarak ambalaj atıklarının (konut, işyeri, okul vb.) diğer atıklardan ayrı toplanması ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunulması ile ilgili yükümlülükleriniz de sizin adınıza gerçekleştirilecektir.