Sera Gazı Emisyonlarının Mevcut Politikaların Devam Etmesi Durumunda 2100 Yılına Kadar Küresel Sıcaklığı 3,2 °C Artırması Bekleniyor

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Üçüncü Çalışma Grubu tarafından yayınlanan “İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması” başlıklı raporuna göre, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için emisyonların en geç 2025 yılında zirve yapması, 2030 yılına kadar %43 oranında azaltılması ve aynı zamanda metanda da üçte bir seviyesinde düşüş sağlanmasının gerektiğine işaret ediyor. 2020'nin sonuna kadar uygulanan politikalar güçlendirilmedikçe, sera gazı emisyonlarının 2100 yılına kadar 3,2 °C küresel sıcaklık artışına yol açacağı tahmin ediliyor. Rapor, güneş ve rüzgârdan elektrik üretim maliyetlerinin 2010-2019 yılları arasında sırasıyla %85 ve %55 azaldığını, ulaşımdan kaynaklı emisyonları azaltmak için kritik teknoloji olan pil fiyatlarının son 10 yılda %85 azaldığını hatırlatıyor. Dijitalleşme, robotik ve yapay zekâ uygulamalarının enerji verimliliği tarafında çok güçlü gelişmelere kapı açabileceğini belirten rapor, küresel emisyonların %20’sinin karbon fiyatlama mekanizmalarına tabi olduğunu hatırlatarak politika tarafında atılan adımların henüz yetersiz olduğunu vurguluyor. Çalışma 2010-2019 yılları arasında gerçekleşen emisyon miktarının Paris Anlaşması’ndaki hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek karbon bütçesinin %80’ine karşılık geldiğinin altını çiziyor. Raporda, 2010-2019 arasındaki yıllık ortalama küresel sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtilirken, %1,3 olarak kaydedilen 2010-2019 arasındaki ortalama emisyon büyüme oranının %2,1 olan 2000-2009 yılı ortalamasına göre daha düşük olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: TSKB Bülteni