atıkAvrupa Komisyonu, AB içi atık ticaretinin izlenebilirliğini artırmak, tehlikeli atıkların üçüncü ülkelere ihracatını durdurmak ve döngüsel ekonominin hedeflerini yansıtmak için Atık Sevkiyat Yönetmeliği'nde (WSR) bir revizyon hazırlıyor. Bu son noktada, revizyon, geri dönüşüm veya yeniden kullanıma yönelik atıkların AB içi hareketlerini kolaylaştırmayı ve yüksek kaliteli atıklar için iyi işleyen bir AB pazarının oluşturulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Komisyon, bu önlemlerin AB üyesi olmayan ülkelere yönelik daha sıkı ihracat kontrollerinin bir sonucu olarak geri dönüşüm tesislerinin arzını artıracağını, ikincil hammaddelerin rekabet gücünü artıracağını ve geri dönüşüm altyapılarına yatırımları teşvik edeceğini umuyor. Amaç, AB içinde geri dönüşümü artırmak ve değerli malzemelerin blokta tutulmasına yardımcı olmaktır. Komisyon ayrıca, OECD ülkelerine yapılan atık ihracatının izlenmesini hızlandırmak ve gerekirse "nihayetinde ihracatı askıya almayı" sağlamak istiyor. Blok içindeki atık sevkiyatlarına gelince, revizyon onları dijital olarak izlenmeye zorlayacak ve bu tür gönderiler için uyumlaştırılmış bir sınıflandırmanın yanı sıra yakma ve çöp sahasına giden atıklar için daha katı koşullar getirecektir.

Kaynak : EXPRA Bülteni