VODAFONE’DAN GLOBAL İKLİM KRİZİ ARAŞTIRMASI

Vodafone Enstitüsü, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 17 ülkeyi kapsayan bir araştırma yayınladı. “Global Future Pulse Sustainability” araştırmasına göre dijitalleşme iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir çözüm olarak görülüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %75’i iklim krizine dair ciddi endişeler taşırken, %85’i sürdürülebilir ürünlere daha fazla ödemeye eğilimli olduğunu belirtiyor.

Vodafone Enstitüsü tarafından Kantar işbirliğiyle hazırlanan “Global Future Pulse Sustainability” raporu yayınlandı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeden 17 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının ele alındığı raporda, kişilerin iklim değişikliği hakkındaki görüşlerine yer veriliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’den ankete katılanların %75’i iklim krizine dair ciddi endişeler taşırken, %85’i sürdürülebilir ürünlere daha fazla ödemeye eğilimli olduğunu belirtiyor. Dijitalleşmenin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede temel kaldıraç olacağına inananların oranı araştırma genelinde %64 olurken, bu oran Türkiye’de %68’e kadar çıkıyor. Diğer yandan Türk katılımcıların %89’u iklim krizini yönetmek için güçlü regülasyonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

 

Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Dijitalleşme; enerji verimliliği, doğal kaynakların sorumlu kullanılması ve döngüsel bir ekonomi yaratmanın anahtarı olarak konumlanıyor. Vodafone Enstitüsü’nün dünya çapında yaptığı araştırma, dijitalleşmenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü göstermesi bakımından önem taşıyor. Araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede teknoloji ve inovasyon belirleyici kaldıraçlar olarak öne çıkıyor. Katılımcıların önemli bir bölümü dijitalleşmeyi iklim krizi ile mücadelede etkili bir çözüm olarak görüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasından peşi sıra gelen karbon nötr şirketlere dönüşüm hedefleri arttıkça sektörümüze de hem kendi karbon ayakizini azaltmak hem de ihtiyaç duyulan çözümleri sağlamak açısından önemli görevler düşüyor.

Vodafone Grubu, küresel karbon emisyonlarını 2040’a kadar net sıfıra düşürme taahhüdü verdi. Bu kapsamda biz de Türkiye’de şebekemiz ve ofislerimizde kullandığımız elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya başladık. Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduk. Bunun yanı sıra Adana’da ve İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerimizle devam etmeyi planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yıllık yaklaşık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyoruz.Müşterilerimize sunduğumuz dijital çözümlerle de müşterilerimizin enerji verimliliğini artırırken çevresel etkilerini azaltmalarına katkıda bulunuyoruz.”

Her ülkeden bin kişi katıldı

Vodafone Enstitüsü’nün Kantar işbirliğiyle online olarak gerçekleştirdiği araştırmada Brezilya, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Kenya, Romanya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD yer aldı. Her ülkeden 16 yaş üstü 1.000 kişinin katıldığı araştırma kapsamında 21 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 17 bin görüşme yapıldı.

Yeşil dönüşümün anahtarı dijitalleşme

Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin kullanımı pek çok sektörde verimlililiği artırırken emisyonların azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. Dünya Ekonomik Forumu, dijital çözümlerin küresel emisyonları %15 oranında azaltabileceğini ifade ediyor. Dijitalleşmenin yeşil dönüşümdeki hızlandırıcı etkisi, araştırmaya katılanlar tarafından da farkedilmiş durumda. 17 ülkede ankete katılan 25-34 yaş grubundaki 10 kişiden 7’si küresel ısınmaya karşı dijitalleşmenin kilit rol oynayacağını belirtiyor. Araştırmaya katılan dokuz Avrupa ülkesinde katılımcıların %57'si dijitalleşmenin iklim değişikliği ile mücadelede yanıtın bir parçası olduğuna inanıyor.

Sosyal etki araştırmaları yapıyor

Vodafone'un düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Vodafone Enstitüsü (Vodafone Institute for Society and Communications) tüm dünyada inovasyon, büyüme ve sürdürülebilir sosyal etki için dijital teknolojilerin potansiyeli ve sorumlu kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Araştırmalar ve etkinlikler aracılığıyla düşünce liderliği yapan kuruluş; iş dünyası, akademi ve siyaset alanları arasında diyalog kurulmasını sağlayan bir platform sunuyor.