otoAVRUPA KOMİSYONU, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSELLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa Komisyonu araçların tasarımında, üretiminde ve atık yönetimi süreçlerinde döngüselliği önceliklendiren yeni bir düzenleme hazırladı.

Hazırlanan düzenleme ile 2035 yılına kadar 1,8 milyar avro net gelir elde edilmesi bekleniyor. Elde edilecek gelir, istihdamın artırılması ve kritik hammadde geri kazanımı sağlanarak, sürdürülebilir ve döngüsel iş modellerinin teşvik edilmesi ile sağlanacak.

Düzenleme kapsamında, üretilecek araçların yapımında kullanılan plastiklerin belirli bir oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmesi zorunlu olacak.   Ayrıca   araç üretiminde kullanılan plastiklerin en az yüzde 25’i geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşacak ve bu miktarın da yüzde 25’i kullanım ömrünü tamamlamış araçlardan geri dönüştürülen plastiklerden elde edilecek.

Otomobil üreticileri, araçların tasarım ve üretim süreçlerinde döngüselliğin artırılmasını sağlamak amacıyla, araç parçalarının nasıl değiştirileceği ve söküleceği konusunda net ve detaylı talimatlar sağlamaktan sorumlu olacak.

Öte yandan otomotiv sektörü özelinde de “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” düzenlemelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle üreticilerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve atık yönetimi süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamının motosiklet, kamyon ve otobüs gibi araçları da içerecek şekilde kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi ile 2035 yılına kadar yıllık 12,3 milyon ton CO2 emisyon azaltımı başta olmak üzere önemli çevresel etkiler sağlanacak. Ek olarak kritik hammadde geri kazanımı artırılarak, Avrupa’nın kritik hammaddeye olan dışa bağımlılığını azaltacak ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturulacak.

Düzenleme, değerlendirilmek üzere Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunuldu.

Kaynak : İSO Yeşil Blog