Değerli Okuyucular,

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında da her zaman olduğu gibi “İklim Krizi”, “Döngüsel Ekonomi”, “Sorumlu Sanayi ve Sürdürülebilirlik”, “Yeşil Nokta”, “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm” ve “Sürdürülebilir Yaşam” başlıkları altında güncel ve önemli konulara yer verdik.

Nisan ayında Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi (GETAM) kuruldu. GETAM’da yapılacak test ve analizler, döngüsel ekonomiye geçiş süreci içinde, dünyada sürdürülebilirlik kaygısıyla ekonomik işletmeler tarafından gereksinim duyulmaya başlanan “geri dönüştürülebilirlik”, bir ürün içindeki “geri dönüştürülmüş malzeme miktarı”, “biyobozunurluk” gibi yeni test ve analizler olacak. ÇEVKO Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan GETAM, özellikle geri dönüşüm alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması, akademik bilgi birikiminin sağlanması ve sanayinin taleplerinin karşılanması bakımından yenilikçi, çevre ile daha dost ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır. Son yıllarda bir kutlamadan çok, insanlığa bir uyarı niteliği kazanan Çevre Günü, bu yıl da iklim krizine ve diğer çevresel sorunlara dikkat çeken bir gün olarak tarihe geçti.

ÇEVKO Vakfı olarak, iklim krizine karşı, 10 maddeden oluşan bir öneri paketi geliştirdik: 1)Türkiye’nin 2053 “karbon nötr” olma hedefine ulaşabilmesi için mutlak azaltım hedefi belirlemesini, 2)iklim yasası ve düzenlemelerinin hızla çıkartılarak yürürlüğe konulmasını, 3)Emisyon Ticaret Sistemi veya benzer yöntemlerle karbon salımına sınır ve bedel konulmasını, 4)enerji üretiminde kömüre kademeli olarak son verilmesini, 5)ormanların ve karbon yutaklarının çoğaltılmasını, 6)enerji verimliği ve yenilenebilir enerjinin arttırılmasını, 7)enerji sektörü, sanayi, binalar, ulaşım, tarım ve atıklardan çıkan salımların azaltılmasını, 8)“uyum” konusunda bölgesel planların yapılıp uygulanmasını, 9)bütün bunlar için ciddi finansal kaynak ve 10)ulusal farkındalık kampanyası oluşturulmasını öneriyoruz.

İklim krizi ile mücadele dışında, atık yönetimi, su kalitesi, hava kalitesi, gürültü, yatay mevzuat, kimyasallar gibi pek çok alt başlığı içeren çevre sorunları için de öneriler geliştiriyoruz. Örneğin, atık yönetimi döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde özellikle önem kazanıyor; atıklar değerlendirilmesi gereken kaynaklar haline geliyor. Bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluş olarak, atıkların kaynağında ayrı olarak toplanıp geri dönüştürülmesi için AB’de başarılı bir model olarak uygulanmakta olan ve ülkemizde de iki yıl öncesine kadar on beş yıl uygulanan Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu modelinin, atık sorunumuza çözüm getirecek verimli ve etkin bir yöntem olduğunun altını özellikle çizmek isteriz.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bir sayısını daha sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, e-dergimizin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum.

Mete İmer
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

ÇEVKO Dönüşüm dergimizin 28.sayısını okumak için tıklayınız.