kalkınmahedefleriSürdürülebilir Kalkınma Raporu Açıklandı: Dünya, Yaşamsal Önemdeki SKA Hedeflerinde Yerinde Sayıyor

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDSN) tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu2023, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (SKA) küresel ilerlemedeki durgunluğa dikkat çekiyor. Rapor, yüksek gelirli ülkeler ile düşük gelirli ülkeler arasındaki SKA farkının, 2030 yılında, 2015’te hedeflenenden daha yüksek olabileceğini öngörüyor.

Bileşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) performansının yer aldığı UNSDSN Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, 2030 yılı planlaması için 2023 yılı bulgularına göre yoldan sapıldığı uyarısında bulunuyor.

Rapor, SKA'ların 2030 itibarıyla başarılması için, ülkelerin; küresel finansal mimaride köklü bir reformu desteklemeleri, gelişmekte olan ve yükselen ülkelerin karşı karşıya olduğu önemli finansman açığını kapatmak için SKA teşvikini uygulayarak SKA ilerlemesini ikiye katlamaları gerektiğine dikkat çekiyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı ve raporun başyazarlarından Profesör Jeffrey D. Sachs, SKA’ların yerine getirilmesi için belirlenen 2030 hedefinden sapılmanın zararını en çok yoksul ve kırılganlığı yüksek ülkeler gördüğünü belirterek şöyle devam ediyor:

“Uluslararası toplum; Paris'te düzenlenecek Yeni Küresel Finansman Paktı Zirvesi, Yeni Delhi'deki G20 toplantısı, New York'taki SKA Zirvesi ve Dubai'deki COP 28 de dahil olmak üzere yaklaşan önemli çok taraflı toplantılarda, SKA ihtiyaçlarına dayalı uluslararası finansal akışlarını artırmak için adım atmalıdır. Dünyanın bu fırsatı kaçırması, özellikle de en zengin ülkelerin sorumluluklarından kaçması vicdansızlık olacaktır. SKA'lar istediğimiz gelecek için bir temel olmaya devam etmektedir.”

2015 yılından bugüne mevcut ilerleme hızının 2030’a kadar sürmesi halinde hiçbir SKA hedefine ulaşılamayacağını belirten rapor, elde edilen 10 yıllık ilerlemenin de kaybolma riskini vurguluyor.

Rapor, ilerlemede en önemli geri kalan göstergelerden bazılarını öznel refah, aşıya erişim, yoksulluk ve işsizlik olduğunu ortaya koyuyor.

Açlık, sürdürülebilir beslenme ve sağlık sonuçları (SKA 2 ve SKA 3) ile ilgili SKA hedeflerinin yanı sıra karasal ve denizel biyoçeşitlilik (SKA 14 ve 15), hava ve plastik kirliliği (SKA 11 ve SKA 12) ve güçlü kurumlar ve barışçıl toplumlar (SKA 16) özellikle hedeften sapıldığını gösteren rapor, 2015 yılından bu yana, özellikle SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve SKA 9 (Sanayi, İnovasyon ve Altyapı) kapsamında yer alan temel altyapıya erişimin güçlendirilmesi konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtiyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023, zengin ülkelerin olumsuz uluslararası yayılmalar yaratmaya devam ettiğini, tüketim kalıpları göz önünde bulundurulduğunda, sera gazı emisyonlarının olumsuz uluslararası yayılımları açısından en önemli sektörlerden birinin tekstil ve giyim olduğunu işaret ediyor.

Raporda ayrıca SKA eylemlerine rehberlik etmek ve hesap verebilirliği güçlendirmek için her düzeyde bilime dayalı araçlara ihtiyaç güçlü bir biçimde vurgulanıyor.

Kaynak : Boğaziçi Üniversitesi Haber