010

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda kamu kurumlarda işbirliğinin artırılması için Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Resmi Gazete’nin 18 Temmuz 2022 tarih ve 2022/12 sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre kurul Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında faaliyet gösterecek.

Kurulda tüm bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları ile birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanları da yer alacak.

Kurulda sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin, uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek. Kurul toplantılarına gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanlar davet edilebilecek ve çalışma gruplarında yer alabilecek.

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220719-3.pdf