Taksonomi FotoT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Taksonomi Çerçeve Dokümanı”, Türkiye’nin ulusal taksonomi geliştirme sürecindeki faaliyetlerine yer veriyor.

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda ulusal taksonomi hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası hedeflerle uyumlu ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi, sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi ve piyasadaki sürdürülebilir aktivitelerle ilgili şeffaflığın artırılması amaçlanarak çeşitli projeler ve iş birliği faaliyetleri yürütülüyor.

Taksonomi Çerçeve Dokümanı, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra taksonomilerin uluslararası bağlamı ve taksonomi geliştirme sürecine ilişkin öncelikler hakkında bilgi veriyor.

Türkiye’nin ulusal taksonomi hazırlıklarında dikkat çeken önemli adımlardan birini “Türkiye’de Raporlama Kılavuzlarının Hazırlanması ve Yeşil Taksonominin Potansiyel Kullanıcılarının ve Faydalanıcıların Belirlenmesi” projesi oluşturuyor. Proje, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için gerekli ekonomik ve finansal faaliyetlere rehberlik edecek ulusal taksonomiye ilişkin teknik kapasitenin güçlendirilmesini ve yeşil taksonomiye uyumlu faaliyetlerin belirlenmesi için raporlama kılavuzlarının oluşturulmasını hedefliyor.

Raporda ayrıca Türkiye’nin politika ve hukuk öncelikleri ile ulusal taksonomi mevzuatının hazırlanması ve uygulanması için oluşturulan Ulusal Taksonomi Teknik Uzman Grubu’nun faaliyetlerine de yer veriliyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İSO Yeşil Blog