avkm 330Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa Komisyonu karbon giderme (removal) işlemlerinin sertifikasyonuyla ilgili bir düzenleme teklif etti.

Komisyon, düzenlemeyle birlikte AB’nin karbon giderme işlemlerinin sayısallaştırılması, izlenmesi ve doğrulanmasıyla ilgili kapasitenin geliştirileceği, böylece karbon giderme teknolojilerinin ve sürdürülebilir karbon tarımı çözümlerinin, Birlik’in çevresel hedeflerine ulaşmasına daha fazla katkı sunacağını ifade ediyor. Teklifte sertifikalandırılacak karbon giderme işlemleriyle ilgili dört kriter vurgulanıyor: sayısallaştırılabilmesi, mevcut uygulamaların ötesinde “ilave” katkı sunması, uzun vadeli ve kalıcı çözüm sunması, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olması. Karbon yakalama ve depolama ile faaliyet gösteren bioenerji ile doğrudan havadan karbon yakalayarak depolayan teknolojilerin kalıcı şekilde karbonu ortadan kaldırabildiğine işaret eden düzenleme, doğal çözümlerde de tarım, ormancılık ve karbon çiftçiliğini ön plana çıkarıyor ve bu alanlarda çalışanlar için yeni iş modelleri potansiyeline işaret ediyor. Komisyon, düzenleme önerisinin enerji verimliliği yüksek inşaat malzemelerini ve karbon depolama kapasitesi yüksek ahşap/odun temelli inşaat ürünlerini teşvik edeceğini belirtiyor.