Çevrenin korunması ve ekonomik kalkınmaya katkı yapan ÇEVKO Vakfı, alanındaki benzersiz deneyim birikimiyle toplum ve iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda güncel çözüm ve hizmetler geliştiriyor. ÇEVKO Dijital Çözümleri bünyesinde sunulan yeni nesil kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi PROKETS, şirketlerin atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyor. Bulut tabanlı, mobil bir sistem olan PROKETS, faaliyetleri sonucu atık ortaya çıkaran tüm sektörlerden farklı büyüklükteki işletmelerin kullanımına uygun olarak tasarlandı.

ÇEVKO Vakfı, çevre ve ekonomiye katkı sağlamaya 30 yılı aşkın süredir artan bir ivmeyle devam ediyor. Özellikle son yedi yıldır “iklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel ekonomiye geçiş” konularına odaklanan ÇEVKO Vakfı, bu alanlarda fikirsel öncülüğünü, iş dünyası kuruluşlarına ve yerel yönetimlere sunduğu danışmanlık hizmetlerinden, dijital çözümlere uzanan bir yelpazede pekiştiriyor.

ÇEVKO Vakfı’nın alanındaki benzersiz bilgi ve deneyim birikimiyle geliştirilen yeni nesil kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi PROKETS, ÇEVKO Dijital Çözümleri bünyesinde sunuluyor. Sistem, faaliyetleri kapsamında atık üreten şirketlerin atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyor. 

Bulut tabanlı, mobil bir sistem olan PROKETS, faaliyet alanı ve büyüklüğü fark etmeksizin ticari işletmelerin, yeni kuracakları ya da mevcut atık yönetim uygulamalarının Sıfır Atık yönetim sistemine geçişini, entegre çevre bilgi sistemi bünyesinde yer alan alt sistemlerle entegrasyonunu sağlıyor. 

Kurumsal atık yönetiminde, mevzuatla uyumlu, yenilikçi, şeffaf, ölçülebilir profesyonel çözüm 

ÇEVKO PROKETS dijital çözümünün, interaktif, dinamik ve sürdürülebilir teknik altyapıya sahip bir modelin kurulup, atık yönetim sürecine dahil tüm sistemlerle entegrasyonunun tamamlanmasıyla oluşturulduğunu ifade eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Günümüzde sektör ve boyut farkı olmaksızın ticari işletmeler, gerek temel yasal yükümlülükleri, gerekse sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kurumsal atık yönetiminde standartlarla uyumlu, yenilikçi, şeffaf, ölçülebilir profesyonel çözümlere gereksinim duyuyor. Ülkemizde kurumsal atık yönetim süreçleri genellikle karmaşık bir yapıda yürütülmeye çalışılıyor; bazı şirketler de bu süreçlerin oluşturulmasında henüz yolun başında. Bilgi ve deneyimimizle geliştirdiğimiz PROKETS sistemi, atık yönetim süreçlerini sadeleştiriyor, yasal düzenlemelerle uyumlu hale getiriyor ve ölçülebilirlik sağlıyor. Bütünsel bir çözüm olan PROKETS, Sıfır Atık yönetim sistemine uyum ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini, Sıfır Atık belgesine sahip işletmelerin sürekli iyileştirme kriterinin geliştirilmesini, Entegre Çevre Bilgi Sistemi bildirimlerine esas raporlar oluşturulmasını ve bunların yanı sıra kurumsal hedeflerin izlenebilirliğini sağlıyor. Öte yandan PROKETS, giderek önem kazanan Döngüsel Ekonomi çerçevesindeki analizleri de olanaklı kılıyor,” dedi.

Çevresel Yarar ve Sürdürülebilirlik Raporlamalarında Uluslararası Standartlara Uyum

Çevresel yararın raporlanmasının yanı sıra, sürdürülebilirlik konusunun günümüzde şirketlerin gündeminde giderek daha fazla yer aldığını ifade eden Mete İmer, “Sürdürülebilir bir gelecek için kamu kurumlarından bireylere, yerel yönetimlerden iş dünyası kuruluşlarına uzanan bir yelpazede hepimize görev ve sorumluluk düşüyor. Günümüzde pek çok şirket, sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atıyor ve uluslararası inisiyatiflere bağlanıyor. PROKETS, uluslararası standartlarla uyumlu raporlardan veya şirketin atık yönetim sisteminden elde edilen verilerle çevresel yararların hesaplanmasını da sağlıyor,” şeklinde konuştu.

Yeni nesil atık yönetim sistemi PROKETS, ayrıca, sisteme yüklenen belgeler için alternatif depolama alanı ve İzin/Lisanlar için ‘E-Ajanda’ oluşturulmasını; çevre mevzuatının izlenmesini mümkün kılan ‘E- Kütüphane’ yaratılmasını; uzaktan eğitim desteği alınmasını ve tazeleme eğitimleri için hazırlanan malzemelerden yararlanılmasını sağlayan ‘E-Öğrenme’ gibi özellikler de sunuyor.

Ticari kuruluşlar PROKETS ile farklı ilçe, il hatta farklı ülkelerdeki işletmelerine ilişkin verileri aynı anda ve karşılaştırmalı olarak izleyebiliyor, farklı atık türlerinin noktasal olarak izleyip, değişimleri gözlemleyebiliyorlar. İşletmelerdeki atık yönetim altyapısının mevzuata göre değerlendirilip, gelişim alanlarının belirlenebilmesine olanak sağlayan PROKETS, şirket içerisinde herhangi bir birimden, hatta herhangi bir atık kumbarasından ne kadar atık çıktığının gerçek zamanlı olarak izlenmesini, raporlanmasını ve verim takibini de mümkün kılıyor. 

Verinin tablet veya cep telefonu üzerinden izlenmesini sağlayan bulut tabanlı, mobil bir sistem olan PROKETS, işletmelerde kullanılan farklı endüstriyel yazılımlarla da uyumlulaştırılabilir şekilde geliştirildi. PROKETS işletmelerin resmi kurumlara, bağlı bulundukları şirket ya da merkezlere ve ulusal / uluslararası organizasyonlara belirli dönemlerde raporlar oluşturmasını kolaylaştırıyor. PROKEST ayrıca, şirketlerin atıklarını alan firmaların lisanslarının izlenmesine, alınan atıklar ile ilgili kapsamlı bilgilere erişim kolaylığı sağlıyor.