011Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılına kadar çevre politikalarını takip etmek için rehber görevi görecek ana göstergeler listesini sundu.

Paydaşlar ve üye devletler ile yapılan istişareler sonucunda ortaya çıkan 8. Çevre Eylem Planı (8th Environment Action Programme, EAP), AB’nin “Gezegen Sınırları İçinde, Daha İyi Yaşamak (Living Well, Within. The Limits Of Our Planet)” hedefine bağlı kalarak yeşil geçişi adil ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

8. EAP’ta tematik hedefler, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir bir büyüme modeli, sıfır kirlilik hedefi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve üretim ve tüketimle ilgili temel olumsuz çevresel etkilerin azaltılması olarak belirlendi.

Konsey ve Parlamento, öncelikli hedeflere ulaşmak için ham madde ve tüketim ayak izlerinin azaltılması, çevresel açıdan olumlu teşviklerin güçlendirilmesi ve çevreye zararlı sübvansiyonların, özellikle fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılması üzerinde de anlaşmaya vardı.

“Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz”

8. EAP’ta kapsamında belirlenen yeni İzleme Çerçevesi ile, şeffaflığın teşvik edilmesi ve Avrupalıların AB iklim ve çevre politikası hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor. 8. EAP, sürdürülebilir finansmanı, “kirleten öder” ilkesini ve çevreye zararlı sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılmasını kapsayan temel kolaylaştırıcı koşullara yönelik ilerlemeyi izlemek için göstergeler de içeriyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “Avrupa ve dünyanın ihtiyaç duyduğu adil ve yeşil geçişi sağlamamıza yardımcı olacak iddialı çevre ve iklim hedeflerimiz var. Ama ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Belirlediğimiz göstergeler hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak.” dedi.

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevičius ise “Politikalar ancak uygulandıkları takdirde başarılı olur. Bu ana göstergeler, eğilimlere ışık tutarak ve daha fazla gayret gerektirecek alanların belirlenmesini sağlayarak Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında anlaşmaya varılan politikaları izlememizi kolaylaştıracak.” ifadelerini kullandı.

8.EAP, 2 Mayıs 2022’de yürürlüğe girmiş ve Komisyon’a sınırlı sayıda göstergeye dayalı bir izleme çerçevesi sunma yükümlülüğü getirmişti. Yükümlülük kapsamında yeni çevre programının “çevre-sosyal” ve “çevre-ekonomik politika” konuları arasındaki bağlantıları ele alan göstergelerini içermesi şartı konmuştu.

8.EAP kapsamında, 2024’te bir ara dönem incelemesi yapılacak ve bu incelemenin ardından Komisyon, uygun görmesi halinde 8. EAP’a  2025 sonrası dönem için yeni bir eylem listesi ve zaman çizelgesi içeren bir ekleme yapmak için yasama önerisi sunacak.

Kaynak: İSO Yeşil Blog